2.3.2024 | Svátek má Anežka


SPOLEČNOST: Paroubkovi cizinci

28.8.2009

Dneska to mají vůdci politických stran skutečně těžké. Masmedia do nich mydlí ze všech stran. No, to je ve světe obvyklé, i když u nás si teprve zvykáme. Ovšem díky „politické korektnosti“ se občas dočkáváme věcí, které by jeden v revolučním nadšení v roce 1989 neočekával. Bratr (dříve československo socialistický, dnes sociálně demokratický) je obzvláště oblíbeným cílem všech možných piškuntálií a dloubanců. Ale, když on si o to svým výrazem, postoji a projevy přímo říká, že ….

Naši, opět už znormalizovaní, novináři radostně využívají toho, že se může nadávat politikům, ale jak rychle chytili bacil politické korektnosti - už se například bojí napsat slovo Cikán. Až si z nich lidi na internetu dělají srandu a místo „povoleného“ Rom píší „ten, jehož jméno se nesmí vyslovit“. Dříve se nesměla kritizovat „Strana“, dneska je zase zakázáno (a vnitřní cenzurou kontrolováno, a ta je nejsilnější) říkat, že nejsou všichni lidi stejní a že multikulturalismus je pěkná ptákovina, která nás vede přímo do pekel.

Fakt na druhou stranu ovšem je, že po patnácti letech masáží fanatických feministek a vtělení všech jejich (i těch feminacistických) myšlenek do zákonů začínají první odvážlivci pochybovat, že každý muž je sexistické prase a že povinným odřezáváním penisů – byť třeba jen psychologickým – lidstvo ke štěstí nedojde.

Ofšem říci, že „někteří cizinci nejsou jako našinci“, znamená koledovat si o prohlášení za nacistu a rasistu a … a prostě a vůbec za vyvrhele. Toť ovšem oficielní stanovisko, lid - a to nejen lid český, ale lid civilizovaný - si myslí něco úplně jiného.

Takže chytrý politik jen tak utrousí nějakou poznámku, že jako všichni cizinci nejsou stejní, a už je oheň na střeše. Hlavně z úst levicových a nově znormalizovaných intošů a novinářů. Politici musí myšlenky, že všichni jsme stejní a vyznáváme tak nějak, že, souzi, stejné ideály, povinně hlásat. Kdo se jen centimetr ideologicky uhne, běda mu. Jako tomu několikanásobnému zločinci Klausovi! Že, přátelé… Ovšem lid ví své. A poučený lid, jako u nás, ví své tuplem. Takže lid, zvláště ten „pracující“, dobře pochopil, co chtěl Paroubek říci na Úřadu práce v Kutné hoře tím, že “není vhodné zaměstnával lidi z jiných kultur, už tu pak zůstanou“. Viz např. zde.

Novináři řvali a politologové řvali a Paroubek si počítal plusové body do voleb. Každý si pod těmi „cizinci“ mohl představit, koho chtěl.

Pomineme-li cca 10% debilů, kteří mají v mozku dva závity a řvou „nic než národ“, a cca 5 procent vlastní inteligencí obluzených intošů, každý ví, že cizinci jsou různí. I voliči socdemáků, i demokratické pravice. Prakticky nikdo (až na celníky, kteří z toho mají byznys, když jim zrušili hranice) nechce vyhánět Vietnamce – kde by si kupoval levná trička a čerstvou zeleninu a kdo by dělal u montážních pásů. Nikdo soudný nevyhání Ukrajince a připojené zednické národy (Bělorusko, Moldávie atd.), protože kdo by u nás makal na stavbách? Nikdo nevyhání mongolské šičky a bulharské sezónní zemědělské pracovníky… Ale všichni voliči - a o ty jde - se bojí nikoli nějakého konkretního národa, ale jisté náboženské víry.

Neb je známo, že Ukrajinci, Poláci, Rusové (tedy ti, co přišli dříve) a další se asimilovali a asimilují. Vcelku dodržují zákony asi tak stejně jako místní. Ale co je nejdůležitější: nikdo z nich nepožaduje, aby chodily ženy na ulicích zahalené. Ani největší idiot z doposud příchozích cizinců nevyhlašoval, že my se musíme přizpůsobit jemu, jinak běda nám. Nikdo z nich nepovažoval (za posledních dvě stě let) svoji víru za něco, co musí vnutit všem ostatním. Necvičil svoje děti v nenávisti proti zemi, v které žijí. Nevraždil své dcery proto, že si vzaly místní kluky. Neřezal lidem hlavy a nevykládal, že je to ta pravá spravedlnost. Snad jedině nacisté. Však s tím mají Němci všude kolem sebe dodnes problém. Ti ovšem válku prohráli. Jak se zdá, muslimové svoji válku proti Evropě a křesťanství, jak ukazuje příklad třeba Británie, Francie a Holandska, vyhrávají. To jsou ti, kteří přijdou, využijí naší pohostinnosti a demokracie a pak se ty místní i s tou jejich demokracií pokusí zlikvidovat.

Je to smutné, ale jedině bulvární Blesk to napsal naplno. Cituji: „Ať tak či tak, politologové soudí, že by mu i takový výrok (o cizincích jiných kultur) mohl přinést sympatie voličů.“ Viz zde.

Paroubek věděl, co říká, lidé tomu rozuměli a líbilo se jim to. Takže Paroubek získal politické body. Momentálně. Pokud se nebude o téhle věci a dalších „multikulti“ problémech u nás mluvit, budou získávat body hlavně takové strany jako ta Dělnická.

Obecně se ví, že hlavním nepřítelem Evropy není žádné Rusko ani Čína, ale agresivní muslimské náboženství, které - stejně jako kdysi komunisté - veřejně vyhlašuje, že nám, až přijde čas, všem zakroutí krkem.

A jak pravil Kaddáfí, není potřeba války. Stačí se do Evropy nastěhovat a využít jejího morálního a mravního rozpadu, aby tuhle masochistickou společnost ovládli. Paroubek má pravdu. U nás ještě nejsou v množství větším než malém. Tak proč bychom si je sem sami zvali a dělali tytéž chyby jako západní část Evropy? Také chcete, aby se ve školkách a školách nesměly slavit Vánoce a aby se z domů a kostelů sundávaly kříže, jak toho dosáhli muslimové v Anglii? Vždyť něco podobného už známe z dob bolševika. Toho jsme si zvolili částečně z hloupého idealismu a částečně ze strachu z Německa. Tak proč bychom dělali stejné chyby znovu? Až se muslimové zbaví svých agresivních choutek na ovládnutí světa a jeho zotročení a v Evropě přijmou evropskou kulturu a demokracii, pak budou vítáni.