30.5.2024 | Svátek má Ferdinand


SPOLEČNOST: Ekologický aktivista - kdo to je?

22.3.2019

Kde se berou ekologičtí aktivisté? Proč je zrovna o tuto vědu takový zájem? Nebo jste někdy slyšeli i o matematických, fyzikálních nebo literárně-vědních aktivistech?

Ekologie je vědní obor zabývající se vztahem organismů a prostředí. Uvnitř ekologie je možno (a v současné době víceméně nutno) se na něco specializovat. Existuje autekologie všímající si jedinců, demekologie věnující se populacím, ekologie ekosystémová... Kdo chce vystudovat ekologii, musí zvládnout na solidní úrovni fyziku a chemii. Musí být dobrý ve vyšší matematice, aby mohl statisticky vyhodnocovat různé jevy, případně je matematicky modelovat. Ekolog potřebuje hodně vědět o organismech, které studuje, takže to máme nějakou tu fyziologii, u živočichů etologii a samozřejmě poznávání živých organismů. Bylo by trapné, kdyby ekolog prosazoval ochranu území kvůli běláskovi východnímu a on to byl ve skutečnosti náš nejhojnější bělásek řepkový. Jedním ze zaměření budoucích ekologů může být i ochrana životního prostředí - to chce nějaké to povědomí o zákonech, průmyslových technologiích, hydrologii, geologii, klimatologii, zkrátka je toho hodně.

No takže tohle všechno a ještě více musí budoucí ekologové na vysoké škole zvládnout. Proto klobouk dolů před tím, kolik u nás máme EKOLOGICKÝCH aktivistů, tedy nejspíše lidí, kteří opravdu rozumějí ekologii, že? Obávám se ale, že naši ekologičtí aktivisté ve skutečnosti studovali jen něčí názory na ksichtoknize, pardon, facebooku, a pak ještě možná fundraising a marxismus. Ty poslední dva obory ovšem mají nastudovány jen ti nejaktivnější, ostatní ekologičtí aktivisté si o tom něco přečtou na wikipedii a na ksichtoknize.

Nedávno proběhla „ekologická“ demonstrace středoškoláků za boj proti změnám klimatu. Netuším, jakou odezvu měla tato akce v Asii, Africe a v Latinské Americe, kde žije drtivá většina producentů skleníkových plynů. Jenom předpokládám, že se mladí ekologičtí aktivisté zavázali neviset nepřetržitě online na sociálních sítích a hudbě ze sluchátek. Že se zavázali omezit množství spotřeby kapučína a laté (dovoz kávy přes půl světa, pražení, mletí, vaření) nebo energy-drinků (výroba plechovek sežere spoustu energie). Nebo se svých energetický náročných zálib v zájmu planety nevzdají?

Upozornění: tento článek je krátký, abyste při jeho čtení nepotřebovali mnoho energie.

Převzato z autorovy Palety názorů a ptákovin