16.6.2024 | Svátek má Zbyněk


PRAHA: Paní radní pokouší dějiny

24.6.2016

Před nedávnem jsme si připomněli hrdinství českých parašutistů, kteří spáchali atentát na Heydricha a poté zemřeli v kostele a kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Věnce tam leží ještě dnes. Největší odbojový čin se mohl uskutečnit jen díky obrovské obětavosti a nasazení vlastního života celé řady lidí v tehdejším protektorátu. Velmi výrazný podíl na celé akci měli také tehdejší představení zmíněného chrámu, kde se po akci postupně ukryli členové jednotlivých výsadků. To vše s vědomím a za podpory kněze Gorazda a jeho kolegů. Všichni věděli, že jakýkoliv kontakt s odbojem končí smrtí všech v širším okolí. I přes toto riziko nabídli nezištně svoji pomoc.

I jejich památka a jejich hrdinství je pak připomínáno v kryptě kostela, kde parašutisté do posledních sil bojovali s obrovskou přesilou. Pražská radní za kulturu Eliška Kaplický - Fuchsová (ANO) se rozhodla k nedávnému výročí přidat ještě jeden dárek. Chrám v Resslově ulici má pravoslavná církev pouze v nájmu a majitelem je Praha. Stávající dlouhodobá smlouva o nájmu vypršela a paní radní se rozhodla neomaleně jednat. Navrhuje, aby Praha podepsala s církví smlouvu na pronájem pouze chrámu bez krypty a aby kryptu Praha svěřila někomu jinému, odděleně od duchovních, odděleně od chrámu a odděleně od logiky historie. Nikdo netuší důvody, co k tomu paní radní vede, proč takové nesmyslné návrhy předkládá. Její jediný zveřejněný důvod, který uvedla na příslušném výboru, že totiž církev nemá zájem o kryptu, se vzápětí ukázal jako slušně řečeno nepřesný. Konkrétně je to ovšem čirá lež. Jiné ekonomické, logistické důvody nebo příčiny nikde nejsou uváděny a nemají žádný realistický základ.

Neexistují ani žádné výtky nebo problémy, které by znemožňovaly využití krypty, rušily toto pietní místo nebo zavdávaly příčinu, že snad se představitelé pravoslavné církve nechtějí nebo nemohou o kryptu starat. Provoz chrámu neruší a zásadně neomezuje provoz krypty, provoz a návštěvy krypty neomezuje nebo neruší duchovní význam chrámu. Neexistují žádné důvody, které by mohly vést k úvaze, že potenciální nový správce krypty, Vojenský historický ústav, bude památné místo českých dějin spravovat jinak, lépe a radostněji.

Když zazní kostel v Resslově ulici, ozvěnou zazní Gabčík, Opálka, parašutisté. Když zazní parašutisté, zazní ale též ozvěnou biskup Gorazd, nyní již sv. Gorazd. Byl to právě on, kdo pomohl českým hrdinům odboje a ukryl je v kryptě kostela, byl to právě představitel kněz této církve, který na sebe vzal vědomé riziko a který se po zastřelení hrdinů obětoval, aby zabránil krveprolití. Kostel a památka na hrdinství sedmi parašutistů prostě nerozdělitelně patří k sobě. To vědí všichni, kdo v Praze žijí, všichni, kdo znají dějiny, a všichni, kdo mají respekt k slavné minulosti našeho národa. Všichni kromě Elišky Kaplický Fuchsové.

komunální politik ODS v Praze 2