25.6.2024 | Svátek má Ivan


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
M. Mullerova 16.5.2024 22:38

Jsem ráda, že zůstal;-), je to dílo, které k atmosféře budovy AVU patří. A taky jedinečný orientační bodV

P. Gabriel 16.5.2024 12:48

Děkuji, že jste odpověděl za mě.

M. Kocián 16.5.2024 8:58

A víte o ní dost?

M. Grundmann 16.5.2024 0:04

Kristus také říká: Vezmi svůj kříž a následuj mne. Odpovědí mu je: Žádný kříž. S tím naprosto souhlasím. Rozhodně nesouhlasím s myšlenkami starořecké dekadentní filozofie.

O. M. 15.5.2024 19:58

RVP sice znamená "rámcové", nikoli "revoluční" výchovné plány, ale jako oslí můstek je to dobré.

L. Harvánek 15.5.2024 19:26

Obdivuji Vaše znallosti Písma. Ale používáte jen to, co se Vám hodí. Nechtěl byste začít přemýšlet nad tím, co studujete? Nebo při čtení jisté pasaáže nepřeskakovat.

L. Harvánek 15.5.2024 19:23

A víte proč se křesťanství udrželo už 2 000 let? Protože ne pro všechny bylo zlaté tele nejvyšší hodnotou.

L. Harvánek 15.5.2024 19:19

A pravděpodobně by se museli živit jako šikovní řemeslníci. Tedy pokud nemají obě ruce levé a tulení nemoc.

L. Harvánek 15.5.2024 19:18

R^

J. Jurax 15.5.2024 19:10

Nebo od Vondrušky Kroniku zániku Evropy.

J. Ticháček 15.5.2024 19:08

Ježíš s tím neměl nic společného.

Ta postava byla Židem ve všech ohledech tow peklo se rodilo dlouho po té, co byla širena evangelia, a při troše chápání souvislostí najdeme jeho původ částečně v antickém Řecku, částečně v Egyptě, něčím přispěli seveřané

A koncept nesmrtelnost je samozřejmě obsažen i ve Starém Zakoně.. i v něm se vyskytují lidé, kteří byli, odměnou za nějaké zásluhy, zbaveni běžného lidského konce, ale vzati, a na věky usazeni po pravicí Boha.

J. Jurax 15.5.2024 19:08

Jenže ten hédonismus je takový profláknutý. A eudaimonia - zas nikdo neví co to je.

A navíc kdo dnes rozumí řecky, kdežto anglicky kde kdo. A wellbeing zní tak progresívně. Akorát že se zatajuje, že aby jeden be well, musí dost tvrdě makat, aby na to měl.

L. Žaloudek 15.5.2024 17:50

Existuje neanglický termín hédónismus.

L. Žaloudek 15.5.2024 17:48

Přečtěte si raději něco od Kotlety!

J. Rejzek 15.5.2024 17:27

Ale jak z toho ven. Zatím jim to nevyšlo, ale pokud by se to dalo navléci na uhlíkovou stopu a globální oteplování je Myslbek ztracen.

P. Celba 15.5.2024 17:13

To je problém definice hříchu. Některé církevní výklady říkají prostě, že hřích je dluh (aniž by specifikovali jaký). Já ve svém komentáří k Śiva sútrám vystaveném na webu používám následující z jistého hlediska ještě tvrdší definici hříchu: Říkám, že hřích je to, kdykoliv ustane Vaše modlitba ke stvořiteli či jeho stvoření (verš 13).

Z hlediska této definice je vpodstatě velice snadné nabrat hřích jakmile se jenom Vaše nastavení nachvílí odchýlí od konání či myšlení, které je dobré pro stvoření. Z toho pak vyplývá, že člověk je velmi rychle tažen svým hříchem a jeho hřích je akumulován. Odsouzení přichází z hlediska následků, které se projeví dříve či později.

Podstatné je, že takováto definice, již skutečně nevyžaduje nesmyslný balast, kterým křesťanský církevní výklad oplývá. Je pochopitelná a následky hříchu jsou běžně zažívány.

Vpodstatě má církevní výklad o Adamovi pravdu v tom, že ve světle této mojí definice to znamená, že jakmile Adam pojedl jablko odchýlil se od svého božského bytí a tím začal páchat hřích. Jakékoliv odchýlení způsobuje, že se projeví nevědomá složka, která zapříčiní páchání hříchu. Už z toho důvodu, že normálně člověku není jasné, kdy už nastal ten moment, že se přestal modlit ke stvoření.

Nicméně po celém tomto doufám, že osvětlujícím výkladu hříchu, ani já nemůžu říct, že bych si myslel, že to je celá pravda. Hřích je prostě jenom jeden dílek skládačky. Jeden z mnoha dílků, který je například vyvažován milostí a i bezpodmínečnou milostí. To jest uchylování se k jedinému možnému výkladu podoby věčnosti a spočinutí na věčnosti z hlediska hříchu je vysoce chybný koncept!

L. Zídek 15.5.2024 17:11

Myslbek, Rodin, Monet.....to už dnes v novém progresivním světě nejsou umělci. Umělci jsou zhulení "studenti" AVU, cizopasníci , kteří za naše peníze žijí na AVU nekonečný mejdan, vytvářející patlaniny a letadla s motýlími křídly. Když se probudí z rauše, jdou demonstrovat na podporu teroristů ! Kdy už se daňoví poplatníci naštvou a tuhle chamraď přestanou financovat.?

M. Krčmář 15.5.2024 15:51

Měli by vyměnit pedagogy a studenty, nikoli sochu. Na tyto "studenty" všichni přispíváme, třetina fakult by měla být zrušena, obzvláště ty sociologické,z těch leze nejvíc idiotů zahalených do teroristických vlajek. Pak by zbylo víc prostředků na fakulty potřebné.

R. Langer 15.5.2024 14:47

Dneska by spíš zabralo skutečné zlaté tele, to má u křesťanů také slušnou dlouhodobou tradici. ;-D

J. S. 15.5.2024 13:15

Není to nevpuštění do nebe, je to věčný pobyt v pekle. Mt 25,46: "Pak odejdou k věčnému trestu, ale spravedliví k věčnému životu."

Ježíš mluví o peci, která hoří. Když pak mluví o ‚pláči a skřípění zubů‘, naznačuje, že ti, kdo jsou hozeni do ohně, nezemřou okamžitě (pokud vůbec), ale budou trpět silnou bolestí a výčitkami svědomí.

Kniha Zjevení říká, že „každý, jehož jméno nebylo od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka“ (Zj. 13,8) půjde do pekla, kde „bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem."

I někteří teologové prosazovali tuto myšlenku, včetně Tomáše Akvinského:

„Aby štěstí svatých pro ně bylo příjemnější a aby za něj mohli hojněji děkovat Bohu, je jim dovoleno dokonale vidět utrpení zatracených ... Aby byli tím více pobízeni, aby chválili Boha ...Svatí v nebi jasně vědí, co se děje zatraceným.“ Bůh navrhl peklo, aby věčně trestalo ty, kteří ho neuctívají správně, za vyjádřeným účelem poskytnout zábavu těm, kteří ho uctívají správně.

Ve Starém zákoně není žádný koncept nesmrtelnosti nebo života po smrti. Cíl pro mrtvé se nazývá šeol, ten však nebyl místem trestu. Vynálezcem pekla je Ježíš. Je s podivem, že starozákonní Hospodin nezjevil koncept pekla Židům a čekal s ním tisíce let.

P. Gabriel 15.5.2024 13:02

Je jistě dobře, že alespoň někteří chápou, že plastika ukřižovaného Krista symbolizuje utrpení. Horší je, že mnozí nechápou původ, smysl a poselství tohoto utrpení. Ti, kteří vnímají plastiku jako morbidní jenou ukazují, jak malé znalosti a chápání kulturních dějin lidstva mají a jak hluboko se propadli do současného bezhodnotového konzumismu. U lidí, kteří se zabývají uměním a chtějí tomu učit jiné, je to udivující.

P. Hatina 15.5.2024 11:47

Tak ono se to zjednoduší, když si uvědomíme co se míní pod oním odsouzením. Totiž, právě a že jen - nevpuštěni do Království božího - a tím pádem věčná smrt. Prach jsi a v prach se obrátíš. A pak už nic.

Proč by taky měli pouštět do nebe někoho, kdo v něj nevěří

M. Kocián 15.5.2024 11:18

Strom může vyrůst vysoko, ale to, co ho drží zpříma, jsou pořád jeho kořeny.

J. S. 15.5.2024 10:50

"... vzkříšení, vzetí na nebe a posazení po pravici Boží není zadarmo, vyžaduje osobní oběť a ta má smysl, když víme jaký."

Proč lidé mohou odpustit druhým jednoduchým, bezbolestným aktem laskavosti, ale Bůh k tomu vyžaduje akt násilí? Křesťanství podsouvá nesmyslnou doktrínu, že člověk je odsouzen za činy jiné osoby (Adam jedl zakázané ovoce) a je mu odpuštěno tím, co udělal někdo jiný (Ježíš umírá na kříži).

Kde je v tomto příběhu osobní odpovědnost?

Aby vám bylo odpuštěno, musíte věřit v Ježíše, ale abyste byli odsouzeni hříchem Adama, není potřeba žádná víra ani čin. To znamená, že nemusíte věřit v Adama, abyste byli odsouzeni. Proč tedy musíte věřit v Ježíše, aby vám bylo odpuštěno? Důvod oběti – prvotní hřích lidstva – nedává smysl. Proč vinit Adama z morálního selhání, kterému ani nemohl rozumět? Vždyť ještě nejedl plody stromu poznání dobra a zla, kdo by mu mohl vyčítat, spáchal hřích? A jak můžeme dědit prvotní hřích po Adamovi? Proč nás obviňovat z něčeho, co jsme neudělali? To není spravedlnost a Bible souhlasí:

"Rodiče nemají být usmrcováni pro své děti, ani děti nemají být usmrcovány pro své rodiče; každý zemře za svůj hřích". (Dt 24,16)

Odsouzení je bezpodmínečné, ale odpuštění je podmíněné. Myšlenka, že Bůh nebyl schopen odpustit hříchy lidí bez brutální popravy svého syna, je zjevně absurdní. Nevinný člověk je popraven vinnými, aby zemřel za hříchy jiných viníků a Bůh je s tím svolný? Odpuštění nevyžaduje žádný trest.

Pokud Bůh nemůže odpustit bez lidské oběti, není všemocný.

Z. Lapil 15.5.2024 10:42

Jo tohle... Já to pochopil tak, že tu byla žádost studentů (ne-li jedné studentky) a opakované poškozování se hodí jako dobrá záminka.

Ale dobrá, nemusíme to tu vyřešit. už proto, že máme (já mám) zprávy jen z veřejných zdrojů.

Z. Lapil 15.5.2024 10:18

Dřív. To je v této souvislosti dost důležité slovo, řekl bych..

V r. 1990 v létě jsme byli v Rakousku a vraceli se vlakem, z Lince přes Dolní Dvořiště. Tehdy to byla zapadlá neudržovaná trať a do vlaku tehdy byla zapřažena taky stará a dost omlácená mašinka zvaná Bardotka. Ve vlaku je-li jacísi rakouští puberťáci a mohli se umlátit smíchy. Na jednu stranu nebylo divu, ta letitá mašina (no, letitá... 25 let není na lokomotivu žádné stáří) byla fakt trapas, na druhou stranu - co se má puberťák co smát zasloužilým spolehlivým strojům?

Tehdy mi z toho vyšlo: člověk by se neměl posmívat věcem, které jsou starší, než je sám.

Hoši se smáli něčemu takovému: https://youtu.be/ZO4im_C_CJs?t=48

Mašiny v plném zápřahu vypadají takhle: https://youtu.be/S3g52n2DLCc?t=101. Dokonce i s poruchou a následným rozjezdem do slušného kopce.

V. Kuhaj 15.5.2024 10:16

Je jedna neziskovka pracující s bezdomovci, která měla ve znaku kříž, neboť se počítá ke křesťanským. V souvislosti s migrací na západ a útoky s tím spojenými nenápadně přešaltovala, a do znaku si dala cosi, co připomíná jakýsi Keltský klikyhák. Pro jistotu.

Tak si myslím, že prozíravá paní rektorka chtěla předejít možným budoucím nepříjemnostem, a křesťanskou sochu odlifrovat jinam, ohánějíce se názorem studentů. Teď naznala, že ještě nenazrála ta správná doba, tak couvla. Pokračování příště. Možná za pomoci skupiny Akademici proti apartheidu, která nám tady začala pomaličku vystrkovat růžky. Vlastně turbany.

J. Farda 15.5.2024 10:11

Tak se mi ňáko zdá, že naše současná civilizace, v níž jsme generačně končícími současníky, bude mít - pokud nebude platné rčení terium non datur - zřejmě dvě varianty vývoje - buď tu první popsanou M. Houellenbecquem v knize Podvolení, nebo L. A. Huxleym v knize Brawe New World. I když ta druhá je nepochybně lepší než ta první, nejlepší by bylo, přes všechny i oprávněné výhrady, pokračování té současné. :-)

J. Krásenský 15.5.2024 10:09

Troufnu si tvrdit, že je neděsí. Jejich hrané zděšení je jen beranidlo ke zničení evropské společnosti, tradic a kultury. Jen hystericky hraji oblíbenou roli obětí společnosti i svého okolí a dožadují se "bezpečného prostoru" pro své rozmary, úchylky, které vydávají na odiv a navzájem si potvrzují své utrpení i statečnost. Tahle ufňukaná revoluce rozmazlených skončí vítězstvím životaschopnější ideologie a tou je v Evropě jednoznačně islám. A v něm se ty sněhové vločky konečně dočkají svého mučednictví. Skutečného.

A. Morbicer 15.5.2024 10:09

O přemístění rozhodlo vedení školy z důvodu, že bylo dílo již několikrát poškozeno. Všechno ostatní už se na to nabalilo. Těžko říct, kdo si vymyslel žádost studentů, ale konzervativní milovníci kulturního válčení na to radostně naskočili a rozjeli to ve velkém...