23.6.2024 | Svátek má Zdeňka


SPOLEČNOST: Proč došlo k útoku na Kliniku

11.2.2016

Stává se zvykem pražské společnosti, že se u příležitosti významné události servou dvě skupiny rozkurážených idiotů, kteří bojují za svoji jedinou pravdu. Již jednou jsem na Neviditelném psu o tomto fenoménu psal v článku Pobavení v židovské čtvrti a tehdy jsem navrhoval jedno velké hřiště, všechny je tam dovézt a nepustit ven, dokud jedni nevyhrají.

V sobotu 6. února se opět ukázala bizarnost nesmyslného souboje v celé nahotě. Nejprve jedni demonstrují proti něčemu, co vůbec neexistuje, totiž proti islamizaci Česka. Pravděpodobně jim vadí těch asi 10 křesťanských rodin ze Sýrie. K tomu jako vrcholné číslo vystoupí prezidentem povzbuzený klaun Konvička a další bezejmenní křiklouni ze stejné naivní party. Asi aby si dodali důležitosti, tak další mdlého duchu radostně střílí do vzduchu poplašňákem. Dělat rámus je totiž hlavní smysl a cíl - na víc, na formování myšlenky a na logickou argumentaci se nezmůžou. Smysl jejich života je bojovat za svoji představu „lepšího světa“.

Protože druzí nechtějí zůstat pozadu, tak se sejdou nejlépe na akci, která bude v cestě nebo přímo na stejném místě jako ti první. Jejich cílem je bojovat proti těm prvním, protože ti první jsou oškliváci oškliví a jedině my víme, jak spasit svět. Hlavním úkolem spásy světa je zničit, pobít, vygumovat ty první z povrchu země. Pak nastane ráj. Smysl jejich života je, jak jinak, bojovat za svoji představu „lepšího světa“.

Takže se dvě skupiny fandů dvou extremistických postojů potkají a dají si po hubě. Asi jako když se potkají Sparťané a Baníkovci. Stejně iracionální, stejně zbytečné.

Klinika

Letos se trochu změnila taktika. Již se nejedná pouze o dlažební kostky na ulici a nadávání přes policejní hradbu, ale i o světlice a pokus o vypálení centra úhlavního nepřítele. Pokud se pouličním srážkám na ulici směju a vysmívám jako dětinské a naivní, byť pro společnost poněkud nákladné a obtěžující hře, pak útok na Kliniku považuji za překročení Rubikonu. Takové útoky jsou v normální společnosti a mezi normálními lidmi naprosto nepřijatelné. Nic, nikdo a nijak nemůže ospravedlnit pokus o žhářství a pokus o ohrožení života. Ti, co se takového útoku účastnili, patří do kriminálu.

Proč ale k takovému útoku došlo? To nebyl ojedinělý výsledek skupiny pomatenců, to je bohužel přirozený důsledek zvyšování společenského napětí v zemi. Každý jiný názor je potřeba znemožnit, zostudit, zašlapat do země, případně popřít jeho existenci od počátku. Kdy jsme slyšeli od jakéhokoliv politika smířlivou argumentaci, věcnou analýzu názorů oponenta? Naopak vyvolávání nepřátelství a netolerance nám mnozí servírují takřka každodenně A jak známo, ryba smrdí od hlavy.

Na lokální úrovni se verbální útoky proměňují na skutečné. Útok na Kliniku je bezpochyby svinstvo nejhrubšího zrna., ale jak se liší od útoků na provozovatele restaurace Řízkárna, kterému opakovaně vypalují auta a provozovnu? Není tajemstvím, že k činům se hlásí ideově podobné skupiny, které užívají Kliniku. Proč jdou bojovníci jedné pravdy na každé akci do střetu s hlasateli pravdy druhé? Proč se vzájemně nevyhnou? Proč si nevyhoví, aby mohli hlásat svoje zaručené pravdy každý zvlášť? Odpověď je velmi prostá. Protože chtějí vyvolávat konflikt, chtějí se servat o tu svoji jedinou pravdu a chtějí spolu bojovat. Bohužel v jedněch i druhých asi z neznalosti nebo blbosti stále převažuje ten primitivní pud, že svého oponenta musím zničit, porazit a pobít. Etologové by to asi měli vysvětlovat.

Naivní představa, že násilím něčeho dosáhnu, se snad hodí pro děti. Dospělý by si mohl a měl uvědomit, že násilí plodí jen další násilí, že na každou ránu pěstí dostanu svoji odpověď. Někdy hned a přímo, jindy oklikou a o to zákeřněji.

Jsem si jistý, že vrchní ideologové obou stran nemají v ruce světlice a neútočí na Kliniku nebo nevypalují auta, která patří Řízkárně. Přesto za další eskalaci násilí nesou odpovědnost. Místo respektu a tolerance k názoru druhého, tedy principu demokratické diskuze, vedou svoje neurčité šiky k boji jako smyslu žití a snaze vyhlazení toho druhého, každého s jiným názorem. Ti pitomější vůdcové skupin to dělají přímo, ti sofistikovanější to dělají nepřímo.

Jsem bohužel přesvědčen, že za útoky proti Klinice nesou nepřímou odpovědnost i ti, kteří se okolo takového zařízení sdružují nebo se identifikují s podobnými stanovisky. I jejich ideologie vede k násilí a plodí k násilí.

To není vysvětlení a ani omluva bezprecedentního útoku. To je výzva k větší toleranci druhých názorů, jiných postojů a jiného myšlení. Ale jak jsem měl možnost z povzdálí sledovat obě skupiny, je to asi marná výzva.

Autor je komunální politik ODS

Foto: Jiří Wagner