21.2.2024 | Svátek má Lenka


SPOLEČNOST: Tak už vraždí i advokáty

11.11.2010

Řízená „demokracie“ na postupu

V úterý byla zveřejněna zpráva o zastřelení advokáta JUDr. Ernesta Valka. Proč ne o zavraždění? Zastřelení není vražda?

JUDr. Ernesta Valka jsem poznal v r. 2000. Ale ne počátkem roku. V době, kdy o kauze Lidového domu rozhodoval v tehdejším složení původní Ústavní soud. Tehdy v něm ještě působila řada kolegů JUDr. Valka z doby federálního Ústavního soudu,. kdy byl jeho předsedou. Václavu Havlovi se nedá upřít zásluha, že na jím jmenovaném Ústavním soudu se sešel výkvět představitelů právnické obce. V nich ještě dozníval etos právní kultury předválečného Československa. Jaký prezident, takový Ústavní soud. O současném Ústavním soudu si JUDr. Valko nedělal iluze. Zvláště ne o jeho předsedovi, advokátovi JUDr. Pavlu Rychetském.

JUDr. Ernesta Valka jsem poznal v druhé polovině roku 2000. V době, kdy už jsem byl z vůle Úřadu vlády za výhru v kauze Lidového domu Policií ČR trestně stíhán za plnění zákonné povinnosti v konkurzním řízení úpadce OSAN.

Kdyby „jen“ trestní stíhání. Série mediálních útoků v časopisu Euro s články jako „Zrádce konkurzní podstaty“ byly jen přípravou. Finanční úřad mi „doměřil“ miliony korun. Daleko široko kooperujícím advokátům, firmám, jakoby každému, kdo se mnou kdy přišel do styku „nastoupily“ finanční kontroly. Hlavní zájem o listiny s klíčovým slovem - Altner.

Abych mohl být trestně stíhán, musel jsem být těsně před zahájením trestního stíhání zproštěn funkce správce OSANu. V duchu zásady, když už ho v časové tísni musíme stíhat za nesmysl, to by bylo, abychom v dokumentaci úpadce nenašli, čím to nahradit. A tak byl „pověřen“ funkcí správce můj „nástupce“. A další a další.

Jen jediná instituce je schopna v utajení koordinovat aktivity médií, finančních úřadů, policie, soudů a dalších subjektů ke kriminalizaci zájmové osoby. Bezpečnostní informační služba. „Úřad na ochranu Ústavy“ režimu řízené „demokracie“.

Mezinárodní úmluvy zakazují trestně stíhat za jednání, které není trestné. S trestním stíháním za plnění zákonné povinnosti jednoduše nepočítají. Proč? Protože to je nelidské zacházení. Zločin proti lidskosti. A proti advokátovi? Není divu, že za opoziční smlouvy, v tom nejhorším období, jsem v České republice marně hledal advokáta, který by měl odvahu mě zastoupit. Odvahu zastoupit veřejně známého zločince JUDr. Ernest Valko měl. Byl to Advokát.

Převzetím zastoupení nastoupila jeho autorita. Temná atmosféra okolo mne jakoby začala řidnout. Souběh řady skutečností se přičinil o zázrak. Neskončil jsem za mřížemi. Převzetí mého zastoupení JUDr. Valkem patřilo k rozhodujícím.

Vraždu v právním státě vyšetří policie. Ve státě, jehož „demokracie“ je řízena tajnými službami, to nelze očekávat. Zpráva o zastřelení advokáta JUDr. Ernesta Valka může nasvědčovat zahájení procesu „zneviditelňování“ jeho vraždy. Nemohu proto mlčet. Zavraždění advokáta JUDr. Ernesta Valka mě zavazuje.

Od října 2000 nepoužívám soukromé telefony. V zemi, kde ústavní ochrana soukromí je fikcí, zásadně odmítám cokoliv důležitějšího řešit těmito komunikačními prostředky.

S advokátem JUDr. Ernestem Valkem jsme se po nástupu režimu Roberta Fica několikrát sešli osobně tak na půl cesty v Brně. Přestože v té době jsem ještě měl kancelář i v Bratislavě. JUDr. Valko se mi svěřoval, jak s nástupem Roberta Fica do vlády mu začínají „těžkosti“. Schůzky ale nešlo domluvit jinak, než přes sekretariáty kanceláří emailem či telefonicky.

Scházeli jsme se zpravidla v kavárně hotelu Slavia. Poblíž sídla Ústavního soudu. Ústavní soudci tam patrně dosud chodí na obědy. JUDr. Valka přitahovala nostalgie atmosféry. Mě odpuzovala nenápadná přítomnost pánů, u nichž jsem odhadoval, zda tam jsou za BIS, či za SIS. Nebylo lehké JUDr. Valka přesvědčit, aby dal pozor na svůj mobil. I když už 28.8.2006 otiskly Lidové noviny článek „Paroubek a Fico žádají solidaritu“.

Naše schůzka v září 2006 byla zrušena. Dne 20.10.2006 byl naší advokátní kanceláři v Praze doručen naléhavý email sekretariátu AK JUDr. Ernesta Valka. Žádal o schůzku v Brně v termínech 31.10. nebo 14.11.2006. Naše kancelář potvrdila úterý 14.11.2006. Nevěděl jsem proč, ale něco se mi nezdálo. Moje intuice mi říkala, že se něco děje. Aniž bych komukoli řekl, natož volal, jsem v neděli večer 12.11.2006 nastoupil do vlaku. Za noci jsem dorazil do kanceláře v Bratislavě, kde jsem přespal. V pondělí ráno 13.11. jsem neočekávaně vstoupil do kanceláře JUDr. Valka. Vládla tam tísnivá atmosféra. Na rozhovor do smrti nezapomenu.

Po počátečním překvapení měl JUDr. Valko pro mne vážné sdělení. Co kdybych se alespoň na půl hodiny sešel v jeho kanceláři s advokátem JUDr. Janem Křížem. (Advokát Kříž zastupuje od r. 2000 ČSSD v soudních sporech se mnou.) Aniž bych zaváhal, odpověděl jsem: "Pane doktore se zločinci se nevyjednává. Podáte jim ruku k dohodě, otočíte se, a neriskujete dýku do zad?" JUDr. Valko byl zaskočen. Takovou odpověď nečekal. Snažil se mne přemluvit. No jo, ale i ve válce spolu válčící strany jednají o příměří. Ano, odpověděl jsem. Ale ti, kdo vyjednávají, mají svoji důstojnickou čest. O ní něco vím. Můj otec byl důstojník v předválečném Československu. To není případ advokáta Kříže. S těmito slovy jsem z jeho kanceláře odešel rovnou na nádraží.

Ve středu 15.11.2006 vzala Policie Slovenské republiky kancelář advokáta JUDr. Ernesta Valka útokem. Ochrana tajnosti záležitostí klientů advokátem vzala za své. Veškeré údaje z počítačů atd. policie zabavila. Podle vyprávění JUDr. Valka byla zvlášť aktivní jedna z policistek. Už se od JUDr. Valka nedozvím, zdali to náhodou nebyla kpt. Mgr.Věra Križová. Ta mě urputně soustavně předvolává k výslechu „svědka“ na policii do Bratislavy. Co by po volbách s nástupem nové vlády s tím měl Fico společného? Vedení SIS. Po volbách do pátrání po mně neváhala kpt. Mgr Věra Križová zapojit i Interpol. Aby zjistil místo mého pobytu.

Na návrh prokurátora byl JUDr. Valko 15.11.2006 uvržen do vazby. Spolu s podnikatelem Ladislavem Rehákem. Prý byli podezřelí z vydírání. Těch nahodilých skutečností je tolik, že náhodu téměř vylučují. Že nasvědčují logickému závěru. V rámci „solidarity“ Paroubka s Ficem byl advokát JUDr. Ernest Valko, spolu se svým klientem, jak jinak, důvod se musí najít, SIS vydírán. Trestní stíhání JUDr. Valka bylo zastaveno až v dubnu 2008. Kdo to nezažil, nepochopí, co všechno s tím muselo být spojeno.

V průběhu doby jsme se s JUDr. Valkem několikrát sešli. JUDr. Valko si mi stěžoval, jakému mimořádně lstivému nátlaku je od nástupu Roberta Fica do vlády vystaven. Někdy naťukl, zda jsem nezměnil názor. Nechtěl pochopit, že to není o ceně za pohledávky. Že je to o ceně za alibi. Toho, co mi po podpisu „dohody“ hrozí.

Ne, že by mi i bez podpisu nehrozilo. Od rodičů jsem vychován, že v životě jsou hodnoty, které život člověka přesahují. Nebojím se toho. Počítám s tím. Když už musím počítat se vším, činím vše, aby za to zaplatili co nejdráž. Kdo? Ti, kdo v obou republikách řídí „demokracii“. Ti, pro které jsou politické strany, státní orgány atd. pouhými figurkami na šachovnici moci.

Netvrdím, že vražda advokáta JUDr. Ernesta Valka musela souviset se zastupováním mojí osoby. Tvrdím pouze, že do řádného vyšetření pozadí jeho trestního stíhání je s ohledem na uvedené skutečnosti toto podezření plně na místě. Vražda advokáta JUDr. Ernesta Valka musí být v procesu „řízení“ demokracie v obou našich zemích milníkem. Smrt advokáta JUDr. Ernesta Valka, člena Slovenské i České advokátní komory, nesmí zůstat nepotrestána. Vyšetření jeho smrti nesmí zůstat na zkorumpovaných státních orgánech. V takovém případě hrozí, že vyšetřování skončí na nějakém nejasném obskurním temném podezření bez důkazů. Nebo na nějakém nastrčeném bílém koni. Bude mít za úkol odvrátit pozornost od organizátorů vraždy v pozadí.

Je na advokátech obou komor, aby zřídili společnou vyšetřovací komisi. Je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby do komise nepronikli agenti BIS či SIS z řad advokátů. Nezávisle na státních orgánech musí komise důkladně objektivně vyšetřit podezření na podíl advokáta Roberta Fica, advokáta Pavla Rychetského a dalších na zneužívání advokacie tajnými službami. Musí vyšetřit, zda toto zneužívání advokacie nesouvisí i s vraždou advokáta JUDr. Ernesta Valka.

Pokud se tak nestane, čelí advokacie v obou republikách podezření, že advokáti v obou republikách ve svých řadách trpí ty, kteří ve spolupráci s tajnými službami organizují veškerou korupci zneužíváním státní moci v obou státech.

Důvěra klientů v nezávislost advokacie je existenčním základem advokacie. Není nikoho, kdo by za advokacii udělal přítrž podezřením na intriky agentů tajných služeb mezi advokáty. Je třeba vymýtit ostudnou „tradici“ z doby okupace. Jak známo, zejména v České republice byla celá řada advokátů na seznamech agentů zločinecké StB. Řada z nich dosud v advokacii beztrestně působí. Vražda advokáta JUDr. Ernesta Valka k tomu všechny advokáty hodny toho oslovení ve Slovenské i České republice zavazuje. Už jenom proto, že JUDr. Ernest Valko byl nejen excelentní advokát, ale i kolega, jakých po jeho odchodu není. Když jsme se naposledy loučili netušil jsem, že člověk, který mi pomohl v době nejtěžší, odejde přede mnou.