3.3.2024 | Svátek má Kamil


MÉDIA: Ach ta plzeňská práva

10.10.2009

Noviny mají panečku téma jako hrom - odiózní postupy na PF ZČU v Plzni zaplnily obzor některých novinářů až tak, že o ničem jiném pomalu nečteme. Hned zkraje je třeba řící, že pokud se potvrdí, že okolnosti dizertačních prací některých doktorandů jsou nejen podezřelé, ale že jde o podvodné práce či práce neexistující, pokud se potvrdí, že někteří studenti vlastně nestudovali, pak jistě budou k tomu určené úřady a orgány konat jak konat mají a viníci se dočkají potrestání. Avšak to, jak noviny lehkomyslně referují o PF v Plzni jako o téměř virtuální fakultě anebo o fakultě, kde se vlastně nestuduje, jen se získávají virtuálně magisterské či jiné tituly, to nesvědčí ani tak o PF, jako o stavu české "investigativní" žurnalistiky. Již nyní je jisté, že se nakonec ukáže, že namísto stovek podezřelých případů půjde jen o pár opravdu frapantních případů a to okolo je jen typické české štvaní a blábolení.

Jistěže nelze obhajovat plagiátorství, podvodná studia a jiné nekalosti, ale je třeba také psát o tom, že podobné praktiky v různé míře nebudou neznámé ani na jiných fakultách, a to nejen právnických. Je zajímavé, že nedávné případy plagiátorství na jiných vysokých školách proběhly tiskem hladce a žádné takové vášně nevyvolaly. Za mých časů, kdy jsem promoval, v druhé polovině 70. let na PF UK v Praze, v našich řadách byla pěkná řádka prominentních dětiček ve všech ročnících, které to měly velmi jednoduché, a to nemluvím o tzv. "déčkách", neboli dělnických dálkařích - ti to měli rovnou ve zkrácené době "zadara" oficiálně s plnou parádou. Kádrů bylo třeba. A protože těch je třeba i dnes v nejrůznějších úřadech a protože naše společnost je devastovaná morálně tak, jak prostě je a není na co být hrdý, tak naše "elity" potřebují získat rychle to, co získat musejí, aby mohly fungovat ve svých pozicích nadále podle hesla "mládí vpřed a staří na svá místa". Tam, kde je poptávka, objeví se nabídka - až tak jednoduché to je. Kdyby si naši novinářští cliftoni investigativně pohráli například s navoněnou pražskou PF, možná by se také divili, jak to tam u některých hladce funguje.

Ale teď mají v práci Plzeň a to našim dravcům stačí. Proč by se měli namáhat pustit se do práce na všech frontách a opravdu zmapovat kvalitu české jurisprudence, dodržování rovnosti a spavedlnosti ve studiu na všech právnických učilištích, leckdy dubiózní úroveň bakalářských studijních programů v oboru právo (a nejen v něm) a další podivuhodné jevy. Možná, že je na čase hlasitě pojmenovat hlavní problém současné doby: honba za stále vyšším podílem tzv. vysokoškoláků na celkové populaci je nesmysl, který neodpovídá ani snižující se vzdělanostní úrovni a kvalitě populace, ani potřebám společnosti a státu povšechně. Honba za procenty podílů tzv. vysokoškoláků a porovnávání se zahraničím, vymýšlení stupidních bakalářských a magisterských oborů (úplně miluji např. kulturologii nebo rekreologii namátkou) je projevem paranoi dnešní doby. Zvyšující se počet vysokých škol, akreditovanch oborů, různých stupňů vzdělání při stále se snižujícím počtu kvalitních pedagogů se skutečnými vědecko-pedagogickými schopnostmi a nechota si přiznat, že bez spolupodílu studujících ve formě školného vede pomalu jedinému: k devalvaci vysokoškolského studia. Tím by bylo záhodno se zabývat a nazývat věci pravými jmény.

Našim žurnalistům ale zatím stačí lacině masírovat veřejné mínění křiklavými případy z Plzně a dělat z drtivé většiny poctivě studujících holek a kluků v Plzni méněcenné tvory, kteří se budou muset při předložení diplomu na prvním pracovišti po promoci snad stydět za to, že nemají jiný. A přitom právě doc. Dr. Milan Kindl je špičkový právník, vědec, autor a spoluautor výborných komentářů k zákonům, autor či spoluautor výborných učebnic práva i skvělý praktik - advokát s téměř renesančním obsahem znalostí. Zdalipak to veřejnost, hltající denní zprávy z Plzně, někdy zví a Bůh ví, že by bylo záhodno to občas v tisku v oněch Boblikovských orgiích také alespoň zmínit.

Autor je advokát