2.3.2024 | Svátek má Anežka


SPOLEČNOST: Byl jsem mnohokrát sexuálně obtěžován!

21.10.2009

Skoro mne ta zpráva vyděsila. Jak napsali na Novinkách cz, musí to být na českých vysokých školách strašný. Padesát procent studentů bylo sexuálně obtěžováno. To je hrůza! Přečtu titulek a už mne to …. to ser …. rozčiluje! Ta nestydatost! Já taky studoval, a na dvou vysokých školách, a nepamatuji si, že by mne někdo obtěžoval! A já bych se klidně obtěžovat dal. Kdyby bývala byla některá řekla, že by mě bývala byla ráda obtěžovala, a navíc sexuálně, to by bylo něco! To bych se na přednášky nějak těšil. Kdybych to byl věděl. Tak bysem tam chodil! Pořád!
Já tedy vím, že některé holky někteří jistí mladí mužové obtěžovali, ale nezdálo se mi, že by to těm něžným bytostem tak strašně vadilo. Ba naopak! I když …! Mnozí úspěšní obtěžovatelé pak mívali druhý den často kruhy pod očima. Bůh ví, od čeho?! Ovšem když to dívkám vadilo moc, to obtěžování, facka vyslaná v pravou chvíli jasně vyjádřila stanovisko dotyčné.
Takhle se to dneska řešit nedá. Nějaké facky. Spolu-studentům. Zaprvé moderní, zvláště humanitní mládežníci teď celosvětově hlásají: "My jsme mládež nová, mládež Obamova." Tak nemohou nikoho praštit ani v sebeobraně, páč jsou pro mír a spolupráci. Tak jaký facky! A pak, takový student je dneska ještě "de iure" dítě. A kdo bije dítě, bude potrestán. Což je správný. Tuhle psala i jistá česko-švédská spisovatelka Janoucha, nebo jak se jmenuje, že u nás se ještě bijí děti. Což se musí sofort zakázat. (Tak mne napadlo, že kdyby byli bývali švédští rodiče jejího manžela- alkoholika - víc mydlili, tak by z něj nemusel být alkoholik. To by ovšem dotyčná Janoucha o něm nenapsala svoji nejslavnější knížku - život je holt složitej, že ano?!) Tím je to jasné.
Lze jen rychle skončit se zaostalou místní praxí, kdy on a nebo případně ona, začne mrkat na ni a nebo něho, případně ruku přiloží, a to i na neutrální část lidského těla, a ona a nebo on (výjimečně!!!) dají dotyčnému/ dotyčné facku a už je to u soudu a už jde viník/čka bručet. Oba. Jeden za facku, druhý za harašení. Takže, když mladík sáhne dívence na pozadí, nemůže mu ji dívenka jen tak fláknout, až se mu hlava otočí kousavým dozadu. Musí na něj podat Stížnost. K příslušnému orgánu. Genderovému. Které už budou brzo všude, jak píšou v "Jak se bránit sexuálnímu obtěžování podle Gender Studies". Nikoli k "údu". K orgánu. I když za mého mládí se psalo, že takového věci řeší příslušné státní orgány a údy státu a lidosprávy.
Hned na začátku článku v Novinkách je ovšem čtenář uveden do nové, moderní reality. I já jsem byl uveden. Viz cituji "Čeští vysokoškoláci mají se sexuálním obtěžováním bohaté zkušenosti. Jen o tom často vůbec nevědí, dokud je někdo neseznámí s objektivní definicí harassmentu. Teď to udělali členové výzkumného týmu z Univerzity Karlovy (UK).
Tak tím to je! Já byl neseznámenej! Tak ono takový to holčičí - "nešel bys na kafe" mrk-mrk - a následující protažení se lavicí kolem mne tak, že o mne zavadily obliny přední či zadní, jak byla která vybavená, tak to bylo vlastně "obtěžování"! A já, genderový nevzdělanec jeden, to nechápal.
No a tím to bude.
Ofšem, teď mi napadlo, nedojde k vyhynutí? Když se nemrká a nešahá, tak se nakonec ani nesouloží. A bez toho ani dneska lidi moc nevznikají. Opicím a koňům to zakázat genderisti nemůžou, ty z toho - tedy ty opice a koně - nemají rozum! Jak si vlastně lidi řeknou, že by se rádi rozmnožili? Mrkat se nesmí, osahávat už vůbec ne, o tulení ani nemluvě!! Že bysme navázali na tradici praotce Janečka? Ránu palicí do hlavy a šup s ní do jeskyně a hup na to? No, ono by to dneska už bylo pomalu jedno. Odporné obtěžování je to furt, jedno jestli dotyčný řekne "slečno, nešla byste se podívat na moji sbírku plejstejšnů?"a nebo ji zavleče do jeskyně.
A nebo když dívka zašveholí ke genderově vzdělanému mládenci: "Co kdyby sme se šli projít. Třeba támhle do toho temného parku?!" To si dotyčná říká rovnou o obžalobu! Neboť jak radí Gender Studies, jak jste v dosahu jinejch lidí, případných harašilů je nutno si všechno nahrávat. Jdete na rande a mikrofon u mobilu vždy zapnutý. To aby pak dotyčný před vyznáním lásky požádal dotyčnou, aby vyndala baterky z mobilu a projel kolem ní takovým tím vehementem, co mají na letišti, když se jde do letadla. Jestli je "čistá". Tedy myslím elektronicky!Jinak hrozí, že on jí řekne večer v parku, že ji miluje a že má krásné vlasy. Ona si to do druhého dne rozmyslí, že má malý plat a že to byl vlastně harašil a práskne ho a jsou z toho dva roky natvrdo!
A nebo ten úžasný gendero nápad, jak má dotyčná(ný) si všechno psát a písemně, nejlépe s kopií to dát dotyčnému nechutovi. Já si to představuji nějak takhle: To jdou dva do parku. On se k ní má. A jak zaharašmentuje, hned dívka vytáhne propisku a bloček a píše: "Nešahej mi tam!" A když on se zeptá, kam jako, ona písemně odpoví: "Ty víš kam!" A třeba to i nakreslí, že jó?! A nechá si od něj potvrdit kopii! To je nápad! A hned je v tom pořádek. Ale přiznejme, je to strašně nepraktický. Co kdyby pořád museli chodit někam, kde by bylo na to psaní a čtení vidět?

Doba je nová, musíme vymyslet něco nového. A člověk rád pomůže těm mladým. A já mám nápady, to byste někdy koukali! I já bych se proto taky rád zapojil do nějakého výzkumu, třeba u pana Petra Pavlíka z Fakulty humanitních studií UK. Proto mu předkládám - a zároveň i k veřejném oponentuře, abych nedopadl jako ti v Plzni - svůj návrh. Co návrh! To by mohla být doktorská práce, když to později rozvedu pod vedením vědců z FHS UK.
Takže: navrhuji, aby se místo neorganizovaného a nebezpečného nahodilého seznamování dvojic, trojic a nebo i celých kolektivů používal předem schválený postup. Kdo by měl nějaké myšlenky, které by mohly být genderově závadné, vyplnil by Žádost a přiložil Dotazník a předložil jej Genderové komisi (vysvětlivka pro starší - něco mezi potratovými komisemi a uličním výborem KSČ, dnes třeba "Gendero výbory obecného mravna" dále jen GVOM).
Aby bylo jasné, že jsem pracoval skutečně vědecky a myslel přímo hlavou, předkládám první pracovní návrh.
Začněme popořádku. Nejprve vypracujeme

Gendero Žádost za účelem seznámení se:

Titl.
Genderový výbor - GVOM
(celostátní, krajský, okresní, místní*)
Adresa:
(Chcete li žádat o kontakt s cizincem, obraťte se na genderový výbor min. zahr. věcí, který předá vaši žádost na příslušný odbor EU, případně jiného státu)

Já ……… (jméno a příjmení) rodné jméno…… přezdívka ………
Bytem trvale …………. Dočasně ………. Někde jinde

Níže podepsaný žádá tímto GVOM o souhlas a vyjednání povolení pro výše jmenované/ho navázat kontakt, který by bylo možno případně považovat za kontakt kolizní (typ Harassment) s příslušnými předpisy ČR a EU týkajícími se genderového obtěžování a jiných závadných, případně trestných činů k vydání povolení tedy aby:
1. mrkl(a)
2. usmál(a) se
3. pokýval(a) hlavou
4. oslovil(a) bez vyzvání
5. držel)a) ruku při podání déle než 3 (slovy tři) sekundy
6. otevřel před ní (jím) dveře
7. Nabídl pomoc s kabátem - pro ženy varianta nabídnutí tzv. rámě
8. lehce se dotkl(a) těla dále jmenované osoby na místě neexponovaném (co je místo exponované a neexponované z hlediska genderu naleznete na našich stránkách www.mravnostnadevse.cz
9. pozval)a) na kávu, čaj případně jiný nealkoholický a pokud možno dietetický napoj - (viz. Vyhláška min. vnitra č. 1345/123/2009 Sb a Vyhl. ministerstva práce a soc. věcí č. 222/333/2009 Sb. Ve smyslu dalších platných zákonů a předpisů)
10. osobu či tvora: jméno…… pohlaví…… barva vlasů (chlupů) …….. bydliště (nora)
k e kontaktu podle bodu 1 až 9 (* nehodící se škrtněte)

Jsem si vědom(a) že po dobu vyřizování mé žádosti jsem ve stavu zmenšené příčetnosti zaviněné nezvládnutým hormonálním vývojem mé osoby, a budu proto užívat léky, které mi předepíše některá z genderových léčeben autorizovaných GVOM k zajištění nezávadného průběhu mé závislosti na jiné osobě-osobách.
Jsem si vědom a budu dodržovat Vyhlášku Hlavního gendera ČR ve znění ČR i EU předpisů a nebudu po celou dobu vyřizování mé Žádosti vyhledávat jakýkoliv kontakt s příslušnou osobou-osobami uvedenou(nými) v Žádosti pod bodem 10..
Budu se zdržovat dále než 500 (slovy pět set) metrů od oné osoby (osob-tvorů) a nebudu s nimi navazovat žádný ani vizuální a nebo zvukový kontakt. V případě, že se bez vlastního zavinění dostanu do blízkosti oné osoby (osob-tvorů), ihned tento kontakt přeruším a nahlásím jej příslušnému Genderoúřadu. Jsem si vědom závažných důsledků nenahlášení, případně porušení těchto nařízení.

Podpis ……. Rodné číslo …. Bydliště …Velikost a barva pohlaví (v cm a podle Vzorníku barev dne příslušné EN-ČSN)

Gendero dotazník - příloha Žádosti
Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že jsem osoba pohlaví a sexuálního určení dle příslušné práce gendero-studií brněnské Masarykovy university (* nehodící se škrtněte)
1. ženského
2. mužského
3. hermafrodit
4. transsexuál
5. jiné pohlaví - vyplňte podle přiloženého seznamu 67 doposud u nás uznaných pohlavních variací Hlavním genderem ČR)

Z hlediska svých zájmů jsem (* nehodící se škrtněte)
1. lesbička
2. homosexuál
3. lesbička preferující ženy
4. lesbička preferující muže, kteří si myslí, že jsou ženy
5. lesbička preferující ženy, které si myslí, že jsou ženy
6. homosexuál preferující muže
7. homosexuál preferující muže, kteří si myslí že jsou ženy
8. homosexuál, který preferuje muže, kteří si myslí, že jsou muži
9. bisexuál (lidově pod obojí) preferující ženy
10. bisexuál preferující muže
11. sadista (-tka)
12. masochista (-tka)
13. idiot (-ka)
14. milovník(-ice) zvířátek (vypište na příloze kterých a proč)
15. obcuji rád s rostlinami -například stromy)[ v tomto případě je nutno předložit potvrzení Greenpeace a Ministerstva životního prostředí, jaký styk je pro uvedenou rostlinu povolen ]
16. jiné (vypište hodně podrobně v příloze případně přiložte obrázky a kresby - i amatérské - aby je naši odborníci mohli studovat)

Podpis vlastní rukou ……… a místo …………. pro oblíznutí za účelem zjištění DNA.

Místo pro nalepení kolku 2500,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornění: na kladné vyřízení ani na žádný termín vyřízení není právní nárok. Přišlé žádosti se vyřizují v došlém pořadí. Neklepejte, úředník vychází!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doufám, že tento drobný náčrt budoucí Žádosti bude postačovat na uznání (jistěže s přiloženou dokumentací) alespoň na přiznání titulu Bc.

Pokud by někdo chtěl zlehčovat můj návrh a výsledky onoho výzkumného týmu slavné University Karlovy, protestuji. Ani Karel, přestože byl Otec vlasti, by nevěřil, co všechno se dá na jeho universitě studovat. A jaké vědy se tam pěstují. Jistě by ihned po přečtení předběžných výsledků onoho výzkumného týmu UK sám požadoval další a další miliardy ze státního pokladu pro naše ubohé vědce, kteří v potu tváře plodí takováto veledíla.
Dále veřejně sděluji, že odmítám nepřístojná a hrozná vyjádření různých nevzdělaných osob, jako že proti těmhle blbostem byly Lysenkovy teorie duševním veledílem a že studia na Vokovické Sorboně ÚV KSČ byly proti tomu hotový Harvard. Protože já vím, že tohle dneska studují i na skutečné Sorboně (pozn. gender studia i pravý marxismus).
Zásadě odmítám nevědecká tvrzení, že by dotyčné osoby pracující na tomto zásadním výzkumu měly být přezkoumány z hlediska duševního zdraví a IQ. Také hlasy, vyzývající, aby tito gendero-výzkumníci byli léčeni podle starých klasických psychiatrických způsobů, to jest tvrdou fyzickou prací, zásadě zavrhuji. (Eště by si s motykou ublížili a kdo by platil nemocenskou?!)
A zároveň onomu úžasnému výzkumnému týmu UK hlásím, že já sám jsem byl za svůj život nesčetněkrát gendero obtěžován. A kolikrát jsem to ani nepochopil! Takže mám dlouholeté zkušenosti!
S dnešní sexistickou anarchií je potřeba skoncovat! I když už se, podle mne jistěže díky gendero-organizacím a spolkům, stav zlepšuje. I na mne, zvláště po mém odchodu do důchodu, jsou sexistické útoky stále a stále zřídkavější.
Navrhuji tento problém, zabíhající v mém případě do možnosti šikanování starších občanů, řešit jako nové téma výzkumu. Sám se hlásím jako člen týmu a prosím o přidělení k prozkoumání nejlépe nejmladších ročníků vysokoškolských studentek, což je oblast, která mne velice zajímá.

S pozdravem
Genderu mír! A Fakultě humanitních studií UK zvlášť!

P.S. - podle slovníku znamená gender
- pohlaví
- plodit (bás. a zast.)
- mluvnický rod
- pohlavní

Ono by ovšem asi znělo blbě, kdyby se na UK nazýval nějaký obor "Pohlavní studia". Místo světově znějících Gender Studies, co?