21.2.2024 | Svátek má Lenka


PRÁVO: Překotný porod a prapodivné soudní rozhodnutí

25.8.2011

Soudce Michal Ryška z Krajského soudu v Brně odsoudil Zdravotní záchrannou službu k zaplacení 50 000 Kč ženě, která byla údajně zkrácena na svých právech svobodného rozhodování. Dalších 50 000 Kč dostane její novorozené dítě, které bylo proti vůli jeho matky převezeno po porodu do nemocnice k vyloučení možného poškození a poporodnímu ošetření. Jmenovaná doma porodila dítě, jednalo se o překotný porod. Novorozenec byl ponechán asi hodinu s nepřerušeným pupečníkem ve spojení s porozenou placentou. Zavolala lékařskou pohotovostní službu s požadavkem podvázání a přerušení pupeční šňůry. Lékař konstatoval, že porozené dítě leží neošetřeno s přetrvávajícím spojení s porozenou placentou, krevní ztrátu nebylo možno odhadnout, v bytě se nalézají další dvě nezletilé děti, manžel a volně pobíhající pes. Za účelem ošetření novorozence a v důsledku možného podchlazení nařídil převoz novorozence do ústavu. Matka zdravotníky vykázala z bytu, ti v obavách o osud dítěte zavolali policii. Novorozenec byl převezen do nemocnice, kde strávil čtyři dny v inkubátoru. Rodička toto rozhodnutí odmítala a lékař se údajně pohrdavě vyjádřil k alternativním způsobům vedení porodu, což dotyčnou urazilo. Dotyčný lékař posléze zemřel a žena podala žalobu.

Jako soudního znalce v oboru gynekologie a porodnictví by mne v souvislosti s tímto případem zajímalo několik skutečností:

1. Zda se k projednávanému případu měl možnost vyjádřit soudní znalec;

2. Zda byla vyloučena možnost spojitosti příčiny úmrtí pohotovostního lékaře v souvislosti s projednáváním případu;

3. Zda byli vyslechnuti všichni svědci (ostatní zaměstnanci pohotovostní záchranné služby, přijímací personál novorozeneckého oddělení, event. údajně zasahující povolaní policisté);

4. Zda bylo možno vyloučit perinatální poškození novorozence (podchlazení, krevní ztráta), přestože bylo dítě údajně osušeno a zabaleno do ručníku;

5. Na které právnické fakultě studoval soudce Ryška a délka jeho soudcovské praxe.

Domnívám se totiž, že nebezpečí komplikací u takto zanedbaného poporodního ošetření novorozence nedává lékaři jinou možnost než převezení dítěte do ústavu i proti vůli rodičky. Zejména pokud se jednalo o překotný porod, považuji ústavní ošetření novorozence za nezbytné, zejména je nutno vyloučit možnost podchlazení. Alternativní způsoby porodu, ať již jsou to porody doma, do vody nebo v lese by měly být vždy posuzovány především co do možného nebezpečí pro novorozence. Rodička má jistě možnost zcela svobodně podstupovat všechna možná rizika, možnost poškození novorozeného dítěte by měla být respektována a příčina tohoto poškození potrestána.

Ponechání porozeného dítěte bez ošetření hodinu s nepřerušenou pupeční šňůrou považuji za nepřijatelné. Rozhodně to není možno považovat za přirozený alternativní způsob vedení porodu. Zejména pokud překotný porod nepřipravenou rodičku zaskočí, měla by nabídku odborného ošetření novorozence uvítat. Pohrdavé vyjádření soudce Ryšky o nevhodném autoritativním postoji zdravotníků považuji za nepatřičné. Z přírody je známo, že i zvířata pupečník překousnou a šelmy pak navíc ještě sežerou placentu. Za toto své pohrdavé a autoritativní vyjádření jsem ochoten nést následky.