22.5.2024 | Svátek má Emil


VĚDA: Soumrak antropologie?

7.6.2019

Antropologie je zajímavá věda. Pracuje se sběrem dat a jejich statistickým vyhodnocováním, s tělesnými měřeními, vykopávkami, terénním výzkumem u mizejících etnik a tak dále. Vždy je to biologická, tedy „tvrdá“ věda založená na důkazech. Ani sociální nebo kulturní antropologie se ještě nestaly postmoderním blábolením (nebo jsem jenom dlouho nesledoval nová témata diplomových prací?). V současné době ovšem hodnota antropologické karty klesá, zatímco za eso se v téhle hře prosazuje politická korektnost.

V detektivce Jednou nohou v hrobě (autor Dominik Dán) najdou kriminalisté na smetišti lidskou nohu. Malé chodidlo, depilace, nalakované nehty. A víceméně z hecu se kriminalista zeptá patologa, jakého pohlaví majitel nohy byl. Už asi tušíte, že se z toho vyklubal muž-transvestita. Barrova tělíska v jádrech tělních buněk se nedají nijak okecat. A pokud forenzní antropologové a patologové mají k dispozici lebku a pánev, určí pohlaví téměř na sto procent: velikost bradového výběžku, zakřivení zubního oblouku, nadočnicové oblouky, tloušťka tří linií na týlu zvaných lineae nuchae, velikost dvou výběžků na spodu lebky, jamka u kořene nosu, tvar pánve... Prostě rozdíly mezi mužem a ženou nehledejme jen mezi nohama. Jsou na kostře i v každé tělní buňce nesmazatelné a dobře prokazatelné. Když k tomu přidáme i takové znaky jako statisticky nesporný rozdíl mezi pohlavími ve sklonu k plešatění, výskyt hemofilie a barvosleposti nebo detaily v chování (způsob sedění, odlišné vnímání doteku jednotlivých tělních partií...), máme jasno. Už ale tvrzení, že muži mají (pouze statisticky vzato!!!) v průměru o nějakých 150 g těžší mozek než ženy, se ve starších publikacích včetně vysokoškolských učebnic objevovalo běžně, zatímco na současných webových stránkách je prakticky nedohledatelné. Místo toho se dočítáme, že ženy mají oproti mužům silnější šedou kůru a hlavně že inteligence mužů a žen nevykazuje žádné rozdíly (jako kdyby to někdo předtím tvrdil!).

Tak schválně: za jak dlouho se budou všechny učebnice antropologie přepisovat kvůli fluidnímu nebo třetímu pohlaví? Nebo alespoň upravíme vysokoškolské učebnice následujícím způsobem? „Lineae nuchae jsou u jedinců primárně mužského pohlaví modelovány výrazněji než u osob primárně ženského pohlaví. Dříve se to pavědecky zdůvodňovalo větším objemem šíjových svalů v souvislosti s větší hmotností mozku u tzv. mužů. Dnes nepovažujeme spekulace o významu tohoto jevu za relevantní ani za politicky ospravedlnitelné.“ Joj, to bude politicky korektní krása!

Na frak již teď dostávají veškeré antropologické studie jednotlivých etnik. Zatímco rozdílnost biometrických znaků dvou po staletí znepřátelených národů - Hutuů a Tutsiů - rozezná i Evropan, jakmile tito obdrží občanství USA, stanou se z nich stejní Afroameričané. A všichni Afroameričané podle politické korektní naivity musí být bratři a musí se milovat. Sanové? V USA jsou to Afroameričané. Masajové také, třebaže se africké národy začaly diferencovat již před několika tisíci lety a moderní Masajové mají třistaletou tradici. Navíc z logiky věci by bylo nutné za Afroameričany považovat i v USA naturalizované Egypťany a Berbery. Třebaže ti by se sami na (s prominutím) černé Afroameričany původem třeba z Konga dívali stejně štítivě jako Klus na Ortela. Zglajchšaltování starobylých etnik a jejich kultur (takové Velké Zimbabwe si věkem ani kvalitou zdí nezadá s leckterým menším českým hradem a madrásy v Timbuktu byly podobně staré jako naše Karlova univerzita), ignorování výzkumů lingvistiky, genetiky i tělesných měření. To vše odůvodněné jenom tím, že někteří příslušníci těchto etnik se před pár stoletími v Americe stali otroky. A ani slovo o tom, že největšími dodavateli otroků byli povětšinou sami „afroafričtí“ náčelníci a Arabové. Soudobí lidskoprávní šíbři jsou s těmi jednotnými Afroameričany rasističtější než ti, které kritizují.

Ještě jsem v kontextu s USA nikdy neslyšel pojem „Euroameričan“. Místo toho se používá souhrnné, rasistické a urážlivé označení „běloch“. Kdykoli se podívám na barvu papíru A4, všechno se ve mně bouří: nejsem bílý! Mám barvu někde mezi světle béžovou a růžovou, ne bílou! Jsem barevný! Jsem barevný muž jednoznačného pohlaví a evropského původu, ovlivněný evropskou civilizací. Dosavadní antropologie by dovedla upřesnit můj původ a rozhodně by se nespokojila se zařazením do kaukazoidního plemene. Vždyť se od skutečných kavkazských národů liším skoro vším, kromě menšího vzrůstu.

Dosavadní antropologie už objevila mnohé užitečné (i ekonomicky užitečné) jevy. A jestli existuje nějaká skutečně antirasistická věda, je to antropologie, která rozdíly a společné znaky mezi lidmi věcně popisuje, ale nehodnotí jako nadřazené a podřadné. A tak prosím, vážení tvůrci fluidního pohlaví, tvůrci Afroameričanů, zakazovači genderově nevyvážených pohádek, jejichž kořeny přitom někdy sahají až do předmuslimské severní Afriky - čtěte si v Marxovi a Leninovi dle libosti, ale ponechte alespoň tu antropologii ušetřenou politických změn. Nikdy nebude politicky korektní, ale bude pravdivá.

Převzato z autorovy Palety názorů a ptákovin