24.5.2024 | Svátek má Jana


ZDRAVOTNICTVÍ: Kadeřníci versus lékaři?

9.7.2008

Na serveru Ministerstva zdravotnictví najdeme stránky Reforma zdravotní péče na míru, na nich rubriku Realita dneška a v ní následující větu:

Ve zdravotnických zařízeních je pacientům věnována menší pozornost, než zákazníkům v kadeřnictví nebo autoservisu.

Před časem ministryně zdravotnictví vzkázala, že v některých nemocnicích by si ani nehty nenechala stříhat. Tady máme nové hodnocení resortu zdravotnictví. Co k tomu říci.

Ministerstvo zdravotnictví nedávno proklamovalo protekci EBM, tedy lékařské péče, vycházející z provedených důkazů. Nejspíše si prvně nezametlo před vlastním prahem a zveřejňuje sdělení obav vlastního svědomí, projikovaných do jím řízeného resortu, nebo jen tak zbůhdarma plácá.

Má ministerstvo zdravotnictví nějaké hodnověrné studie, v nichž zjistilo statisticky významný rozdíl ve věnování pozornosti tam či onde? Proč takové studie nebo aspoň odkaz na ně nezveřejnilo? Pomluva je jako uhel, když nepopálí, alespoň pošpiní. Je její využití vskutku dobrým nástrojem ministerstva zdravotnictví ke získu podpor zamýšlené reformy ? Nebo účel světí prostředky a je celkem jedno, jestli přitom někomu ukřivdíme ?

Nemám nic proti tomu, když někdo přijde a řekne mi, že se mu to nebo ono nelíbí. Můžeme tu věc rozebrat a zjistit, zda lze učinit nějaké v ní zlepšení. Ale takto vykřikovat do světa, že doktor věnuje méně pozornosti pacientovi než holič zákazníkovi, to je unfair.

Řekněte pane ministře, který jste odpovědný za takto zveřejněné sdělení, ve kterém zdravotnickém zařízení je ona pozornost horší než v tom kterém kadeřnictví. To nelze, viďte, měl byste co dělat se soudy. Takže je pohodlnější jen tak plácnout - co je vám do toho, že ubližuijete stavu, ze kterého jste vzešel, svým kolegům, zdravotnickým zařízením, v nichž pracují. Co na tom, že křivopřísežně narušujete důvěru mezi lidmi, největší to pouto lidské přirozenosti. Však po čase napíšete, jak je to bezva, jak se to vše díky vám spravilo a jak jste ty své bývalé kolegy převychoval.

Já vám mohu prokázat, že naši pacienti i v zastoupení vyjadřují zcela jinou spokojenost, než jakou Vy tu dáváte v plén. Mohu tedy prokázat, že lžete, neboť nesdělujete, že jen v některých zdravotnických zařízeních, ale generalisujete na všechna. Nedávno jste v pořadu Máte slovo mlčky přihlížel fundovanému sdělení, že rodičky na klinice jsou na chodbách a v křeslech, ale že to za dva roky, až přestanou rodit Husákovy děti, přejde.

Nejspíše jste s takovou péčí na ty dva roky spokojen a věnujete se vztahu různých kadeřnictví a autoservisů k jejich zákazníkům. Pořád ale nevidím žádné zprávy o takovém výzkumu. A protože jde o péči, jde i o EBM – předložte tedy prosím důkazy. Nebo EBM nepřijímáte ?

Vím, že žádné důkazy nejsou. A tak prosím, když už se vám kolegové a zdravotnická zařízení tak odcizili, neskvrňte je špínou vašich výmyslů. Jestli jim chcete něco vytýkat, nechť je to konkretní, průkazné a tak i smysluplné. Házení kamenů po lucernách není bůhvíjak prospěšná činnost.

www.ZdN.cz

Autor je lékař