20.5.2024 | Svátek má Zbyšek


MÉDIA: Chytrá horákyně Prima se přihlásila i nepřihlásila k TPP

17.4.2007

Do 31. 3. 2007 se provozovatelé analogového televizního vysílání měli vyjádřit, zda se přihlašují k Technickému plánu přechodu (TPP). Médii pak proběhla informace, že Nova a Prima se nepřihlásily. Jenže takhle podaná informace není úplná.

Termín 31. 3. 2007 stanovila Rada ČTÚ víceméně „od boku“. Hlavním záměrem bylo vytvořit pro zákonodárce časový prostor, ve kterém mohli vyřešit otázku tzv. kompenzačních licencí pro celoplošné televize. Nestalo se tak, (mini)novela zákona o vysílání stále ještě neexistuje, takže nepřihlášení Novy a Primy se dalo očekávat. Zachovaly se ze svého pohledu logicky.

Jenže TPP se zdaleka netýká pouze Novy a Primy. A faktem je, že naprostá většina provozovatelů analogového televizního vysílání se k TPP naopak přihlásila. Souhlas s TPP včetně závazku vracet analogové kmitočty vyslovily všechny regionální televize, které sdílejí kmitočty s Primou, a to z obou konkurenčních skupin, tedy jak šest regionů RTA, tak šest regionů primáckých plus Genus TV. Jako perličku lze zaznamenat, že k TPP se přihlásil dokonce i pirátský provozovatel Ing. Jiří Svoboda, jehož neoprávněné vysílání na Vysočině Rada pro rozhlasové a televizní vysílání z neznámých důvodů dlouhodobě toleruje.

A vůbec nejzajímavější je postup televize Prima, která sama sebe vystavila do schizofrenního postavení chytré horákyně. Tatáž právnická osoba, FTV Prima, s. r. o., se totiž jako držitel celoplošné licence k TPP nepřihlásila, zatímco jako držitel regionální pražské a středočeské licence ano.

Pozitivní na celé věci je, že se v praxi ukazuje, že systém tzv. kompenzačních licencí funguje. Tam, kde zákon televizím získání „bonusových“ licencí za přihlášení se k TPP, tedy de facto za vrácení analogových kmitočtů, umožňuje, tam se provozovatelé k TPP přihlásili. U celoplošných televizí tomu tak zatím není, takže se žádný souhlas s TPP nekonal.

Pokud to zákonodárci vezmou jako pobídku, aby s odblokovávací mininovelou trochu pohnuli, bude jen dobře. Pro digitalizaci i pro diváky.

13. 4. 2007, www.petrstepanek.cz