19.4.2024 | Svátek má Rostislav


COVID: Vynálezce mRNA vakcín kritizuje plošné očkování (2)

23.12.2021

Dr. Malone patří mezi mezinárodně uznávané vědce v oblasti virologie, imunologie a molekulární biologie. V 80. letech jako první prováděl pokusy s RNA, které se později staly základem mRNA vakcín, jež se nyní používají po celém světě v boji proti covidu. Je držitelem mnoha významných domácích i zahraničních patentů v oblasti přenosu genů, přenosových preparátů a vakcín, a to včetně zásadních vakcinačních technik DNA a RNA/mRNA. Má přibližně 100 recenzovaných publikací a publikovaných abstraktů a přibližně 12 000 citací svých recenzovaných publikací.

Dr. Malone přednášel na více než 50 konferencích, mnoha konferencím předsedal a byl členem nebo předsedal mnoha studijním sekcím NIAID (Národního institutu pro alergie a infekční choroby) a Ministerstva obrany USA. Přestože je považován za vynálezce nové technologie mRNA vakcín, kritizuje snahy mnoha států zavádět plošná očkování a svými názory vyvrací proticovidovou politiku české vlády za poslední dva roky. Kromě překladu jeho nejvíce diskutovaného článku, se kterým jste se mohli seznámit v prvním díle, zde pro přehlednost zveřejňuji další jeho názory na covid a očkování z přednášek a prezentací dostupných na internetu.

Dr. Robert Malone o covidu a očkování uvádí:

- Očkovat by se měly pouze nejvíce ohrožené skupiny lidí. Ostatní mají léčit covid běžně dostupnými léky v rámci včasné přednemocniční péče - vitamíny C, D, ivermectin (lék pro lidi, ne pro zvířata), hydroxychlorochin apod. Léčba pomocí ivermectinu zaznamenala úspěchy v Indii, Japonsku atd.

- Imunita získaná z prodělání covidu je lepší, než ochrana, kterou poskytuje očkování. Prodělá-li člověk covid, získá přirozenou imunitu vůči 27 různým proteinům, zatímco očkování vytváří imunitu pouze vůči jednomu proteinu patogenního organismu (viru), tzv. spike (hrotovému) proteinu.

- Očkování je pro děti nebezpečnější než covid samotný: ve Velké Británii zaznamenali po očkování 62% nárůst úmrtí dětí ve věku 10-14 let oproti pětiletému průměru.

- Místo poskytování včasné léčby covidu byli lidé posíláni domů zemřít, jelikož nemocnice přijímaly pacienty pouze s většími příznaky nemoci (až když se virus v těle značně rozmnožil), což způsobilo nejvíce úmrtí na covid.

- Americký regulační úřad FDA nedoporučil nemocnicím a lékařům v USA používat léky, jako je ivermectin či hydroxychlorochin, a tento postup pak následovaly i jiné země, čímž byla v podstatě znemožněna včasná a účinná přednemocniční péče o pacienty s covidem.

- Naočkování celé populace může způsobit vznik virových mutací rezistentních vůči očkování, což povede k ještě více úmrtí. Země s největší proočkovaností v současnosti zaznamenávají nárůst úmrtí, nikoli pokles.

- S přibývajícími „posilujícími” dávkami očkování proti covidu klesá reakce imunitního systému. Tento jev byl v minulosti zaznamenán také v případě opakovaného očkování proti chřipce.

- VEARS (americký systém hlášení nežádoucích účinků vakcín): na očkování anticovidovými vakcínami zemřelo v USA 19.000 lidí, což je více, než počet úmrtí na všechny vakcíny dohromady za posledních cca 30 let (1988-2021).

- Neproběhlo klasické testování jako u jiných běžně používaných vakcín, a proto nejsou známy dlouhodobé nežádoucí účinky očkování, jež se mohou objevit až za pět či deset let. Již nyní však víme o krevních sraženinách, infarktech, zánětu srdečního svalu u dětí, krvácení u žen apod.

- Co se týče dlouhodobých nežádoucích účinků, může se jednat o neplodnost, leukémii, rakovinu, autoimunitní onemocnění atd., jelikož tzv. spike (hrotové) proteiny, které vakcína produkuje, nezůstávají v místě vpichu – rameni, jak uvádějí výrobci vakcín, ale kolují po celém těle, jsou biologicky aktivní a usazují se ve vaječnících, varlatech, slezině, morku kostí apod.

- Americký Úřad pro schvalování léčiv (FDA) je ve střetu zájmů, protože je z velké části financován farmaceutickými firmami, jejichž produkty má tento úřad schvalovat. Ten samý úřad například požaduje utajení dokumentů, na základě kterých schválil vakcínu Pfizeru na dalších 55 let. O tom, co Pfizer (a FDA) skrývá, pravděpodobně vypovídá následující odstavec.

- Pfizer byl soudem přinucen zveřejnit interní data o nežádoucích účincích svých vakcín za pouhé 2,5 měsíce (od 11.prosince 2020 do února 2021) a poté vyšly najevo zdrcující údaje: více než 1200 úmrtí způsobených vakcínou, desetitisíce reportovaných nežádoucích účinků včetně 23 případů spontánních potratů z 270 těhotenství, a více než 2000 případů srdečních potíží atd.

***

V Česku podobné názory zastává například známý imunolog, profesor MUDr. Jíří Beran CSc., který byl nějakou dobu členem vládního panelu odborníků. Ten však jeho názory podložené léty praxe nereflektoval. Profesor Beran například doporučuje léčit covid pomocí isoprinosinu (v ČR na předpis). Později byl profesor Beran dokonce prohlášen ministerstvem zdravotnictví za dezinformátora, což z něj učinilo hromosvod frustrovaných jedinců, ba obdržel i výhrůžky smrtí. Podobné zkušenosti popisuje i dr. Robert Malone nebo dr. Vladimir Zelenko, jenž se proslavil včasnou přednemocniční léčbou covidu. Léčil např. Donalda Trumpa a další politiky.

Dalším uznávaným lékařem a vědcem, který kritizuje současné vakcíny a proticovidovou politiku, je kardiolog, epidemiolog a profesor dr. Peter McCullough, jenž vyučuje na několika univerzitách v Texasu, je editorem vědeckého časopisu apod. Předsedal komisi pro kontrolu bezpečnosti dvou tuctu nových léků. Dr. McCullough vysvětluje,že když se objevilo pár úmrtí v souvislosti s novým lékem, znamenalo to většinou konec pro další vývoj. V případě současných vakcín proti covidu byl však tento práh překročen několikrát. Upozornil na to, že whistleblower z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odtajnil informaci, že do 14 dnů po očkování zemřelo v USA cca 50 000 osob (prvních 14 dní po očkování nejsou lidé oficiálně považováni za očkované, i když fakticky jsou). Dr. McCullough dále sdělil, že většina pacientů, kteří zemřeli na covid, dostala špatnou léčbu, a podle svých zkušeností s léčbou covidu spočítal, že včasnou přednemocniční péčí bylo možné zabránit 85 % úmrtí. Návody na včasnou léčbu covidu od dr. Zelenka a dr. McCullougha naleznete v odkazech pod článkem (jakoukoli léčbu vždy konzultujte se svým lékařem).

Výše zmínění lékaři a vědci popisují, jak je těm, kdo se odchýlí od vládního narativu o povinném očkování, vyhrožováno jako za totality, jsou jim odebírány licence, jsou vylučováni z vědeckých komisí, jsou jim mazány účty na sociálních sítích apod. Neplatí snad rčení „víc hlav víc ví” ve vědě dvojnásob? V Česku není situace o moc lepší. Šéf lékařské komory Kubek vyhrožuje lékařům, kteří zpochybňují povinné očkování, že budou vyloučeni z komory, tedy de facto vyhozeni z práce. Co se týče cenzury, uvádím jeden příklad za všechny: Robert Kalina na svém blogu na iDnes publikoval skvěle ozdrojovaný článek mimo jiné o tom, jak farmaceutické firmy aktivně bránily užívání levného a dostupného léku ivermectin (jde o lék pro lidí, ne pro zvířata!), který v nejlidnatějším indickém státě Uttar Pradesh snížil úmrtnost na covid o 98 %. Během dvou dnů článek získal přes 75 tisíc přečtení, načež iDnes článek smazal včetně celého účtu autora. Známý český bloger Ladislav Větvička poté tento cenzurovaný text zveřejnil na svých stránkách (najdete v odkazech pod článkem).

Na závěr zbývá pouze dodat, že očkování experimentální vakcínou by mělo být dobrovolné. Zvlášť v případě, kdy tolik uznávaných vědců má na očkování tak odlišné názory než naši vládní experti”. A hlavně: Opravdu se jedná o experimentální vakcínu, jelikož nemůžeme znát ten druh nežádoucích účinků, který se objeví až za pět či deset let po očkování, protože vakcína je na trhu teprve dva roky. Co pak budou všichni ti politici a lékaři říkat lidem, jimž neeticky vnucovali očkování, až se začnou objevovat nežádoucí účinky? Obávám se, že omluvu typu „mysleli jsme to dobře” lidé nepřijmou. Po přečtení těchto řádků by se lidé měli ptát: Jak to, že většina lidí ví, kolik ten den zemřelo lidí na covid a že mají jít na 3. či 4. „posilující” dávku očkování, ale téměř nikdo neví, že lze covid vyléčit včasnou přednemocniční péčí pomocí běžně dostupných a bezpečných léků? A také by se měli ptát: cui bono - komu ku prospěchu?

P.S. Vzkaz pro lovce dezinformací: pokud se nějaká informace v článku ukáže jako nepravdivá, nezneplatňuje to automaticky celý článek. Stejně jako právníci uvádějí ve smlouvách: Dílčí neplatnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy.

Prameny:

Dr. Roberta Maloneho lze sledovat na Twitteru

https://twitter.com/RWMaloneMD

Dr. Roberta Maloneho lze sledovat na Telegramu

https://t.me/RWMaloneMD/127

Interview s dr. Malonem: Spike (hrotový) protein

https://cz24.news/vynalezce-mrna-dr-robert-malone-a-evolucni-biolog-a-steve-kirsh-spike-protein-v-mrna-vakcinach-je-nebezpecny-a-cytotoxicky-video-15-min-cz-titulky-prepis/

Interview s dr. Malonem: Jde o největší pokus na lidech v dějinách lidstva (AJ)

https://thenewamerican.com/dr-robert-malone-this-is-the-largest-experiment-performed-on-human-beings-in-the-history-of-the-world/

Názory dr .Maloneho na covid a očkování na Epoch Times v češtině

https://www.epochtimes.cz/?s=malone

Články od dr. Maloneho na Trial Site News v angličtině

https://trialsitenews.com/search_gcse/?q=malone

Články od dr. Maloneho na Substack v angličtině

https://rwmalonemd.substack.com/

Historie vynálezu technologie mRNA vakcín

https://www.linkedin.com/pulse/history-how-mrna-vaccines-were-discovered-jill-glasspool-malone-phd

Historie vynálezu technologie mRNA vakcín

https://www.rwmalonemd.com/rna-vaccine-inventor

Interní data Pfizeru o nežádoucích účincích vakcíny

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

Návod dr. Petera McCullougha na včasnou přednemocniční léčbu covidu

https://www.truthforhealth.org/patientguide/patient-treatment-guide/

Návod dr. Zelenka na včasnou přednemocniční léčbu covidu

https://vladimirzelenkomd.com/treatment-protocol/
(jde o automatický internetový překlad do češtiny z anglického originálu - pozn.překladatele)

Návod na včasnou léčbu covidu od The Americas Front Line Doctors FLCCC

https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/

Interview s dr. Zelenkem, který léčil Donalda Trumpa (český dabing)

https://otevrisvoumysl.cz/lekar-prezidenta-trumpa-dr-vladimir-zelenko-svedci-u-rady-izraelskych-rabinu-zkoumajicich-otazku-mrna-vakcin/

Robert Kalina: Cenzurovaný článek o praktikách farmaceutických firem

https://www.ladikvetvicka.cz/single-post/o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%ADm-k-rakovin%C4%9B-nov%C3%A1-zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-jsou-%C5%A1okuj%C3%ADc%C3%AD

Články o léku ivermectin v češtině

https://www.epochtimes.cz/?s=ivermectin

Články o léku ivermectin v angličtině

https://trialsitenews.com/search_gcse/?q=ivermectin

Nárůst celkového počtu úmrtí v zemích s největší proočkovaností

https://www.naturalnews.com/2021-11-11-data-shows-excess-mortality-covid-vaccines.html

Vzkaz lékařů z floridského summitu o covidu: Zdravé děti neumírají na covid

https://trialsitenews.com/dont-vaccinate-kids-urgent-message-from-doctors-summit/

Data od Pfizeru: 5x větší pravděpodobnost infarktů u očkovaných

https://rwmalonemd.substack.com/p/down-on-the-bayou-the-battle-for

VEARS: 19 000 úmrtí na proticovidové vakcíny, to je více než počet úmrtí na všechny vakcíny za posledních cca 30 let dohromady (1988-2021)

https://rwmalonemd.substack.com/p/down-on-the-bayou-the-battle-for

Analýza VEARS odhalila stovky nežádoucích účinků

https://otevrisvoumysl.cz/nova-analyza-vaers-odhalila-stovky-zavaznych-nezadoucich-ucinku-o-kterych-nam-cdc-a-fda-nikdy-nerekli/

Whistleblower ze CDC: V USA zemřelo 50 000 lidí během 14 dnů po očkování

http://indepthnh.org/wp-content/uploads/2021/10/COVID-Report-from-Rep.-Weyler-3.pdf

62% nárůst úmrtí dětí (10-14 let) po očkování ve Velké Británii

https://dailyexpose.uk/2021/10/28/child-deaths-62-percent-higher-since-covid-19-vaccination-began/

3-6krát větší pravděpodobnost zánětu srdečního svalu po očkování dětí než u mladistvých (adolescents)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1

Dr. Peter McCullough: 5 nejdůležitějších pravd o covidu

https://www.lifesitenews.com/news/dr-peter-mcculloughs-5-most-important-truths-about-covid-19/