24.4.2024 | Svátek má Jiří


SPOLEČNOST: Továrny na průšvih

31.8.2015

Zase máme něco zlepšovat a v něčem dohánět Evropu. Není podstatné, zda jde o zákaz kouření v restauracích, nízkoemisní zóny nebo podporu menšin, nemine den, aby se člověk ze zpráv nedozvěděl něco o tom, jak je naše země strašně zaostalá. Je jedno, že po zákazu kouření v restauracích krachují v Británii tisíce hospod, je jedno, že nízkoemisní zóny komplikují lidem život a jsou semeništěm korupce, aniž by měly vliv na zlepšení životního prostředí ve městech. Nikoho nezajímá, že imigranti netouží ani tak po tom, aby pracovali v Německu a Anglii, jako spíš po tom, aby mohli žít ze sociálních dávek a dělat z nudy bordel...

Dá-li si člověk do vyhledávače slovní spojení „kritizuje ČR“, vysype se na něj hromada odkazů. Amnesty International, Rakušani, Greenpeace, USA, Duha, Český helsinský výbor... Jeden by řekl, že se tu snad nedá ani žít, co je tu všechno špatně.

V pátek si (jak uvedl denní tisk) na Českou republiku posvítila OSN. Server E15.cz uvádí, že: „Výbor vyjádřil znepokojení nad výrazným zvýšením počtu takzvaných sociálně vyloučených lokalit s převážně romskou populací. Jejich počet prý vzrostl ze 330 lokalit s 60 až 80 tisíci obyvateli v roce 2005 na 606 lokalit s 95 až 115 tisíci obyvateli v roce 2014. Tyto lokality se přitom před deseti lety nacházely ve 167 obcích, loni už byly ve 297 obcích.“ A o kus dál z ní cituje přímo: „Romské děti jsou nadále oddělovány v běžném vzdělávacím systému, přičemž mnoho z nich končí v čistě romských nebo téměř romských školách kvůli hluboce zakořeněným negativním předsudkům vůči nim a neochotě školských úřadů a neromských rodičů dávat své děti do škol s romskými dětmi.“

Zpráva navíc doporučuje trestat obce, které tento stav trpí, ale hlavně se musí víc integrovat, integrovat a integrovat.

Příčin tohoto stavu se jistě laskavý čtenář dovtípí sám. Jde mi ale o jinou věc. Od devadesátých let pumpuje vláda milióny korun do různých neziskových agentur, spolků a nadací, které mají za úkol tento stav odstraňovat. Dvacet let je poměrně dlouhá doba a našinec by očekával, že za utracené peníze uvidí nějaký výsledek - třeba že se stav nezmění, nebo se nedej bože zlepší. Situace je ale právě opačná. Stále více Cikánů je na podpoře, jejich děti nechodí do škol a nemají tudíž žádné vzdělání, na základě čehož nemůžou v dospělosti sehnat práci. Pokud jejich děti do školy chodí, často mají problém dokončit základní vzdělání, protože jejich studijní nasazení bývá většinou velmi vlažné. Protože jsou dospělí Cikání ve velké míře nezaměstnaní, nemají peníze na tržní nájmy a stěhují se tak na místa, kde jsou nájmy velmi nízké (proč asi?).

Přitom když člověk podívá na server centrumlidskaprava.cz nebo na nicm.cz tak jenom žasne nad tím, kolik organizací se podporou menšin zabývá. Český helsinský výbor, Člověk v tísni, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Ombudsman, Amnesty International, DEMAS, Iuridicum Remedium, Liga lidských práv, IQ Roma servis, In Iustitia, DROM, Forint - fórum pro integraci, Globea, Lačhe Čhave, Nadace Tolerance, Národní centrum sociálních studií, Multikulturní centrum Praha, Slovo 21, Organizace na podporu integrace menšin a ještě mnoho dalších.

Dvacet let se neziskovky snaží o odstranění problému, aby byl o generaci později stav dvakrát horší.

Asi jsem něco prošvihl, ale laický pohled by řekl, že tyto agentury neplní svou práci a měly by být zrušeny, protože situaci pouze zhoršují. Nebo by měly vrátit do koruny všechny peníze, které ze státního rozpočtu kdy dostaly. Či jsme snad tak bohatí, abychom si sociálně vyloučené lidi závislé na sociálních dávkách sami prefabrikovali?