24.5.2024 | Svátek má Jana


MÉDIA: Zločinná TV Prima

2.6.2016

První obětí novinařiny je vždy kritické myšlení, druhou obětí pak pravda

Po včerejšku, zdá se, neexistuje již skoro nikdo, kdo by alespoň nezaslechl o „skandálním odhalení“ serveru Hlidacipes.org, které se týkalo vysílání TV Prima. Protože se mi nedostává času na komplexní analýzu, omezím se na několik stručných, leč dostatečně sarkastických glos:

1. Po mediálních výstupech mluvících hlav a nevinářů v masmédiích a sociálních sítích se zdá, že kromě zástupů fotbalových a hokejových trenérů má Česká republika i nadbytek vystudovaných absolventů žurnalistiky a dalších expertů, kteří ví nejlépe, jak má fungovat redakce televizního zpravodajství a jak se mají vést pracovní porady. Bravo, s takhle mentálně vybavenou veřejností netřeba se obávat ruské či jakékoli jiné propagandy. Tedy, pokud by bylo přítomno kritické myšlení...nebo alespoň samo myšlení.

2. Ačkoli se řeklo a napsalo mnoho o tom, jak TV Prima údajně porušuje zákon, nikoho nevzrušila skutečnost, že Břešťanem uveřejněná nahrávka pondělní porady byla pořízena protiprávně, totiž bez souhlasu nahrávaných osob, přičemž už tato skutečnost zasahuje do osobnostních práv nahraných a je v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Díky aktivitám pana nevináře má nyní tento zásah do osobnostních práv nahraných (a identifikovaných) osob celostátní dopad. Spolupachateli jsou v tomto ohledu všechna média. Pro právníky to bude snadný případ, potrefené husy budou argumentovat „veřejným zájmem“ a „odhalováním zlořádů“.

3. Co se týká obsahu porady TV Prima, v zásadě všichni se spokojili s předem připravenou a náležitě skandalózní verzí Hlidacipes.org, instruující čtenáře, co si mají myslet. Zbylí čtenáři se pak spokojili s titulky v novinách. Nikomu příliš nevadilo, že nezná celý kontext oné pondělní nahrávky, která odkazuje na předchozí páteční hádku několika redaktorů s editorem, která vyústila v „nepřesné vysílání“, což je z hlediska provozovatele televizního vysílání docela podstatný problém. Co bylo předmětem oné páteční hádky, se neví, to zveřejněno nebylo. Ovšem dozvuky této hádky poskytly možnost dotvořit kontext zcela nový, daleko „zajímavější“. Z nahrávky je rovněž patrné, že debata dál pokračovala, ale její obsah již opět nebyl zveřejněn. Veřejnost si tak měla udělat názor na základě nahrávky, které něco předcházelo a po které něco následovalo.

4. V nahrávce z pondělní porady jsou řešeny v zásadě tři věci: je hodnoceno vysílání magazínu Top Star, je připomenuta páteční hádka s tím, že vedení televize nechce, aby se taková situace znovu opakovala, a je řešeno zaujetí postoje televize Prima k „imigrační krizi“. Jaký byl magazín Top Star, ponechám na hodnocení konzumentů bulváru pojednávajícím o upocených českých celebritách a dál se jím nebudu zabývat. Dozvuky páteční hádky pak poskytly prostor pro vytvoření nového kontextu, spočívajícího v tezi, podle níž „vedení TV Prima nutí své zaměstnance škaredě a zle informovat o uprchlících pod hrozbou vyhazovu“. Následně se konstatovalo, že migrační krize je dějinná událost, ke které bude veřejnost hledat určitý postoj s tím, že jeden postoj nabídne TV Prima a bude to postoj dosti kritický, problémy touto migrační krizí nezastírající. Na závěr se znovu připomněla páteční hádka s tím, že platí určitá hierarchie, podle níž vedoucí vydání drží postoj vedení a jednotliví redaktoři nepromítají do vysílání své soukromé názory. Z tohoto banálního shrnutí fungování zaměstnanců ve firmě se udělal skandál největší.

5. Je skutečně šokující, že vedení televize (coby zaměstnavatel) něco po svých zaměstnancích (redaktorech) chce, například aby respektovali zavedenou hierarchii vedoucích zaměstnanců a aby se zdrželi promítání svých osobních názorů do vysílání. S tím, že pokud toto respektovat nechtějí, mohou jít pracovat jinam. Takto to totiž nefunguje u žádného zaměstnavatele a v žádné jiné televizi, redakci novin či rozhlase a už vůbec ne ve veřejnoprávní ČT, která by měla být objektivní ex lege. A která objektivní samozřejmě není. „Na středečním zasedání Rady ČT řekl radní Michal Jankovec ke kritice, že vysílání ČT o Ukrajině je protiruské, že ́ČT má skutečně určený úhel pohledu ́ na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků pouze tehdy, pokud prosazují a dívají se na věci z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. ČT se dle něho na věc nesmí dívat tak, jako ́kdyby byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z EU ́.“ Už to vidím, jak redaktoři ČT informují ve vysílání o Ukrajině jinak, než výše uvedeným způsobem.

6. Dost ironie, opravdu není možné, aby televize fungovala tak, že redaktoři bez ohledu na názor editora odvysílají, co chtějí, například své soukromé názory, už proto, že za takové vysílání nese televize právní odpovědnost, ale je vidět, že od dob vzpoury v České televizi zde zakořenil názor, že vysílání je pouze věcí redaktorů a nikoho jiného. Tento názor lze ilustrovat tezí, podle které „jakmile vedení určuje redaktorům, jak mají psát, už to není novinařina“. Oni totiž redaktoři by chtěli být na volné noze, ale se zajištěnými zaměstnaneckými benefity.

7. Kolem nahrávky pondělní porady se hodně šermovalo paragrafy, zejména § 31 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který měl být ze strany TV Prima jakože porušen. Je ironií, že jeho první odstavec zní: „Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.“ Jak přesně byl citovaný zákon porušen a jaký odstavec § 31 byl pondělní poradou dotčen (uvedený paragraf jich má pět), už se veřejnost samozřejmě nedozvěděla. Nejčastěji byla TV Prima obviňována z manipulace s fakty, tedy z porušování druhého odstavce, avšak samotný výběr faktů není totéž, co neoddělování názorů a hodnotících komentářů od informací zpravodajského charakteru. Chápu ovšem, že právě s rozlišováním vlastních názorů od reality mají novináři pranýřující TV Prima obrovský problém.

8. TV Prima byla hlídacím psem obviněna rovněž z nevyváženého zpravodajství, neb o imigrantech údajně informovala převážně negativně a neměla žádné pozitivní zprávy. Vyváženosti by podle kritiků mělo být dosaženo patrně tak, že negativním i pozitivním zprávám bude věnován, no ano, stejný čas. Pěkně fifty-fifty. Pokud pozitivní zprávy neexistují (ten den k ničemu pozitivnímu nedošlo), jsou jen tři možnosti, jak požadavek na vyrovnanost dodržet: vymyslet si pozitivní zprávu, neodvysílat negativní zprávu, recyklovat neaktuální pozitivní zprávu z minulého dne.

9. Novinářům samozřejmě nevadí, pokud se o nelegálních imigrantech informuje jako o „uprchlících“, ačkoli většina z nich nemá a ani nemůže mít status uprchlíka ve smyslu Ženevské úmluvy; záběry na imigranty, kde je před dav mladých mužů vystrčeno pár žen a dětí, ačkoli zastoupení mužů v některých věkových kohortách značně převažuje (a do budoucna to bude zdrojem problémů, protože pro ně nebude dost partnerek), jsou rovněž v pořádku; informování o volbách v Rakousku, kde proti sobě kandidovali „umírněný“ Van der Bellen za stranu Zelených a „pravicový populista“ Hofer za „krajně pravicové“ Svobodné, bylo rovněž zcela objektivní a skákání do řeči a samotný výběr těch hostů v živých vstupech ČT, kteří měli jiné než redakcí očekávané vítací či islamofilní názory, je rovněž zcela v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání, který tu dodržují úplně všichni, jen zločinná TV Prima si z něj dělá ouchcapky.

10. Vyznění jednotlivých zpráv týkajících se imigrační krize TV Prima vcelku přesně kopírovalo změnu nálad veřejnosti v členských státech EU, která začala zjišťovat, že těch „chudáků uprchlíků“ začíná být nějak moc a že kromě „multikulturního vobohacení“ s sebou nesou řadu problémů, jejichž řešení nebude otázka týdnů či měsíců, ale roků (za předpokladu, že jde o řešitelné problémy). Zlom ve vysílání TV Prima je založen na subjektivním hodnocení zpravodajství TV Prima webem, který celý skandál vytvořil. Velmi objektivní přístup. Proto odvysílání zprávy, v níž jsou citováni zástupci evropských tajných služeb či NATO, kteří se netají obavami z bezpečnostních rizik, je špatné, informování o kriminalitě imigrantů je manipulací a informování o stále klesající podpoře Merkelové v důsledku reálných problémů s imigranty ruskou propagandou.

11. Názory vedení TV Prima na imigrační krizi z pondělní porady ze září 2015 se ukázaly jako správné. Tři měsíce poté došlo v Kolíně nad Rýnem a dalších evropských městech k vlně sexuálních útoků spáchaných imigranty. Masmédia objektivně a vyváženě o tom téměř týden neinformovala, první zprávy na sociálních sítích byly cenzurovány, stejně jako videa z YouTube. Do útoků v Paříži a v Bruselu byly přímo zapojené osoby, které se do Evropy dostaly spolu s imigranty na falešné syrské pasy. V Německu začali policisté manipulovat se statistikami kriminality imigrantů, ale informace unikla na veřejnost. Šéf německé kontrarozvědky přiznal, že podcenil velikost problému s imigranty, neboť až 70% z nich nemělo platný cestovní doklad. Zaměstnanost nově příchozích imigrantů je v Německu i Švédsku zcela zanedbatelná, nedosahuje ani promile jejich celkového počtu. Do toho dohoda Merkelové s Tureckem, které má hlídat vnější hranici Schengenu namísto Itálie a Řecka a které za to dostane bezvízový styk. Trestní stíhání německého satirika za to, že se snažil vysvětlit tureckému prezidentovi, k němuž hovoří Prozřetelnost, co je a co není urážka na cti. A zločinná TV Prima o všem informuje! Tomu je třeba učinit přítrž. Nebo jí alespoň sebrat diváky.