20.6.2024 | Svátek má Květa


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Petr 28.5.2024 14:42

No, John Steinbeck popisuje psychiku amerických vojůků na lodi, která je za WW2 převážela přes Atlantik. 15000 vojáků, namačkaných v kajutách jako sardinky a vystaveni nebezpečí (německé ponorky), jehož zásah nemohli nijak ovlivnit.

No a za nějakých 5 dní, které trvala cesta si dokázali vytvořit celý soubor rituálů, které je měly před ponorkami "ochránit." Takže vznik náboženství v přímém přenosu...

M. Krčmář 28.5.2024 12:19

Jak to formuloval největší čech, totiž Jára Cimrman: jsem zapřísáhlým ateistou,až se obávám, že mne pán Bůh potrestá. Ale my,co jsme četli Denikena,výme, že to nebyli bozi, nýbrž mimozemšťané, ale jestli oni mají Boha,nevím,museli byste se zeptat jich.

R. Langer 28.5.2024 17:43

Není boha kromě Boha. Pravdoláskové heslo, se kterým křesťané šíří Pravdu a Lásku. ;-)

M. Kocián 28.5.2024 11:59

Teorie memů se dost podobá teorii mezihvězdného éteru před objevem fotonu. Na náboženství (přinejmenším těch Abrahamovských) není nic, co by se nedalo vysvětlit neochotou (hlavně některých mužů) dospět, přáním získat nějakou výhodu proti těm, kteří byli zvýhodněni přírodou (hlavně u žen - ale i u některých mužů) a talentu lidí cokoliv zneužít ve svůj prospěch. Totéž platí i pro moderní náboženství.

J. S. 28.5.2024 17:35

Sigmund Freud: Náboženství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jež produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého.

D. Polanský 28.5.2024 10:39

Článek je dost mimo. Vlastně je to takové lehce marxistické chápání např. náboženství.

R. Langer 28.5.2024 12:07

Hm, a "lehce marxistické chápání náboženství" je jaké? Že vám někdo řekne, že zrovna ten váš Bůh je mu u prdele? ;-D

J. Kindl 28.5.2024 10:03

* Max Planck (1858-1947)Fyzik, zakladatel kvantové teorie, nositel Nobelovy ceny za rok 1928, předseda německé vědecké společnosti, později po něm pojmenované

"Ať se díváme kamkoliv a jakkoliv hluboko, nikde nevidíme rozpor mezi náboženstvím a přírodní vědou, nýbrž v rozhodujících bodech vidíme plný souhlas. Náboženství a přírodní vědy se nevylučují, jak se mnozí v naší době domnívají nebo obávají, nýbrž se doplňují a podmiňují navzájem. Nejupřímnějším důkazem pro shodnost náboženství a přírodní vědy i při hluboce kritickém posuzování je historická skutečnost, že právě největší přírodní badatelé všech dob, muži jako Kepler, Newton, Leibnitz byli proniknutí hlubokou zbožností. Na počátku naší kulturní epochy byli dokonce pěstitelé přírodních věd a strážci náboženské víry jedny a tytéž osoby. Nejstarší užitá přírodní věda a medicína byla v rukou kněží a hlavními vědeckými pracovníky ve středověku byli mniši. Později, když se kultura zjemňovala a rozvětvovala, rozcházely se cesty podle různosti cílů, jimž slouží náboženství a věda. A tak jako vědění a schopnost se nedá nahradit světovým názorem, tak ani správný postoj k mravním otázkám se nedá vyvodit z čistě rozumového poznání. Ale ty dvě cesty se nerozcházejí, nýbrž jdou souběžně a spojují se v dálném nekonečnu u téhož cíle. Uvažování věřícího Bohem začíná, uvažování fyzika Bohem končí."

J. S. 28.5.2024 13:57

Několik rozporů mezi Biblí a vědou.

Plochá Země, která se nehýbe, stáří 6000 let, stromy a jiné rostliny stvořené jeden den před Sluncem, magické věci a události, jako jsou kouzelné stromy, žena stvořená z mužského žebra, mluvící had, celosvětová potopa, která pokryla všechny hory na zemi.

Noemova archa, osm lidí se staralo nejméně o milion různých živočišných druhů na uzavřené lodi déle než rok. Zajíc je přežvýkavec, netopýr je pták, čtyřnozí létavci (ptáci?) a hmyz. Podle knihy Jozue se Slunce zastavilo na nebi.

27 000 vojáků zemřelo, když na ně spadla zeď. Existence jednorožců, draků, ohnivých létajících hadů a dalších podivných tvorů. Zkouška nevěry pitím hořké vody, Jonáš žil tři dny v břiše ryby (nebo velryby). Mrtví vstávali z hrobů a mnozí je viděli ... a mnoho dalších příkladů.

V Bibli nejsou žádné informace, které by se vymykaly tehdejším znalostem.

J. Kindl 28.5.2024 9:58

Proč tolik vědců a nositelů Nobelových cen věří v Boha.

D. Polanský 28.5.2024 10:37

Nic jste nepochopil. Vůbec nejde o to, zda Bůh fyzicky je, nebo není, to je konec konců nedokazatelné, ale o to, že víra ve fyzickou existenci Boha a víra v Boha jsou dosti rozdílné názory. Také mnozí věří, že světská spravedlnost jednou konečně zvítězí, ale za celý svůj život jsem si nevšimnul, že by světská spravedlnost málem existovala. Ale může slušný člověk žít bez víry v spravedlnost? Kdyby ji neměl, nedokázal by za ni ani bojovat, tedy pokud není vyložený slaboch.

R. Langer 28.5.2024 12:08

A jste si jistý, že víra ve spravedlnost musí obsahovat i nějaké prvky nadpřirozena? ;-)

L. Harvánek 28.5.2024 12:00

Ono je to dost složité, ale oni si mimo jiné uvědomují, že přítodní zákony existují už od samého počátku světa a člověk je jenom objevuje. A když se (většinou pouhou náhodou) podaří některé věci a jevy změnit, zjistí, že i v těchto případech to funguje podle jiného přírodního zákona,který oni objevují. A tím docházejí k poznání, že musí existovat někdo, kdo tyhle zákony ustanovil.

M. Kocián 28.5.2024 12:43

Správně by měla otázka znít, proč někdo říká, že věří v existenci Boha (a neříká, že věří např. v existenci Slunce). Když si odpovíte na tuto otázku, získáte i odpověď na tu svou.

P. Princ 28.5.2024 16:02

Protože :

1. Nadání ani vzdělání není zárukou imunity vůči tomuto memu.

2. Nákaza začíná zpravidla vymytím mozku v dětství. Toho se pak jedinec obtížně zbavuje, zejména pokud žije ve společenství podobně postižených.

K. A. 28.5.2024 9:19

1 + 1 = 2. To není víra. To je tautologie.

Navíc je zřejmé, jak je mem gumový pojem, nebo ho aspoň autor tak používá, když to na jednu stranu je víra v boha (1 myšlenka) a na druhou stranu věda (soustava nespočítatelného množství myšlenek).

J. Pokoutný 28.5.2024 9:28

Ani ne. ICC nebo WPAT či APA jsou údajně také "věda".

J. S. 28.5.2024 8:54

Christopher Hitchens: Náboženství nezmizí, dokud nepřekonáme strach ze smrti.

D. Polanský 28.5.2024 10:38

Představte si, že jste ateista, celý váš život nestál ani za zlámanou grešli a právě umíráte. Aby toho nebylo málo, umíráte v bolestech, sám, opuštěný, nemáte kolem sebe nikoho blízkého. Co si asi v poslední chvilce života pomyslíte? Zaplať Pán Bůh, že konečně moje utrpení na vezdejším světě je u konce! A věřte, že najednou se dostaví krásný, zcela neznámý pocit fyzické úlevy a duševního klidu. To si vás Ten, jehož jste celý život ignoroval, v poslední chvilce vašeho života oslovil a s láskou povolal k sobě.

J. S. 28.5.2024 11:17

Povolal bez víry a křtu? Pak Ježíš lhal.

Mk 16,16 "Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen."

M. Kocián 28.5.2024 11:55

Zbožné přání věřících.

R. Langer 28.5.2024 12:10

No, věřit můžete pochopitelně čemu chcete... ;-)

J. Skála 28.5.2024 12:27

Už jste někdy umíral?

I. Polák 28.5.2024 8:46

Vznik náboženství s jediným bohem byl přesně začátek cesty do pekel. V takovém Řecku, když se v přírodě dělo něco neobvyklého, bylo to prostě tím, že se dva příslušní bozi mezi sebou pohádali. Jak přirozené a logické vysvětlení! To jeden bůh, všemocný a tedy i za vše odpovědný - fuj. Ovšem ta tendence si všechno nahradit "jediným" bohem je jistá vrozená závada v lidském myšlení. Např. v současnosti řada lidí věří, že stačí zrušit CO2 a rázem bude ráj na zemi. A naopak - následkem "monoteistického" uvažování nám vůbec nechce jít pochopení kvantové fyziky...

J. Skála 28.5.2024 12:32

S tím CO2 i s kvantovou fyzikou Vám rozumím, ale s monoteistickým náboženstvím to asi má málo společného.

I. Polák 28.5.2024 14:42

No na první pohled ne, ale přeci jde o totéž: Právě tenhle jediný bůh, právě tahle jediná teorie, jediná správná filosofie (marxismus), atd. nám vše vyřeší a všichni kdo si to nemyslí jsou nepřátelé a je třeba je pokud možno zabít.

M. Sedláček 28.5.2024 8:37

8-o Pane Hlubučku, matematika není založena na tvrzení 1+1=2. Poslední dva odstavce by vůbec měly nebýt, jsou úplně mimo. Vaše texty čtu rád, ale tentokrát jste trefil kozla.

R. Langer 28.5.2024 17:52

Nejsem si tím až tak jistý. To, že 1 + 1 = 2 je spíš symbol klasické logiky, než důkaz. :-P

R. Langer 28.5.2024 17:54

... ale ano pokud k tomuto tvrzení budete dnes přistupovat jako k pohlavím, přestane to dávat smysl. :-P

R. Meišner 28.5.2024 8:15

věda funguje a je úspěšná, přispěla ke všemu, co vidíte kolem sebe a používáte, od mobilu až po jaderný reaktor, díky kterému vám ten mobil funguje. naproti tomu náboženství nepřispělo k rozvoji lidstva naprosto ničím.