18.10.2019 | Svátek má Lukáš


PRÁVO: Hororový příběh od zlínského soudu V.

9.10.2017

Dne 5. října 2017 proběhlo u zlínské pobočky Krajského soudu v Brně další kolo hlavního líčení v kauze, v které jde o stovky milionů korun, o které se přetahují pan obžalovaný s panem poškozeným, jenž je údajně dlužníkem. Skutkový děj je neobvyklý: jeho součástí je únos poškozeného (dlužníka) do domu obžalovaného (věřitele) a jeho vydírání s použitím zbraně, s neuvěřitelným zakončením bohatýrskou pitkou obou pánů na oslavu jejich usmíření. K finančnímu vypořádání stran zatím nedošlo.

Předmětem jednání byly výslechy znalců, doplněné v mezičasech čtením protokolů z přípravného řízení. Vlídný předseda senátu řídil jednání s výrazem člověka, jenž sice možná ctí Desatero, ale k němu navíc ještě jedenácté přikázání „mne neoblafneš“: neunikla mu žádná slabina ve výkladu znalců. Přesto v soudní síni vládla pohoda, zcela nepřiměřená hrozícím vysokým trestům. Jinak se proti předcházejícím jednáním nic nezměnilo:členové senátu soutěžili o bobříka mlčení a z právních profesionálů se opět nejvíce činil zmocněnec poškozeného, možná ještě horlivěji než dříve.

Výslechy znalců bývají suchopárné. V našem případě je ale účastníci jednání sledovali s napětím. Hned výklad znalce, jenž měl zhodnotit, zda výpověď Pavla Buráně o provedení únosu může odpovídat skutečnosti, byl zajímavý. Doprovázely ji ukázky videozáznamů z vyšetřovacího pokusu, zorganizovaného panem poškozeným. Nejvíce mě na nich zaujal záznam vytažení jeho mohutného těla ze sedadla pro řidiče, na němž jej únosce vytáhl částečně z auta jako pytel brambor tažením za pravou ruku, přičemž pan poškozený se ani nepokusil zabránit vytažení zachycením se karosérie auta volnou levou rukou. Marně jsem na záběrech hledal pistoli, kterou měl mít Pavel Buráň přiloženou k hlavě. Řidič měl sedět poškozenému na nohou, ale na videu seděl vedle nich. Předseda senátu oslabil jednoznačnost výpovědi upozorněním na nepřesnost určení polohy hlavy pana poškozeného při škrcení. V každém případě výstup tohoto znalce zněl obžalovaným příjemně.

Učenými debatami o softwarových postupech nakládání se zvukovými záznamy na mobilním telefonu byl prošpikován výslech znalce,jenž měl posoudit, zda zvukové záznamy z pitky na oslavu usmíření soupeřů dcera paní obžalované skutečně pořídila na předloženém přístroji. Znalec to potvrdil, ale kvůli určitým nejasnostem má svou zprávu ještě doplnit.

Velmi nepříjemná pro obžalované a obhájce byla výpověď znalce z oboru soudního lékařství, který potvrdil, že poranění na krku pana poškozeného odpovídají jeho popisu škrcení drátem.

Písmoznalec potvrdil, že podpisy pana poškozeného na předložených listinách nenesou znaky jednání v tísni, za nepříznivých podmínek. Jednoznačné vyznění jeho výpovědi ale zpochybnil zmocněnec poškozeného otázkou, kolik takových posudků již vyhotovil. Tvrdil, že při každém posuzování písma zkoumá podmínky, za nichž vzniklo, ale speciální posudek s tímto výlučným zaměřením vyhotovil poprvé. Pozornost zmocněnce poškozeného vzbudila také okolnost, že na směnce jsou dva stejné podpisy přes sebe. Z debaty ale nevzešel žádný závěr.

Mráz zavanul na pana obžalovaného z vystoupení psycholožky, která mu přiřkla autorství dopisu, jímž měl pan poškozený projevit vůli splnit své závazky. Tvrdila, že styl vyjadřování je nezaměnitelný a dopis nemohl napsat ani odborník, obeznámený se způsobem vyjadřování pana obžalovaného. Žádnými námitkami a otázkami se ve své jistotě nenechala zviklat.

Čtení záznamů výpovědí z přípravného řízení nepřineslo žádné převratné poznatky. Vesměs se jednalo o potvrzení alibi údajných únosců.

Hlavní líčení bude pokračovat 19. října 2017. Jeho obsah bude jistě zajímavý, neboť budou slyšeni další policisté, kteří se podíleli na vyšetřování.KRUTÁ REALITA: První měsíce po porodu byly peklo
KRUTÁ REALITA: První měsíce po porodu byly peklo

Měli jste možnost si přečíst o mém porodu a o pobytu v porodnici na šestinedělí. Nyní bych chtěla rozvést poslední a nejtěžší část mého příběhu. První půlrok mého mateřství.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.