28.5.2024 | Svátek má Vilém


MÉDIA: Proč o tom dokument mlčel?

1.1.2009

Před 120 lety 29. prosince 1888 se narodil významný český kněz, teolog a arcibiskup pražský Josef Beran, o němž byl natočen televizní polohraný dokument s hercem Michalem Pavlatou. Již dlouho před jeho uvedením upozorňovali nás televizní tvůrci na toto významné výročí - původně měl být dokument vysílán ve stejný den, avšak k jeho uveřejnění došlo v předstihu už ve čtvrtek v pozdních hodinách večerních. Podle scénáře Oldřicha Seluckého jej režíroval Milan Růžička jako dílo Centra náboženské tvorby televizního studia v Brně. Mezi četnými dotáčkami byla jistě výmluvná i vystoupení pražského arcibiskupa a kardinála Miloslava Vlka a biskupa Jaroslava Škavrady. Bohužel - tři významné události ze života Josefa Berana byly sice vzpomenuty, ale opomenuty v nich byly vůbec tyto skutečnosti:

1. Po "vítězném únoru" 1948 vystoupil proti podvratné Katolické akci, u jejíhož zrodu stál tehdejší kněz Josef Plojhar a někteří další - krátce nato - Josefem Beranem suspendovaní kolaboranti;

2. Na 2. vatikánském koncilu 20. září 1965 pronesl Josef Beran památná slova "O svobodě svědomí", v nichž poprvé po 550 letech od upálení Mistra Jana Husa slyšeli katoličtí představitelé celého světa slova o jeho rehabilitaci,

3. Velkým všenárodním protestem proti sovětské okupaci se stal celostátní pohřeb Jana Palacha 25. ledna 1969 v Praze. Ve vatikánském rozhlasu pronesl téhož dne čs. kardinál Josef Beran svůj poslední projev k domovu ze svého římského asylu (skonal v Římě jako vyhnanec 17. května 1969),v němž vyjádřil svůj obdiv k hrdinské oběti a současně varoval, aby neměla následovníky.

Právě těmito svými projevy a činy (po hrdinství v době nacismu a "heydrichiády") vzpomínají zejména generace nás starších na Josefa Berana, který ve svém těžkém životě dokázal neustoupit ani jedné totalitě - nacistické a komunistické. Mohou nám tvůrci dokumentu tak dlouho připravovaného vysvětlit, proč právě tyto stěžejní okolnosti zamlčeli?