26.5.2024 | Svátek má Filip


VĚDA: Příčiny oteplování?

9.12.2009

A co tohle: Slunce nejaktivnější za tisíce let!

Když vidím, jak se chystá konference o klimatu v Kodani, kroutím hlavou. Proboha proč? Co tam chtějí dělat? Vždyť už mnoho let víme, žegraf sluneční aktivity za oteplováním i nárůstem CO2 v atmosféře stojí Slunce. Konference a lidé s tím nemohou dělat zhola nic.

Moje podezření, že lidé na této planetě jsou poněkud vyšinutí, sílí každým rokem. Sluneční aktivita je nejvyšší za poslední tisíce let. Lidé přesto tvrdí, že nárůst teplot a CO2 v atmosféře je záhada. To kauzální spojení jim prostě nedochází. Tomu tedy říkám dlouhé vedení.

Cožpak ti lidé nečtou noviny? V roce 2003 prof. Ilya Usoskin z Ústavu Maxe Plancka (německá Akademie věd) publikoval v Physical Review Letters převratný článek. Přitom to, co on, mohl udělat kdokoli už dávno. Porovnal dnešní úroveň sluneční aktivity s historickými záznamy.

Od roku 1610 máme k dispozici očitá pozorování astronomů, protože byl vynalezen dalekohled (díky, Galileo). Sluneční aktivitu ze starší doby můžeme jen odvozovat z toho, jaké po sobě zanechala stopy. Například z koncentrace berylia-10 v polárním ledu. Když je sluneční aktivita slabá, je slabý i sluneční vítr a nechrání nás proti záření z vesmíru. To pak způsobuje vznik radioaktivních izotopů, jako je právě berylium-10.

Výsledky Usoskinova šetření vidíte v grafu. „Průměrný počet slunečních skvrn ročně byl mezi lety 850 a 1900 činil 30 ročně. Mezi 1900 a 1940 však stoupl na 60 ročně a nyní je to dokonce okolo 76 ročně.” Přičemž platí, že čím silnější je sluneční aktivita, tím více slunečních skvrn se objevuje.

Grandminima

(Suessův solární cyklus má cca 200 let. Každých 200 let přichází solární minimum. Velká minima jsou hlubší a opakují se jednou za cca 2400 let. Říkáme jim také malá doba ledová - LIA)

Slunce postupně ohřívá oceány, větší vypařování pak uvolňuje do atmosféry více plynů, včetně oxidu uhličitého. Extrémní nárůst sluneční aktivity vedl k extrémnímu nárůstu oxidu uhličitého. Z 280 ppm stoupl na 370 ppm.

Růst sluneční aktivity se zastavil ve 21. solárním cyklu (22. byl stejně vysoký a 23. menší). Oceány se přesto zahřívaly nějakou dobu dál. Proč? Protože těžkopádná masa světového oceánu reaguje se zpožděním - trvá dlouho, než se prohřeje do hloubky. Stejně zpožděné reakce uvidíme, až sluneční aktivita bude klesat - oceán se začne ochlazovat znovu se značným zpožděním.

Klást nárůst CO2 a teplot za vinu lidem je směšné. Lidé ročně do ovzduší vypouštějí ročně jen 3% emisí CO2, zbývajících 96% je přírodního původu. I na vrcholu průmyslové revoluce je náš vliv na atmosféru stále malý. Hladiny CO2 nestouply o 3%, nýbrž o 30%. Jak bychom mohli být viníkem, když je náš vliv tak malý?

Halstat

(Stoupající křivka v grafu značí zvýšenou produkci izotopů uhlíku, což odráží pokles sluneční aktivity, slabší sluneční vítr)

Ale proč právě nyní? Proč se sluneční aktivita tak zvýšila? Jistě nevěříte, že za to může náš pozemský průmysl. I zde má astronomie vysvětlení. Právě jsme se vynořili z tzv. malé doby ledové, která trvala cca 1400-1800 n.l. Nyní se vracíme k normálním, tedy teplejším podmínkám.

Takové malé doby přicházejí a zase odcházejí pravidelně. Tento cyklus má cca 2400 let a říká se mu „halštatský cyklus“ (Hallstattzeit cycle). Sluneční aktivita jednou za 2400 let výrazně poklesne a na Zemi se ochladí. Jelikož jde o pravidelný cyklus, lze ho předvídat. Příští malá doba ledová by měla přijít kolem roku 4000 n.l.

Dnešní silný nárůst sluneční aktivity není žádným překvapením. Je to pravidelně se opakující jev jako východ či západ Slunce. Nad tím se podivují jen divoši z pralesa, kteří se k Slunci modlí a prosí ho, aby druhý den zase vyšlo.

Usoskinův článek vyšel už v roce 2003. Krom toho roční počty slunečních skvrn si z astronomických kronik může spočítat každý, kdo umí číst. To ale asi pánové z IPCC a OSN neumí. Z čehož vyplývá základní překážka pro podpis nového Kjótského protokolu. Když neumí číst, asi neumí ani psát.

Odvolejte prosím tu kodaňskou konferenci. Snižovat lidské emise CO2 v době, kdy už víme, že nemají na teploty vliv, je hloupost. Prostředky ušetřené za konferenci COP15 můžeme věnovat na zakoupení slabikářů pro IPCC a politiky z OSN.

(This is a Czech version of my competiton post in the international blogging competition "TH!NK about it". Come join the discussion. http://climatechange.thinkaboutit.eu/think2/blogger/kremlik)

Reference:
1) How to talk to a climate sceptic: LIA http://www.grist.org/article/we-are-just-recovering-from-the-lia/
2) Vasiliev and Dergachev. The ~2400/year cycle in atmospheric radiocarbon concentration: bispectrum of 14C data over the last 8000 years [Retrieved on 25 Aug 2009] Available at www.ann-geophys.net „... the ~2400-year and ~210 year cycles are considered to be the fundamental ones, most of the other secular cycles discovered in radiocarbon data being harmonic components of the longest cycle.... Holocene was punctuated by a series of ~2500-year events...The Middle Europe oak dendroclimatology demonstrates, that the Little Ice Age (1500-1800 yr AD), the Hallstatzeit cold epoch (750-400 yr BC) and the earlier cold epoch (3200-2800) are separated by 2200-2500 years....”
3) Usoskin, Solanki, Kovaltsov. Grand minima and maxima of solar activity – new observational constraints [Retrieved on 25 September 2009] Available at cc.oulu.fi/~usoskin
4) Solar activity reaches new high. 2003 [Retrieved on 25 September 2009] Available at http://physicsworld.com/cws/article/news/18692 A report about the discoveries of the Usoskin team. Usoskin’s survey did not cover the last 30 years. The steep increase of solar activity, he is writing about, concerns 1900-1970.5) Catherine Brahic. Climate myths: Human CO2 emissions are too tiny to matter. [Retrieved 12 February 2009] Available at WWW www.newscientist.com This AGW beliver admits, that from natural sources some 770 Gt of CO2 get into the atmosphere every year. Only some 25 Gt of CO2 annually is manmade.

Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.