15.4.2024 | Svátek má Anastázie


SPOLEČNOST: Dobrá zpráva. Vojáci odjeli, agenti zůstávají

20.6.2016

Novinářská zkratka dokáže divy, nicméně ta dobrá zpráva spočívá v něčem jiném. Ale od začátku.

Webová stránka „protiztratepameti.cz“, patřící „společnosti“ (jak sama sebe nazývá) Člověk v tísni, avizovala jakousi aktivitu pod alarmujícím názvem „Vojáci odjeli, agenti zůstávají“. V memorandu vyzývá občany, aby oslavili společně výročí odchodu sovětské armády z Československa tím, že budou široké veřejnosti předkládat fakta a příklady aktuální ruské intervence, která je výrazem nepřátelské politiky Ruska směrem k České republice i Evropské unii. Současně nabízí podporu těm jednotlivcům i organizacím, kteří budou mít zájem ve svém okolí o ruském vlivu informovat.

Pracuje sedmičlenný realizační tým této kampaně ve svém volnu a zadarmo? Asi ne. Proč taky, vždyť jen v roce 2014 Člověk v tísni pracoval s rozpočtem 1 070 356 000 Kč. Mezi hlavní zdroje jeho příjmů patřily především prostředky EU, státní rozpočet ČR, prostředky zahraničních vlád a agentur OSN, dary od jednotlivců a firem, a další prostředky jiných donorů i z vlastní činnosti.

Už z této informace vyplývá, že kdyby tato „společnost“ vyvíjela činnost ve Spojených státech, musela by se podle tamního zákona o registraci zahraničních agentů (FARA) za jednoho z nich veřejně prohlásit. Vždyť jenom v roce 2014 (výroční zprávu za rok 2015 „společnost“ ještě nevydala, zřejmě ji stále „optimalizuje“) přiznala příjem jen od vládních agentur USA ve výši téměř 50 miliónů korun. Proto by měla kromě jiných amerických zvyků být avantgardou i v prosazování zvyku tohoto. Nejlépe vlastním příkladem.

Že sama tato společnost byla v roce 2014 v evidentní tísni, vyplývá podle její výroční zprávy i z toho, že z nebohé a utrápené Kambodže přijala 617 tisíc korun! Němci se práskli přes kapsu a Člověka v tísni podpořili 72 milióny, Norové 13,5 miliony. Ani bratia Slováci se na to nemohli koukat a přispěli 3,5 milionem, Španělé 10 miliony a Švýcaři 25 miliony. I Světová banka vyměkla a poslala přes 20 milionů korun. Všichni ale budou mít co dohánět, neboť hujerovská Velká Británie poslala přes 105 milionů korun. Stydět se musí především Holanďané se svými trapnými 2 miliony.

Aby se člověk dostal z tísně, dostal ze zahraničí od různých vlád přes 300 milionů korun, od nadací a nevládních organizací dalších skoro 39 milionů korun. Další podpora přišla z EU, OSN, od české vlády, soukromníků a dokonce i od krajských a místních samospráv.

Mnohonásobný zahraniční agent, společnost Člověk v tísni, pak za tyto peníze rozjela hulvátskou kampaň, vyzývající občany, aby vyhledávali a udávali své spoluobčany, u nichž budou mít podezření, že „pomáhají zájmům Moskvy“ a „nedovedou zaujmout principiální stanovisko k ruskému jednání“.

Co je na této zprávě dobrého? Nikoliv to, že Člověku v tísni nechybějí peníze, za něž musí na revanš něco odvést, ale to, že se dostává už do tak úzkých, že se nechává inspirovat poúnorovým bolševickým práskačstvím, které obohacuje o prvky mccarthismu a posrpnové normalizace. Tím se chtě-nechtě připodobňuje svým skutečným vzorům, neboť jak se v jedné moudré knize praví, „po ovoci poznáte je“. Dobré tedy na tom je, že poznáváme bezpečně, s kým máme co do činění.

Další dobrá zpráva je, že se jim jejich záměr nepovede.

V této společnosti se totiž po čtvrtstoletí trvajícím lustračním honu na čarodějnice docela logicky nepodařilo zavést ani důvěrné linky pro oznamování hospodářské kriminality, takzvaný whistleblowing, který má velmi racionální jádro.

Tato výzva k všeobecnému bonzování proto může oslovit jen ten všehoschopný společenský kal a chudáky duševně choré.

Lidé důstojní se však budou držet výdobytků civilizace, kterých si ale tato společnost málo váží, a budou s Voltairem držet právo druhých svobodně mluvit, jakkoliv by s nimi i nesouhlasili.

Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Mohlo by se ideálně stát, že se společnost nad touto bonzáckou kampaní zhrozí, začne se dávat morálně dohromady a ve výsledku ty práskače vypráská.

Každopádně tato kampaň znamená jedno z nejvážnějších ohrožení svobodné a otevřené společnosti. Návod k dehonestování nositelů „protivných“ politických názorů, nota bene za cizí peníze!

Urychleně by se touto nehoráznou kampaní proti svobodnému prostoru v České republice, kterou realizuje společnost financovaná ze zahraničí, mělo zabývat ono ideologické komando, které má vzniknout na Ministerstvu vnitra. A nejen ono, svůj orlí zrak by měla zaostřit i BIS, svůj důvtip by měli použít i státní zástupci.

Kritizovaná kampaň se jmenuje „Proti ztrátě paměti“. Název je to paradoxní, může se ale zdát přímo drzý. Iniciátorům nejde o udržení paměti, ale o její selektivní výběr. Kdyby totiž sami paměť neztratili, věděli by, co je to hanba a stud. Možná by si tu kampaň měli nejdřív vyzkoušet na sobě.

PL, 17.6.2016