24.2.2024 | Svátek má Matěj


MÉDIA: ČT manipulativně o atentátech v Paříži

15.9.2021

Česká televize je stále ve svěrací kazajce politické korektnosti

Česká televize referuje již delší dobu odlišným způsobem o atentátech z rukou islámských radikálů oproti pachatelům pocházejících z řad původních obyvatel Evropy. Naposledy byl tento rozdíl vidět i slyšet na ČT v pořadu Události, komentáře věnované začínajícímu soudnímu projednávání pachatelů vražedných útoků v Paříži v listopadu 2015.

Pachatel muslim, islámský radikál? Zákaz zveřejnit!

Dotyčná reportáž ČT o pachatelích těchto hrůzných činů vyzněla neurčitě, jako něco vzdáleného bez jakéhokoliv vysvětlení. Předně za celou dobu reportáže redaktor ČT i zpravodaj v Paříži nevypustili ze svých úst jakýkoliv přívlastek, který by jen naznačil souvislosti jednání nebo dokonce původ atentátníků. Neustále jsme slyšeli o teroristech bez zmínky o islámu, muslimech, mešitách nebo džihádu.

Je komické, jak se nám veřejnoprávní a některá další média hlavního proudu snaží zakrýt původ a příčinu vražedných útoků islámských teroristů, přesněji islámských radikálů. Z krátké reportáže ČT by si neinformovaný jedinec mohl odnést informaci, že šlo o krajně pravicové, nacionalisticky orientované nebo psychicky vyšinuté jedince, kteří provedli teroristický útok. Jde o modelový příklad mediální manipulace, kdy se divákovi záměrně nesdělují podstatné informace. Přívlastky jako islámský nebo muslimský jsou zakázány, pojmenovat události pravými jmény se nesluší. Jaký rozdíl oproti teroristickému útoku na Novém Zélandu provedeném bělošským aktivistou, kdy z reportáží bylo téměř vždy slyšet přívlastky typu krajně pravicový nebo extrémistický bělošský aktivista (i když se ve skutečnosti jednalo nejspíš o levicově smýšlejícího pachatele).

Levicoví pokrokáři ovládající zpravodajství ČT zavedli korektní slovník, u kterého je patrná snaha když ne úplně zakrýt, alespoň zneutralizovat původ pachatelů, pokud jsou příslušníky menšin. Jak bychom asi reagovali na dokumenty o napadení Polska nacistickým Německem v roce 1939, ve kterých bychom slyšeli o „teroristech“, kteří okupovali západní část Polska, a dalších „teroristech“ okupujících východní část Polska bez zmínky o armádě nacistického Německa a Rudé armádě Stalinova Sovětského svazu?

Záměrné zamlčování hlavní příčiny atentátů spáchaných radikálními muslimy

Možná si říkáte, že přeháním, ale bez pravdivého pojmenování příčin teroristických útoků nebo dokonce jejich zakrýváním se boj proti terorismu nemůže posunout ani o krůček kupředu. Tak jako v případě napadení Polska byla hlavní příčinou nacistická ideologie, v případě koordinovaného útoku v Paříži v roce 2015 byla hlavní příčinou islámská ideologie(někdy se používá termín politický islám)vyvěrající bohužel ze samotných základů islámského učení.

Ve své knize Mračna nad Evropou jsem islámským atentátům v Paříži věnoval celou jednu kapitolu, poněvadž tyto krvavé útoky znamenaly bod obratu a zásadní porážku multikulturalistické ideologie. A to je právě fakt, který si dnešní liberálně levicoví marxisté ovládající Českou televizi nechtějí připustit. Proto slyšíme jen o o „teroristech“ nebo o „mladících“ oslavujících po útocích v Paříži brutální vraždy. Tak jako pro Američany je předělem 11.září 2001, pro Evropany jde o atentáty v Paříži v roce 2015. Jen připomínám, že šlo o kruté (často i bestiální) vraždy spáchané na občanech, kteří se nemohli bránit, a toto krvavé běsnění probíhalo koordinovaně na několika místech Paříže najednou.

A shrnutí? Pokud se Česká televize zaštiťuje heslem „Pravda zvítězí“, pak toto krásné heslo by si měli vzít k srdci především redaktoři a vedení zpravodajství ČT. Zatím tomu tak bohužel není a obávám se, že za šéfování současného generálního ředitele ČT pana Dvořáka jde jen o nesplnitelný sen.

Autor je nezávislým kandidátem hnutí Trikolóra/Svobodní/Soukromníci ve Středočeském kraji

Atraktivní kniha nyní v prodeji.

troška-kniha