21.2.2024 | Svátek má Lenka


EKOLOGIE: A Slunce snad neovlivňuje klima Země?

10.7.2007

Pokud jde o Slunce, faktem je, že za posledních 50 let zažíváme nejen růst globálních teplot, ale i růst aktivity Slunce – měřeno intenzitou slunečního cyklu. Neměli bychom tato astronomická pozorování ignorovat. V minulosti šla globální teplota vždy ruku v ruce s intenzitou slunečního záření a zejména je to markantní ve 20. století, kdy šla nahoru jak sluneční aktivita, tak průměrná globální teplota.

Tiskové agentury (např. aktuálně.cz) referovaly o postoji českých klimatologů ke změně klimatu. (Powerpointové prezentace klimatologů z konference pořádané Komisí pro životní prostředí Akademie věd jsou k vidění zde.)

Někteří klimatologové vytrvale odmítají brát v potaz vliv slunečního záření na klima a všechnu vinu hází na kysličník uhličitý vypouštěný do ovzduší člověkem. Ano, CO2 je skleníkový plyn, který pomáhá ohřívat planetu, ale jeho koncentrace ve vzduchu je – přes lidské spalování ropy a uhlí – stále dost malá (367 miliontin částic vzduchu, podle IPCC). Navíc, emitovaný CO2 je živou přírodou z velké míry opět absorbován, díky čemuž roste výnos zemědělských plodin.

Pokud jde o Slunce, faktem je, že za posledních 50 let zažíváme nejen růst globálních teplot, ale i růst aktivity Slunce – měřeno intenzitou slunečního cyklu. Neměli bychom tato astronomická pozorování ignorovat. V minulosti šla globální teplota vždy ruku v ruce s intenzitou slunečního záření a zejména je to markantní ve 20. století, kdy šla nahoru jak sluneční aktivita, tak průměrná globální teplota.

Zdroj: NASA, NOAA

Technické poznámky ke grafu:
Na pravé ose tenká žlutá čára ukazuje naměřený počet slunečních skvrn (Zdroj NOAA), tlustá žlutá je klouzavý průměr těchto hodnot. Na levé ose tlustá červená čára představuje globální teplotní odchylku, ta je měřená od roku 1880 (Zdroj NASA). Tenká červená čára ukazuje globální teplotu dopočtenou podle dostupných měřených údajů a zástupných indikátorů (jako např. tloušťka letokruhů). (Zdroj Oerlmans 2005)

Pokud Slunce zásadním způsobem ovlivňuje klima Země, je to špatná zpráva pro ekologické aktivisty, kteří chtějí, aby lidé přizpůsobili své chování jejich vůli, ale dobrá zpráva pro normální lidi: Není důvod se kvůli teplejšímu počasí omezovat.

Výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku