19.4.2024 | Svátek má Rostislav


1.DUBEN: Toto není pravda

3.4.2024

Velmi oblíbená logická hříčka: „Tento výrok není pravdivý“. Tak je, nebo není? Agentura Pravda vyděsí, vytvářející výhradně fake news, ji pro vás nyní oprášila.

Agentura Pravda vyděsí prohlašuje tohle:

Následující trvzení nejsou pravdivá.

V jedné mateřské školce proběhla před Velikonoci významná genderová studie. Do hromady hraček bylo přidáno velké množství pomlázek. Každé dítě si mělo vybrat jednu hračku. Ti jedinci, kteří si vybrali pomlázku, byli úředně zapsáni jako chlapečci. Těm z nich, kteří nevykazují maskulinní sekundární pohlavní znaky, se od teď budou věnovat týmy sexuologů a psychologů s cílem utvrdit v nich jejich pravý gender.

Mrak saharského písku nad Evropou byl ihned začleněn do plánů Islámského státu. Odteď obyvatelé severní Afriky budou v Evropě žádat o azyl z důvodu stesku po kousku jejich domoviny, který sem byl přírodou přemístěn. Humanitární neziskovky jsou již teď připraveny za vyhovění jejich žádosti všemožně lobbovat.

Česká vláda se jménem našeho státu, který se zformoval pod vládou Přemyslovců, chystá omluvit Slavníkovcům za jejich vyvraždění. Obyvatelé území původně obývaného Slavníkovci budou vysídleni a území bude nabídnuto etniku, které prokáže svou spřízněnost se Slavníkovci. Poradce prezidenta Lukašenka již uvedl, že jedním ze Slavníkovců byl beze vší pochybnosti Bělorus.

Tak jak, je to pravda, není? Když navíc uvážíte, že tato zpráva byla zveřejněna právě na Velikonoční pondělí, které letos připadá na jisté datum...

Z autorova webu Paleta názorů a ptákovin