23.6.2024 | Svátek má Zdeňka


VZPOMÍNKA: První dámy republiky v Praze 3

13.3.2023

Toto označení je velmi důstojné, až vznešené, ale, jak podotkl pan Jindřich Forejt, ředitel protokolu v době působení tří prezidentů na Pražském hradě, je to amerikanismus. Ale nechť. Tento titul zní dobře. Pouze by měl být vždy doplněn o označení, koho-čeho-čí je nositelka první dámou. Proto by vždy mělo být uvedené i třetí slovo-celým titulem tedy první dáma republiky, nebo i České republiky. Novináři si ale již poradili a poradí. Budou psát tak, jak oni uznají za vhodné.

Návštěvy těchto dam, manželek prezidenta, Praha 3 zažila několikrát.

První byla nezapomenutelná Olga Havlová. Bylo to při otevření nově rekonstruovaného Milíčova domu, místa kam ještě jako mladé děvče, jako Olga Šplíchalová, chodila po skončení každodenního vyučování. Co byl Milíčův dům by stálo za celou stať, ale tu si může každý najít na wiki.

Bylo to v létě roku 1994 (možná 1995). Před zrekonstruovanou budovou čekali představitelé Prahy 3 v čele se starostou, jedna z paní radních měla na hlavě veliký, krásný klobouk. Napjaté očekávání viselo ve vzduchu, všichni byli dost nervózní. A pak, docela potichu, aniž si toho kdokoli pořádně všiml, úzkou uličkou přijel vínově červený bavorák, z něj vystoupila drobná, velmi štíhlá paní ve skládané sukni a v „balerínkách“ bez podpatků a skoro nepozorovaně najednou stála před námi. Přivítání pronesl nervózní starosta, veliký klobouk paní radní byl ve srovnání s jednoduchou elegancí paní Olgy trochu legrační, ale další chvíle byly velmi srdečné. Vzpomínka na díru v plotu zahrady, kudy prý se dalo vlézt kratší cestou do areálu, byla velmi autentická a v tomto duchu se nesla celá návštěva. Pak, nenápadně, bez halasu nasedla do velikého auta a odjela. Vyprovázel ji potlesk.

Další, později první dáma, paní Livia Klausová, ještě v době, kdy Václav Klaus byl ministerským předsedou, byla pozvána na besedu s občany Prahy 3. Beseda byla v žižkovském Atriu. Bylo plno, velmi příjemná dvouhodina se vzdělanou, bystrou paní, ale i povídání o tom, že její maminka byla vychovatelkou v dětské družině v nedaleké, od zbourání (v rámci asanace Žižkova) zachráněné školy na Komenského náměstí (dnes Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy). Zmíněny byly i bylinky v zahrádce u chalupy, ale i doba studií a život vedle inspirativního manžela. Protože přijela taxíkem, domů ji odvezl jeden z účastníků debaty. Bez ochranky, bez doprovodu. Jak snadné, řeklo by se.

Dagmar Veškrnová, ještě než se stala manželkou prezidenta Havla, bydlela nějakou dobu v Jeseniově ulici a poté, když se na žižkovské radnici za prvního prezidenta ČR provdala, nikoli v obřadní síni, ale v pracovně starosty, vyjádřila svůj vztah k této části Prahy i tím, že přislíbila a také splnila moderování jedné veřejné akce.

S paní Livií Klausovou, podruhé, již jako s manželkou prezidenta republiky, jsme se mohli potkat znovu při oficiální návštěvě prezidentského páru 2. října 2007. Pokud vím, byla to první návštěva prezidenta republiky na Žižkově. Vše bylo přesně připraveno, dokonalý pan Jindřich Forejt, ředitel hradního protokolu, dbal na minutovou přesnost. Že mu ji pan prezident i paní Livia sem tam nedodrželi, je pravdou, ale „šedivá je teorie, zelený strom života“. Návštěva byla nejen opravdu slavnostní, ale představila Prahu 3 v její neopakovatelné šíři a hloubce.

Po představení radních bylo setkání s významnými osobnostmi, legionáři 2. světové války, s umělci, nechyběla světově proslulá cembalistka prof. Zuzana Růžičková, s osobnostmi známými i veřejnosti méně známými, prostě zajímavými lidmi, kteří v Praze 3 žili. V obřadní síni by v tu chvíli špendlík nepropadl. Pak návštěva výborné, zajímavé školy-Výtvarné školy Václava Hollara, Ošetřovatelského domova či Státní tiskárny cenin a společnosti Auto-Jarov. Následovala prohlídka nejkrásnějšího díla slovinského architekta Jože Plečnika, kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a jeho tajemného podzemí, ale i představení projektu výstavby na nákladovém nádraží. Po obědě na televizní věži, kde manželé Klausovi pohledem z výšky vyhledávali místa, kde, v sousedních Vinohradech, kdysi bydleli. Na následujícím setkání se studenty středních škol Prahy 3 v Atriu padaly otázky opravdu „na tělo“. Na ty pak, velmi diplomaticky a vtipně, odpovídala ale většinou paní Klausová. Pak se představilo i Sborové studio Zvoneček. (Jenom pro dokreslení mohu dodat, že sbor zanechal tak dobrý dojem, že později byl zván i při významných státních návštěvách na Hrad a do Lán, aby reprezentoval talentované zpěváčky. Paní Klausová nezapomínala). Po poslední společné fotografii a předání dárků (pro prezidenta Klause to byla grafika návrhu žižkovské radnice z roku 1910 a pro paní Klausovou pentalogie Vladimíra Neffa, Sňatky z rozumu…) odjezd. Tehdy - a to mohu místopřísežně prohlásit - u prezidenta Klause jsem ani na chvíli nezaznamenala žádné povýšené či ironické vystupování, které mu přičítají novináři a asi i díky jim, z neznalosti, někdy i veřejnost. Naopak, byl to velmi příjemně prožitý den, kdy oba tito zajímaví a významní lidé byli vlastně na výletě bez přísných pravidel protokolu. Při kterémkoli dalším, neformálním setkání s paní Klausovou, ona sama na tuto návštěvu zavedla řeč a připomněla ji jako velmi příjemně prožitý den.

Paní Ivana Zemanová v roli manželky prezidenta do Prahy 3 nezavítala. Možná někdy, soukromě, ale pokud ano, zcela jistě bez publicity.

Dnes máme nového prezidenta republiky, dvanáctého v řadě. Vedle něj je i pohledná, podle prvního dojmu velmi klidná paní. Po veliké glorifikaci nejen výměny na Hradě, ale zvláště nového prezidenta, po detailním popisování všech procedur inaugurace, ale i oblečení, barevného ladění, šperků dokonce i obuvi nové první dámy, chci věřit, že jim oběma tato pozice jak se lidově říká „nestoupne do hlavy“. Oba jsou dostatečně zkušení a také světa znalí, aby tomu tak nebylo. Pražský hrad je jedinečné místo. Česká republika rovněž. A protože současná doba není jednoduchá, mají oba velkou odpovědnost, aby dobře nejen reprezentovali, ale hlavně pracovali pro tuto zemi, pro její prospěch a pro její dobré jméno.

A proč to vlastně píši? Je na čase, aby současný starosta Prahy 3 napsal dopis, jímž prezidenta republiky i jeho manželku pozve na návštěvu.