2.3.2024 | Svátek má Anežka


SPOLEČNOST: Fšude je to samej K(s)indl

26.10.2009

Aféra „Plzeňské university“, zvaná novináři také „aféra Kindl„ podle šéfa místní právnické fakulty, přišla jako požehnání z nebe. Tedy pro novináře a politiky a moralisty a vůbec pro „spravedlivě rozhořčený národ“. A o jeho stále a stále spravedlivější rozhořčení se starající obrovské množství PR pracovníků, politiků a novinářů. Tuhle jsem se zasmál, když na konci novinového článku plného kvílení nad bídou doby, v které žijeme, přiznal autor, že jistě ví, že ani on ani národ se ještě nikdy neměl tak dobře jako dneska. Leč dodal (podle v Česku stále oblíbené teorie „neofekálismu“), kdeže jsou ty krásné doby, kdy to tady stálo aspoň za hovno! (Čtenářům jen vzhledem k dalšímu textu připomínám, že já nejsem ten známý právník!)

Aféra s absolvováním a tituly je samozřejmě, pokud se potvrdí - protože prozatím je vše na bázi “jedna paní povídala„ a „možná se stalo“ -, pěkná lumpárnička. Ofšem lze očekávat, že se dožijeme dalších a dalších “Kindlů“ a podvodně získaných diplomů a titulů. A to nikoliv proto, že dnešní doba je hnusná a všude se krade a podvádí. Prostě proto, že některé podvody a podfuky určitá ekonomická, politická a společenská situace přímo generuje. Lidé jsou totiž tvorové racionální a chovají se tak, aby splnili požadavky, které jsou na ně kladeny. A to vždy, když se to vyplatí anebo kde to bez toho nejde.

Jen bych připomněl slavným moralistům, na oko se divícím, kde se to najednou v těch lidech vzalo a že to dříve nebylo, že kecají. Minulé režimy, počítaje od tzv. druhé republiky, přes protektorát a hlavně „budování socialismu“ byly na lžích a podvodech postaveny. Všichni například kupovali „bony“ a za ně džíny a dámské prádélko. Přestupovali zákon – my i oni-, oni prý byli zločinci, ale my byli „nevinní“. Cha cháá! Bolševik zrušil volně směnitelné peníze a tím vyprodukoval veksláky a z nás všech udělal zločince. Ukažte mi někoho, kdo si nikdy nekoupil bony!

O problému získávání bytů jsem dobře informován z dob, kdy jsem musel z kádrových důvodů pracovat na OPBH. Kdyby každý byt, který byl za bolševika získán (a to nejen na sídlištích) za úplatek, na základě „dohody„ a doporučení „soudruhů“ vyšmelený za pomoci úplatků, sexu a podobně, svítil, tak v některých městech by nemuselo být v noci veřejné osvětlení. Jaké by bylo od toho světlo.

Přečtete-li si staré “kádrové dotazníky“ zjistíte, že i tam jsme se naučili lhaní a podvodů. Kolik jen dnes vystudovaných padesátníků napsalo „dělnický původ“ a zapřelo dědu živnostníka, sedláka anebo vzdělance. Dokonce byla známá finta, že mladý člověk s „kádrovým hrbem„ si „vylepšil“ dělnický původ tím, že šel na pár měsíců do fabriky jako dělník. A rodiče zaplatili anebo ukecali někoho ze ZV ROH anebo ZV KSČ, aby dal potřebné doporučení. Takže se uklidněte, milí moralisté, tehdy se podvádělo a dneska se podvádí, a to z obdobných důvodů. Z hlediska normálního člověka. Z potřeby vykličkovat z něčeho, do čeho jej dostali politici a úředníci. A aféra plzeňských práv je přímo čítankovou ukázkou racionálního – byť podvodného – jednání jedince vůči společnosti. Většina lidí se nestane podvodníky bezdůvodně. V našem případě k tomu vedlo několik zdánlivě na sobě nezávislých skutečností.

A) Tím, že jsme vstoupili mezi tzv. západní země, jsme museli převzít i některé jejich „standardy“. Takže od roku 1990 jsme doslova buzerováni v otázce „vzdělávání“. Americký a anglický vzdělávací systém a dnes i německý jsou naprosto jiné, než byl po mnoho staletí systém náš. Ve střední Evropě platilo - a v hlavách lidí a úředníků stále platí -, že vysokoškolské vzdělání je něco mimořádného a k jeho zdolání je potřeba naprosto mimořádných duševních a pracovních kvalit. Tomu odpovídá, že podle starších seriozních průzkumů může klasické vysokoškolské vzdělání absolvovat cca 7 % lidí. Střední školu zakončenou maturitou pak cca 40%. Víc jich na to prostě nemá.

Ze světa jsme však stále pohlavkováni a novináři a tzv. moderní odborníci pindají, že ve Finsku má podle některých až 80% vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, a ti tvoří tzv. vzdělanostní ekonomiku. Viz např. zde, zde nebo zde. Takže buď je Finsko národ naprostých geniů, anebo je někde něco špatně. Jistě, špatné je to, že náš systém neodpovídá takzvanému modernímu vysokoškolskému systému vzdělávání požadovanému EU. Tedy předpisu EU. Pomáhá tomu to, co zná každý, kdo měl možnost se s realitou seznámit, že naprostá většina „západních„ úředníků a obyvatel je hluboce přesvědčena, že jsme z Východu, a tudíž nevzdělaní a nekulturní a vůbec póvl. To se už dříve hodilo úřadům třeba Kanady a USA při hodnocení našich emigrantů, kde šmahem neuznávali „komunistické vzdělání“, a to včetně třeba nepolitické medicíny.

Ve statistikách OSN a EU jsme stále - spolu s našimi sousedy - uváděni jako nevzdělaný národ, který bez toho, aby co nejdříve vyprodukoval nejméně 60% obyvatel s vysokoškolským vzděláním, není hoden státi po boku vyspělých států. A jako jednotlivci vstoupit do řad jejich úředníků.

To, že mnoho amerických ale i západoevropských absolventů „vysokých škol“ nedosahuje ani vzdělanostní úrovně našich středoškoláků, se ví jen u nás. Jinde tomu nikdo nevěří. Vezměme si příklad:

Naše vysoce kvalifikované zdravotní sestry musí povinně „absolvovat“ několikaleté bakalářské studium, aby údajně získaly vzdělání shodné se zdravotními sestrami z EU. Samozřejmě je to nesmysl. Sytém EU (ale ani USA) nechápe a ani nechce chápat znát naše odborné střední školy a průmyslovky a mnoho nechápe ani náš systém maturit. Jen bych připomenul jistého slavného „profesora“, který kandidoval nedávno na presidenta a který podle vlastních slov, pokud jsem jeho vyprávění poslouchal dobře, nemá maturitu. Tím netvrdím, že má horší vzdělání. Jen tvrdím to, že mechanické srovnání našeho vzdělání a západního vzdělání z nás automaticky dělá outsidery. Mimo jiné, když už jsme u onoho pana profesora, u nás profesory jmenuje president a je to vysoce ceněná a většinou tvrdě odpracovaná vědecká hodnost. Zatímco v USA je „profesorem“ kdejaký učitel na kdejaké venkovské škole.

Dále třeba titul „inženýr“, kvůli kterému grilovali naši novinář jednoho českého politika s německými školami, je v Německu, Holandsku a mnoha dalších státech prostě označení odborného středoškoláka. A je tak používán. Vysokoškolský technický titul je „dipl. Ing. “. V německých fabrikách je to tedy samý „inženýr“. Když se s nimi potkáte, nechápete, na jaké VŠ to studovali. Dokud nevíte, co to označení znamená.

B) Každý stát má své kvalifikační předpisy. Na určité místo potřebujete určitou kvalifikaci. Takže na místa, kde v Německu přijmete deset středoškoláků a jednoho absolventa bakalářského studia, uvedete do statistiky, že zaměstnáváte deset „inženýrů“ a jednoho více graduovaného vysokoškoláka. U nás musíte zaměstnat na stejná tabulková místa (protože statistika a přepisy jsou dnes dle norem EU) deset vysokoškolsky vzdělaných inženýrů a jednoho, co bude muset mít k jedné vysoké škole ještě nějakou specializaci. Abyste splnili kritéria.

Nejhroznější je tomu ve státní správě. U nás na každé místo, kde je předepsáno vysokoškolské vzdělání, by měl nastoupit absolvent nejméně pětiletého studia. Tam, kam třeba v Anglii požadují něco, co by sa dalo pak asi srovnat s našimi kdysi fungujícími průmyslovkami bez maturit.

Takže svět a EU to po nás chtějí a co říkáme my, je moc nezajímá. Naše úřady vyžadují plnit kvalifikační „normy“ podle států, kde je údajně 60% lidí vysokoškoláky a zbytek do 90% populace jsou údajně středoškoláci.

To prostě nejde dohromady. Proč se neozvou naši úředníci a politici? Z blbosti? Z lenosti? Z lemploviny? No, od každého něco. Ovšem sám vím, že vysvětlit v kruzích, z kterých se rekrutuje třeba Barroso z Portugalska, že u nás bylo zavedeno všeobecné základní vzdělání v roce tuším 1775, je něco neskutečného. Moje diskuse ve Španělsku a Portugalsku, které zavedly povinné všeobecné vzdělání tuším kolem roku 1985, vedly jen k tomu, že jsem byl prohlášen za lháře. A to jsme diskutovali ve vysokoškolském prostředí!!! Řecko, Itálie atd. na tom jsou podobně. Představa, že by „na Východě“ mohl existovat stát, kde je cca 98% lidí gramotných, je pro ně prostě neuvěřitelná.

Takže naši úředníci raději neprotestují a že jsme jako národ a stát za blbce, nevadí. Hlavně když si nepohněvají euro-úředníky, co rozdělují finance. A na blbce jde peněz dost. Když jsou tak nevzdělaní. A ještě to úředníkům a politikům z EU dělá náramně dobře. Jak oni vzdělaní poskytnou peníze pro ty negramoty z Východu. Ne, že bychom je nepotřebovali!

C) Takže nejdůležitějším hybatelem těchto podvodů je kombinace idiotských předpisů, neschopnosti vysvětlit náš vzdělávací systém partnerům „tam nahoře“, potřebou lidí získat „tabulkové“ vzdělání a nějak se s tím vyrovnat.

V průsečíku navazuje naše školství opět jen na všechny ty VUMLy, Vokovické Sorbony, Vysoké školy 17. listopadu (pro mladší: ty neměly s rokem 1989 nic společného) a podobně. Všechny ty bolševické rycholurzy a pseudoškoly se zkombinovaly ze západními pseudo-vysokoškolskými systémy a tvrdě protlačovanou degradací klasického vysokoškolského studia v systém, který vykvetl v Plzni.

Vsadím korunu proto deseti tisícům, že takovýhle „škol a studentů “ jsou u nás a kolem nás - ale i v SR, Polsku, Maďarsku a mnohde jinde - haldy.

D) Na likvidaci problému by stačilo jen přestat blbnout a tvrdit, že EU norma požadující třeba „právnické vzdělání“ je splněna jen titulem Magistr anebo ještě lépe JUDr. O inženýrech a podobně to platí stejně.

Jo a k otázce, proč byl a ještě je americký systém tak úspěšný? No protože (to bude zase řevu!) je – tedy spíše byl - svobodný, otevřený, flexibilní … no prostě kapitalistický! No a je to. Přitahoval a produkoval vynikající studenty. nemuseli jste ani dostudoval, abyste vynikli - jako jistí pánové, co přinesli revoluci v PC, internetu a podobně. Jim žádný úředník na místní radnici neschvaloval, zda mají potřebnou kvalifikaci pro vyvíjení Windows. Což by bylo u nás podmínkou.

Jo a pak si všimněte, že nejdřív měli nejlepší vědci a vynálezci na Západě jména anglosaská, pak německá, před sto lety to byl samý „.. stein“, když přišli ti „ubozí“ židé z Ruska, a dneska to je kdejaký Li a Ming anebo Ali.

A my bádáme nad tím, zda musí mít polír na stavbě vysokou anebo zda stačí jen průmyslovka a každý referent musí být magistr a JUDr. a do zadku nám píchá injekce sestra bakalářka. A byznys s tituly jenom kvete. Jako naše vlastní blbost. Nenadávejte absolventům práv vystudovavším za prázdniny. Ptejte se, proč a na co to potřebovali.

No v zásadě na to samý, na co my jsme kdysi potřebovali „bony“. Na něco, co musíme mít a někdo nám v tom brání. A má z toho neuvěřitelně výnosný kšeft. A tím teď nemyslím Kindla. To je jen takový ten opruzovací prodavač bonů před Tuzexem. Ten, kdo to vymyslel, vymakal a uvedl v život, sedí jinde. A nemusí mít z těch „bonů“ osobně ani pětník. Ale židli, a pěkně vypolstrovanou, z toho má. A plno novinářů, co vystudovali ty různé pseudofakulty žurnalistiky a podobně, dnes hřímá z morálních barikád. Spolu s mnoha JUDry, co dostali titul před čtyřiceti lety na základě aktivity v ČSM anebo Straně.

Ještě, že nemám žádný titul!