12.4.2024 | Svátek má Julius


KORONAVIRUS: Taková nehezká tečka po půl roce

17.8.2020

Když se zamýšlíme nad dosavadními výsledky koronové pandemie, vybavuje se úsloví, které jsme se v latině za starých časů učili - „finis coronat opus“ (konec korunuje dílo) - a nabízí se přesmyčka „corona finit opus“ (korona zakončuje dílo). Současná epidemie možná bude stát u konce tisíciletého úspěšného díla západních lidí. Korona ztenčuje západní převahu nad Čínou a mohla by dokončit dílo zkázy započaté nepřáteli západní civilizace – levičáky. Nepřátel je hodně a při pohledu na ně se nelze neleknout: staromódnější rudí trockisté se míchají s modernějšími zelenými, černými a duhovými narkomany.

O koroně kolují různé nepotvrzené hlášky včetně toho, že virus je nebezpečnější, než se zdá, že virus ochabuje a ztrácí sílu, že překvapivě přichází druhá vlna, že nelze dosáhnout stádní imunity, že virus nebudí imunitu, že nemá cenu testovat bezpříznakové lidi, že nemá cenu a ani nelze měřit promořenost, že vůbec nic o viru vlastně nelze zjistit, že bez vakcíny nelze krizi vyřešit a mnohé další. O některých dezinformacích jsem nedávno psal (zde).

„Velký manuál o koroně“ v Lidovkách ze 7. května (zde) a jeho aktualizace z 10. srpna (zde), napsané předními infekcionisty z Nemocnice Na Bulovce, představují velmi dobře zpracovaný a užitečný materiál, který mnohé pověry vyvrací a který ukazuje na nesmyslnost paniky. Manuálu lze vytknout jen to, že popírá vznik imunity po prodělání mírné infekce, a tudíž možnost kolektivní imunity, což odporuje publikovaným pozorováním (zde), a dále že podceňuje možnost odhadnout promořenost obyvatel, i když se alespoň přibližná znalost tohoto parametru jeví pro další postup důležitá, přičemž pokusy o jeho odhad pro různé země byly již publikovány (viz zde).

Vzhledem k těžko sledovatelné záplavě zpráv, jejichž důvěryhodnost je různé úrovně a které si někdy odporují, a též vzhledem k pomíjivosti zpráv, jelikož některé z informačního éteru nenápadně mizí, rozhodl jsem se shrnout relevantní údaje pro půl roku epidemie ve světě (anglicky zde). Ze svého shrnutí tady vybírám několik bodů, které se mi zdají důležité: (1) Jen desetina nakažených jeví příznaky; (2) počet nakažených koronou byl 10krát až 100krát, většinou 30krát vyšší než počet kladně testovaných; (3) frakce nakažených, kteří zemřou (letalita), je ve všech zemích mezi 0,01 % a 1 %; (4) Švédsko je v počtu (per capita) kladně testovaných na 22. a v počtu zemřelých na 8. místě na světě; (5) Japonsko a Austrálie, které nakažené „téměř vychytaly“, zaznamenávají druhou vlnu; (6) ani jeden stát na světě neprováděl opakovaná měření náhodných vzorků a promořenosti.

Z bodu (1) plyne, že asi dvaceti tisícům oficiálně nakažených v Česku (k 16.8.) odpovídá nejméně 200,000 opravdu nakažených, čili asi 2 % obyvatel; z bodu (2) vyplývá, že celkem dosud nakažených bude spíše 6 % nebo víc (= promořenost). Čtyřem stovkám mrtvých v Česku odpovídá letalita mezi (400/200,000=) 0,2 % a (400/600,000=) 0,07 %; jako ve všech zemích podle bodu (3), a tak ani v Česku není letalita vyšší než u chřipky. Bod (4) ukazuje, že přes velice přísná opatření dosáhla v mnoha státech morbidita (například v Izraeli či Singapuru) i mortalita (například ve Španělsku, Itálii či Británii) vyšších hodnot než ve Švédsku, které se jako jediný stát vyhnulo přísným opatřením. Bod (5) ukazuje, že žádné státy, ať měly na počátku jakékoli plány a ať byly na konci skutečností jakkoli zaskočeny, se nevyhnuly přirozenému šíření nemoci podle celkem předvídatelných známých epidemiologických principů. Bod (6) potvrzuje, že v žádné z 200 zemí světa (kromě Švédska) se nenašlo vedení, které by reagovalo racionálně a účinně na nečekaný problém.

Další aspekty v mém shrnutí, které se nedostatečně zdůrazňují, jsou: (7) jen 1 % zemřelých nemá jeden nebo více dalších neduhů; (8) mortalita roste exponenciálně s věkem, takže mladší lidé bez neduhů na rozdíl od chřipky neumírají; (9) korona - kromě toho, že na ni neumírají děti - se od chřipky v mnoha ohledech příliš neliší, včetně procenta nakažených a zemřelých, a dokonce i v počtu lidí bez příznaků; (10) mortalita v Itálii nyní klesá pravděpodobně kvůli větší promořenosti a díky rostoucí zkušenosti zdravotního personálu; (11) řízení epidemie na státní úrovni bylo ve většině zemích prováděno spíš oportunisty bez rozhledu než odborníky; (12) západní země ukázaly, že nejsou schopny, ani jednotlivě a ani ve spolupráci, řešit globální problémy; (13) jediným opatřením měla být ochrana oslabených před koronou; (14) Čína poskytovala po celou dobu nesprávné údaje; (15) Západ by měl vyvodit z epidemie vědecké i politické závěry a měl by žádat od Číny symbolické reparace ve výši 5000 miliard dolarů.

Pandemie korony ještě neskončila. Doufejme, že můj příští přehled nebude začínat příslovím v čínštině a končit pochvalou Čínské lidové republiky za to, že svět před netopýří nemocí zachránila. To by byla taková nehezká tečka za tou naší koronou.

http://www.hegaion.cz