23.6.2024 | Svátek má Zdeňka


KONOPÍ: Recept na bezpečnější Česko? Legalizace!

10.6.2024

Ano, čtete správně. Obrovský nelegální trh s konopím a jinými látkami nesužuje jen Česko, ale celou Evropu. Epidemii nekvalitních a škodlivých drog by přitom vyřešila legalizace se zodpovědnou mírou regulace.

S Piráty máme odvahu zajistit prospěšný a především bezpečný trh s konopím po celé Evropě. Proto jsem v Evropském parlamentu založil neformální skupinu pro podporu regulované legalizace konopí.

Začněme ale odjinud. Dost možná jste to četli, byl toho plný internet. Vláda na začátku roku za hlasitého nesouhlasu Pirátů zakázala držení a prodej produktů obsahujících HHC – psychoaktivní látku, kterou si například ve formě bonbonů mohli bez ověření věku koupit i děti a mladiství. Výsledek? Nástup asi bžiliardy nových podobných variací na HHC, jejichž účinek na lidský organismus dosud neznáme a mohou být pro tělo uživatele daleko škodlivější. Zatímco Piráti varují před negativními důsledky prohibice, vláda v čele s poslanci KDU-ČSL se plácá po ramenou, dealeři a obchodníci bez morálky se radují. Přidat na seznam zakázaných látek nejpopulárnější syntetický kanabinoid totiž možná uťal jednu hlavu hydry, namísto ní jich ale vyrostlo mnohonásobně tolik.

Řešení jsou na stole

Že válka proti drogám se svými často nelidskými tresty za prodej drog nefunguje, už víme. Lidé budou omamné látky užívat i přes všechny možné zákazy a hrozby postihů. Když zákazy nefungují, je možné jít uživatelům naproti a skrze regulaci zajistit, aby se k nim dostal kvalitní a bezpečný produkt.

S významnou podporou Pirátů, v čele s naší expertkou a členkou Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Janou Michailidu, byl vypracován a předložen sněmovně poslanecký návrh novely zákona o návykových látkách, který zavádí novou skupinu přísně regulovaných látek, takzvaných psychomodulačních látek (PML). Návrh začátkem května prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a pokud ho schválí i Senát a podepíše prezident, bude se v Evropské unii a možná i ve světě jednat o unikát.

Namísto zákazů a často nepodložených a na emocích postavených řešení by měl stát zkoumat zdravotní a společenskou nebezpečnost nových látek. Na základě dvouletého průzkumu je pak potřeba určit, zda mají být zařazeny mezi látky nelegální nebo přísně regulované, které bude možné za konkrétních podmínek prodávat pouze dospělým osobám ve specifických obchodech k tomu zřízených.

Zákazník by měl navíc při nákupu takových látek ze specializovaných obchodů k dispozici řadu záruk a informací, kterým narozdíl od povídání náhodného dealera může věřit. Informace o původu, kvalitě, doporučeném dávkování nebo účincích produktu tak bude garantovat specializovaný obchod.

Regulovaný trh s konopím je příležitost pro Česko

Legalizace konopí s obsahem THC nad 1 % se v České republice potýká s řadou předsudků a stigmat, kvůli kterým je obtížné předložit jakýkoli návrh racionální regulace ve Sněmovně. Pravdou však je, že legalizace pěstování a držení konopí dospělými lidmi pro osobní potřebu společně s regulací trhu s konopím by České republice přinesla obrovské výhody.

Znatelně bychom takovou regulací omezili vliv nelegálního trhu, na kterém se dnes omamné konopí prodává bez jakékoliv kontroly kvality a věku, a kde je konopí, ale i mnoho dalších psychoaktivních látek, volně dostupné dětem a mladistvým. S přísnou regulací konopí by dospělí lidé získali svobodu si konopí buď pěstovat a držet pro vlastní potřebu, nebo možnost si konopí garantované kvality beze strachu z postihu volně koupit ve specializovaných obchodech. Namísto stíhání a trestání jinak bezúhonných lidí za pěstování pár rostlin konopí nebo držení několika gramů sušených květů by se orgány činné v trestním řízení mohly zabývat skutečnými zločiny, napříkad sexuálním násilím nebo organizovaným zločinem.

Co víc, racionální regulace konopí by dle odhadů ušetřila až 600 milionů korun, které každoročně stát investuje do vymáhání práva v souvislosti s konopím. Regulovaná legalizace trhu s konopnými květy a produkty by navíc do státní pokladny mohla přinést až 1,8 miliardy korun, které by bylo možné následně investovat do prevence, osvěty, a snižovaní škod spojených s rizikovým užíváním nejen konopí.

Potřebujeme celoevropské řešení

Bohužel, ne vše je tak jednoduché, jak se zprvu může zdát. Pokud chceme zavést smysluplnou drogovou politiku a regulovat konopí a další psychoaktivní látky, musíme legislativní rámec regulace prosadit nejen v České republice, ale i Evropě, a to včetně společného regulovaného trhu s psychoaktivními látkami. Takový krok by České republice mohl přinést další příjmy do státní kasy, například vývozem českého konopí do sousedního Německa, které letos omamné konopí již regulovalo.

Problém? Hned dva. Zaprvé existuje přes půl století stará Jednotná úmluva OSN o omamných látkách, která obchod s konopím mezi jednotlivými státy omezuje. Taková dohoda by se snad ještě dala obejít nebo vypovědět, druhý problém ale je, že ji do svých zákonů transponovala i samotná Evropská unie. Jak už je asi patrné, vzhledem k tomu, že převoz psychoaktivních látek přes jinak volné hranice států Schengenského prostoru není v této chvíli legální, obchod s takovými látkami mezi členskými zeměmi Evropské unie je zatím v nedohlednu.

Máme odvahu legalizovat v Evropě

Současná právní úprava omezující pěstovaní a držení omamného konopí dospělými lidmi ve většině členských států je ve značném rozporu nejen s lidskými právy a svobodami, ale i zásadami volného pohybu legálního zboží, kterým se regulované konopí v jednotlivých zemích stane. Žádáme proto celoevropskou diskuzi o regulaci konopí, která bude založena na vědeckých důkazech a ověřitelných datech. Zatím se totiž stále nacházíme v situaci, kdy jsou dospělí uživatelé konopí po celé Evropě vystaveni negativním vlivům nelegálního trhu nebo riziku trestního postihu a omezení na svobodách za samopěstování si konopí pro vlastní potřebu, zatímco Evropa mrhá neuvěřitelné finanční i lidské zdroje zbytečnou prohibiční protidrogovou politikou namísto toho, aby své občany ochránila.

V Evropském parlamentu jsem se proto před 2 lety stal členem mezistranické skupiny pro podporu racionální regulace konopí. Ve skupině pracujeme na tom, abychom zajistili co největší spolupráci mezi členskými státy ohledně očekávané legalizace, výměnu ověřených postupů, příkladů dobré praxe a řešení, jak vytvořit bezpečnější a zároveň svobodnější Evropu. Řešení už tedy máme. A také máme odvahu ho dál prosazovat na celoevropské úrovni.