18.6.2024 | Svátek má Milan


SPOLEČNOST: Středověk v 21. století nechceme!

2.4.2016

Žijeme v poněkud absurdní době. Zatímco ochránci tzv. lidských práv se dokážou chytit v zájmu jejich „ochrany“ jakéhokoli podružného detailu (jehož absence by sotva měla viditelný vliv na dosažený stav a úroveň svobod jedince), tak na druhou stranu praktiky, které jsou v naprostém rozporu s principy svobodné sekulární společnosti, nechávají tyto aktivisty ve stoickém klidu. Spíše tyto formální detaily využijí jako záminku k demontáži přirozeného řádu věcí, doposud platného v našich zeměpisných šířkách.

Měli bychom tedy být obezřetní i po formální stránce věci, aby nás onen tým zkorumpovaných rozhodčích nevyřadil ze hry hned v prvním kole. Proto je také vhodné vědět např. to, že:

V Evropě není sice možné mimo zákon postavit náboženství jako takové, ale jeho projevy, které jsou neslučitelné s listinou základních lidských práv, je možné trestat.

A tak přestože nezakazujeme třeba náboženství starých Aztéků, praktikování lidských obětí musí být v naší společnosti naprosto nepřípustné a propagace podobných praktik postavena mimo zákon. O náboženské diskriminaci jeho vyznavačů by v tomto případě mohl hovořit pouze imbecil.

Přesto jsme svědky toho, že v případě propagace a případného zavádění islámského práva šaría je na toto v některých evropských zemích pohlíženo s nepochopitelnou benevolencí. Dosavadní pokusy o postavení tohoto středověkého rezidua mimo zákon byly u nás příslušnými činiteli smeteny ze stolu a ani u většiny obyvatelstva nebyl zaznamenán proti tomuto postupu výraznější odpor.

A tak pokud nechceme, aby se jednou „věšelo na lucerny“, nezbývá než pokračovat v sisyfovské práci: obracet se na ty naše politiky, kteří ještě nepřišli o poslední zbytky rozumu, aby se napříč politickým spektrem zasadili o tuto klíčovou legislativní úpravu, na které závisí budoucí osud svobodného života v naší zemi a zbytku Evropy, která není tímto morem ještě zasažena. A samozřejmě obracet se i na širokou veřejnost, které není budoucnost lhostejná, aby v rámci svých možností pomohla tuto neblahou variantu našeho vývoje odvrátit.

Ale to samozřejmě nestačí - je také třeba najít ve svých řadách jedince, kteří jsou po této formální stránce vyškoleni a které nezaskočí ani právní kličky, které se pokaždé okolo každé dobré věci s neuvěřitelnou rychlostí zatáhnou. Taková akce by se mohla nazvat: „Hledáme právníka s páteří.“ Ano, škarohlídi by mohli namítnout, že je to podobné jako hledat sokola s žábrami či hrocha s křídly... Jenže mnoho jiných způsobů, jak čelit této infekci způsobem lege artis, po ruce nemáme.

Můžeme naslouchat všelijakým „pohádkám tisíce a jedné noci“, jen ta skutečnost nás nakonec dostihne. Pokud dnes povolíme praktikovat prvky šaría pro muslimy na našem území, tak může za čas platit plně pro všechny a překvapený „Smolíček Pacholíček“ se bude drbat na hlavě, jak mohl těm Jezinkám tak hloupě naletět. Takže, milé děti - dobrou noc, ale pamatujte si: „Ani kouzelník Čáryfuk vám nemůže zaručit, že třeba zítra ráno nebude na bezbolestná řešení už trochu pozdě.“

(autor je publicista, rocker a dobrodruh)