21.5.2024 | Svátek má Monika


AVIGAN: Čtyři Evropané vyléčeni z eboly

18.11.2014

Japonsko má 47 prefektur, jednou z nich je Tojama se sídelním městem Tojama na západním pobřeží hlavního ostrova Honšú, tedy na pobřeží Japonského moře (neboli Východního moře jak zní jeho politicky koretní jméno prosazované Korejci, kteří též razí označení Západní moře pro to, co je jinak známo jako Žluté moře). Tojama patří do oblasti historický nazývané Hokuriku, původně dosti izolované Japonskými Alpami, na jejichž úpatí leží. V horách se těžilo zlato i stříbro a s tím asi souvisí, že jméno Tojama je tvořeno dvěma čínskými znaky, z nichž jeden značí bohatství a druhý horu. Těžba kovů tam dala vznik i jedné z průmyslových nemocí známé jako itai-itai a způsobované znečištěním kadmiem z odpadních vod z těžby (japonské pojmenování má i jiná průmyslová nemoc - minamata, což je otrava metylrtutí). Relativní izolovanost oblasti Hokuriku však definitivně skončí 14.3.2015, kdy bude spuštěn Hokuriku shinkansen, tedy prodloužení již existujícího Nagano shinkansenu přes Tojamu až do města Kanazawa, pro což už organizovaně probíhá navážení vlakových souprav po moři. Z oblast Hokuriku pochází i nejvíce ceněná rýže. A v zimě jsou zde největší závěje sněhu, jak se studený vichr ze Sibiře setkává s vlhkým vzduchem nad nezamrzlým Japonským mořem (moře zamrzá až u Sachalinu) a společně pak naráží na hradbu Japonských Alp.

sinkansen

Námořní přeprava vozů pro Hokuriku shinkansen k otevření v březnu 2015.

V Tojamě má své provozy i společnost Toyama Chemical Co., od roku 2008 patřící pod obrovskou Fujifilm Holdings Corp. Ve společnosti Toyama Chemical Co. dlouhodobě probíhal výzkum léčiv proti virům chřipky. Taková léčiva sice už existují, ale třeba pro známý Tamiflu existuje omezení na jeho předepisování adolescentům, neb existuje podezření, že u některých může vyvolat sebevražedné sklony. Nadto trvale přicházejí nové kmeny virů chřipky, vůči kterým bude ovšem účinnost různých léčiv nejasná. Výzkumy kulminovaly v březnu letošního roku schválením preparátu s názvem Favipiravir, resp. Avigan právě pro léčbu chřipky. Firma vyrobila zásobu 20 000 dávek k použití při příští epidemii chřipky. Název Avigan zřejmě souvisí s anglickým označením ptačí chřipky (avian flu). Je to způsob, kterým se někdy vybírají i jména pro japonské automobily, kdy se korektní cizí slovo lehce deformuje. Příkladem může být Toyota VITZ nebo Mazda FRIENDEE. A tento způsob tvoření jmen zase může mít původ v japonském estetickém kánonu Wabi-sabi, jehož jeden z požadavků na krásno je, aby úplná perfektnost byla v jednom detailu narušena drobnou nedokonalostí, jako je třeba jeden nakřivo rostoucí zub v jinak dokonale pravidelné tváři gejši.

Avigan je relativně jednoduchá organická molekula - derivát pyrazinu, tedy benzenu s dvěma atomy dusíku. Jeho deriváty byly používány už i při léčbě TBC. Avigan působí tak, že blokuje replikaci virů chřipky. Představuje tedy skutečný lék proti nemoci. Tím se liší od paralelně vyvíjených očkování, která slouží jako prevence. Inhibiční aktivita Aviganu naznačovala, že by třeba takto mohl působit i u jiných virů. A tak se na zvířatech zjistilo, že skutečně působí i proti virům eboly. Ježto to byl první preparát, který už byl v Japonsku standardně schválen pro použití jako lék, byl nyní úspěšně nasazen již ve čtyřech případech Evropanů s ebolou, mimo jiné nakažených zdravotních sester ve Francii a Španělsku. Nyní budou Francie a Guinea testovat preparát na desítkách nemocných přímo v Africe. Také japonské ministerstvo zdravotnictví už vydalo formální souhlas k používání Aviganu i proti ebole, pokud by se tedy v Japonsku vyskytla. Současně Japonsko uvolnilo 140 miliónů dolarů pro potírání eboly ve světě. Vláda v Tokiu např. poskytne půl miliónu ochranných obleků. A Toyama Chemical Co. je připravena spustit výrobu dalších 300 000 dávek Aviganu - rozhodujícím impulsem by měly být pozitivní výsledky v Guinei.

zdravministr

Japonský ministr zdravotnictví Yasuhisa Shiozaki oznamuje pravidla hraniční kontroly pro cestující ze čtyř ebolou postižených zemí: Guinea, Libérie, Sierra Leone a Kongo.

Stran Aviganu se ale upozorňuje, že by mohl působit deformace u lidských zárodků, což je riziko, na které se dnes pamatuje u každého nového preparátu - po tragické historii léku Contergan neboli thalidomide, západoněmeckého preperátu proti bolestem či nevolnosti, který způsobil narození kolem 10 000 dětí s deformovanými končetinami. Naše země tím tehdy byly dotčeny jen zcela okrajově - pokud si někdo preparát přivezl ze Západu. Podobně byly ušetřeny i USA, neb z úřadu pro kontrolu léčiv (FDA) nevydal povolení s tím, že je třeba další testování, za což pak byl v roce 1962 vyznamenána prezidentem Kennedym. Naopak poslední zemí, která používání zakázala, byla tehdy Kanada. Historicky prvním, kdo vznesl pochybnosti o vhodnosti preparátu, byl východoněmecký výzkumník dr. Friedrich Jung.

komori

Shigetaka Komori, hlavní manažer Fujifilm Holdings Corp. referuje na tiskové konferenci o produkci preparátu Avigan.

Situace s Aviganem upomíná na konstelaci, ve které se druhdy ocitl Louis Pasteur. Ten měl v roce 1885 odzkoušenu svou vakcínu proti vzteklině na jedenácti psech, když se dozvěděl o devítiletém Josephu Meisterovi právě pokousaném vzteklým psem. Pasteur neměl lékařskou licenci, leč ve světle toho, že chlapec by v případě propuknutí nemoci zcela jistě zemřel, rozhodl se novou metodu použít, a zachránil mu tak život. V opačném případě by skončil před soudem. Pasteur vakcínu získával z nervových tkání infikovaných králíků. Tyto tkáně pak sušil na vzduchu, čímž předpokládaně oslaboval virus. Rok poté přišel na dvouslovnou adresu ‚Pasteur, Paris‘ telegram z Ruska, zda je možno přivézt devatenáct Rusů pokousaných vzteklým vlkem. Pasteur obratem souhlasil a po dvanácti dnech od pokousání mohla začít léčba - zachráněno bylo šestnáct Rusů. Vakcína se musí začít apliikovat před vypuknutím prvních příznaků, což záleží na době, kterou virus potřebuje, aby se dostal do ústřední nervové soustavy. Nejkratší doba může být jen jeden týden.

avigan

Tabletky preparátu Avigan/Favipiravir původně vyvinutého výzkumníky Toyama Chemical Co. proti virům chřipky.

Nikdo zatím nemůže s jistotou říci, že i Avigan bude stejná success story, nicméně je to zatím nejnadějnější prostředek. Česko by mělo podobně jako jiné země požádat o několik jeho dávek pro případ nouzového použití. Americkou pomoc Africe by mělo koordinovat velitelství ve Stuttgartu, kam už Japonsko vyslalo styčnou misi, což by mohl být operativní komunikační kanál i pro nás. Další aspekt je administrativní - někdo musí v vydat souhlas k nouzovému, experimentálnímu nasazení dosud nepovoleného preparátu.

Autor strávil přes dvacet let na Dálném východě a v Tichomoří. Je též prvním známým Caucasianem (jak Japonci říkají Evropanům apod.), který se stal řádným univerzitním profesorem v obou nejvyspělejších zemích Dálného východu. Jeho hlavním oborem je fullerenová věda a nanotechnologie. Pohodové čtení, jak se, ač původem z moravské vísky, dostal až do Pacifiku, najdou případní zájemci zde.