24.4.2024 | Svátek má Jiří


TÉMA: Eutanázie pro děti? V Česku šílená, přesto milosrdná

4.5.2023

Nizozemsko se přidalo k Belgickému království a také umožní eutanázii nejen pro dospělé a mladistvé (12 až 16 let), ale také pro děti od jednoho roku. V oficiálním odůvodnění stojí, že nizozemská vláda považuje tuto možnost v omezeném počtu případů za jedinou rozumnou alternativu k nesnesitelnému a beznadějnému utrpení dítěte.

V českých podmínkách zní taková zpráva šíleně. Minimálně od roku 2002 u nás probíhá veřejná diskuse, zda připustit eutanázii pro dospělé a jen pro nejtěžší případy zbytečného utrpení umírajících. V České republice byly předloženy tři návrhy zákonů o eutanázii (2008 v Senátu, ve Sněmovně 2016/ skupina poslanců, 2020/poslanci ANO a Piráti), ani jeden však nezískal větší politickou, mediální ani společenskou podporu.

Veřejná podpora
Průzkumy přitom již patnáct let ukazují dvoutřetinovou podporu veřejnosti pro uzákonění eutanázie. Není to však téma, za které by se veřejnost aktivně zasazovala. S požadavkem na respekt politiků k požadavku umírajících moci ukončit bezdůvodné utrpení Václavské náměstí ani Letenskou pláň příznivci eutanázie nezaplní. Politické strany se tématu vyhýbají, a to včetně těch, které se označují za liberální (Piráti, STAN, Zelení). Veřejnost daruje ročně stovky miliónů na různé zdravotní a sociální projekty. Projekt uzákonění eutanázie zatím nezískal potřebnou minimální podporu.

Prezident Pavel pro
Důležitá změna nastala v osobě hlavy státu. Prezident republiky však návrhy zákonů nepíše ani nepředkládá. Musí čekat, až zákon projde legislativním procesem. Miloš Zeman veřejně odmítal uzákonění eutanázie. Je však třeba jej pochválit, že se zásadně zasadil o zlepšení financování paliativní péče z veřejného zdravotního pojištění. V prezidentské kampani Petr Pavel i Danuše Nerudová opakovaně podpořili uzákonění eutanázie. Andrej Babiš s Jezulátkem v kapse odmítl eutanázii s tím, že věří na zázraky. Ti, kdo na zázraky nespoléhají, musí doufat, že politici změní názor nebo budou ve volbách nahrazeni jinými. V Poslanecké sněmovně i v Senátu jsou dnes pouze jednotlivci (méně než 10), kteří uzákonění eutanázie podporují.

Eutanazie v zahraničí funguje
Smrtelné nemoci, bolest, bezmoc ani utrpení se nevyhýbají ani dětem. Argumenty, které jsou pro uzákonění eutanázie pro dospělé, jsou v případě dětí platné s jedním omezením. Zatímco dospělý člověk rozhoduje o sobě, v případě dětí je nezastupitelná role jejich rodičů (nebo jiných zákonných zástupců). Diskuse o eutanázii se dnes vede prakticky ve všech zemích. Belgie a Nizozemí mají schválenou eutanázii od roku 2002 a jejich dvacetiletá praxe potvrzuje správnost uzákonění „milosrdnosti“. Právně sporných případů je z desítek tisíc jen 15 desetin procenta. Ve Francii před měsícem uložil prezident vládě, aby předložila návrh zákona o eutanázii. V Německu jedná parlament hned o třech návrzích. Rakousko schválilo zákon o eutanázii v roce 2022. Španělé o rok dříve.

České podporovatele uzákonění eutanázie (Spolek pro uzákonění eutanazie) čeká vážná diskuse, zda v dalším návrhu zákona umožnit eutanázii i mladistvým nebo dětem. Společnost je připravena, politici však nikoliv.

Důstojnost na konci života

Závěrem si připomeňme argumenty pro uzákonění eutanázie. Jde o pokoru před limity medicíny i paliativní péče odstranit bolest. Jde o respekt k svobodnému a uváženému rozhodování jednotlivce o konci jeho vlastního života. Právo na život není ani trestem, ani povinností. V tisícovkách případů ročně nelze utišit bolest, zbavit bezmoci a odstranit utrpení při zachování důstojnosti umírajícího.

I Česká republika by se měla přidat k milosrdným zemím. Dlužíme to sobě. Dlužíme to našim blízkým. A dlužíme to i našim dětem.

Autor je předseda Spolku pro uzákonění eutanazie www.ProEutanazii.cz