24.6.2024 | Svátek má Jan


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Kuhaj 28.5.2024 8:50

Svého času nesměli být sebevrazi normálně pohřbeni, byl to těžký hřích. Hroby měli u zdi hřbitova...

"Pojďte ke mně všichni!, řekl Ježíš. Kdo já jsem, abych to měnil?", pravil jeden kněz, když se ho ptali, jak může podat hostii rozvedenému.

Takže s jednotlivcem problém nemám, každý je nějaký, a ve svém věku dobře vím, že nejsem bez viny. Ale žehnat homosexuálnímu svazku? Nevím.

M. Pivoda 27.5.2024 20:30

"... požehnání, o němž je v deklaraci Fiducia supplicans řeč, se nevztahuje na svazek, nýbrž na jednotlivce. ..."

Z toho lze snad vyvodit, že požehnání se týká jen individuální onanie.

O. Buda 27.5.2024 16:01

Sex je nejsilnějším pudem u všech živočichů. Proti pudu stojí zvyklosti společenství, etika, mravnost, tabu, morálka. Nemá smysl do toho míchat církve jinak, než jako hlasatele určité etiky či morálky. Že pudy jsou silnější je možné usuzovat z toho, že morálka nedovede ovlivnit všechny lidi, preláty nevyjímaje. Co si myslí koptský nebo římskokatolický papež nebo co by se tak líbilo pánu Bohu je úplně jedno a nemá to ve výsledku vliv na jednání delikventů, kteří pudům podlehnou.

F. Svoboda 27.5.2024 13:39

I když jsem katolík, tak s postojem koptské církve ( která je jednou z pravých církví založených apoštoly ) bezvýhradně souhlasím. Nejenže homosexuální praktiky jsou v zásadním rozporu s Božím učením, ale navíc jsou velice nechutné, česky řečeno unšmakhaft.!!!!!!

M. Kocián 27.5.2024 14:09

Kdybychom chtěli dělat jen to, co je v souladu s božím učením, museli bychom se vrátit do doby bronzové a žít úplně jinde a úplně jinak. A nejde o to, co je unšmakhaft, ale jestli má někdo přímo nezúčastněný právo to posuzovat, natož do toho zasahovat.

M. Valenta 27.5.2024 9:25

Žabomyší války místo řešení skutečných problémů to by jim šlo. Ale jasně se vymezit proti agresorům či přelidnění, to ani náhodou.

R. Langer 27.5.2024 13:31

A proti kterým že agresorům by to jako mělo být? ;-)

J. S. 27.5.2024 9:20

A jak to bylo s Ježíšem? Svatý Aelred z Rievaulx ve svém díle De spiritali amicitia („Duchovní přátelství“) píše o vztahu Ježíše a apoštola Jana jako o manželství.

Jan 13,23 Byl pak jeden z učedlníků Ježíšových, kterýž zpolehl na klíně jeho, jehož miloval Ježíš. Protož tomu návěští dal Šimon Petr, aby se zeptal, kdo by to byl, o němž praví? A on odpočívaje na prsech Ježíšových, řekl jemu: Pane, kdo jest?

Jan 19,26 Tedy Ježíš uzřev matku a učedlníka tu stojícího, kteréhož miloval...

Jan 21,7 I řekl učedlník ten, kteréhož miloval Ježíš...

V. Církva 27.5.2024 11:32

Nesmíte věřit všemu, co vám nakukají.

Láska kterou Ježíš popisuje není sex! Pokud mluví o lásce mezi lidmi ,nejde o eros a nějaké hromadné sexuální praktiky aleo vzájemnost, pomoc, toleranci, odpuštění mezi lidmi.

Ježíš miloval Jana pro jeho povahu a jako kamaráda řekněme bratrsky. Bratra můžeme mít hrozně rádi, duchovně snad i jako partnerku. Ale nejde o homosexualitu nebo pohlavní přitažlivost. Ani Boha nemilujeme sexuálně, ale spirituálně!

L. Stejskal 27.5.2024 12:09

V zásadě jde o to, že není myšlena láska "eros", ale "agapé"; rozdíl nechť si osoba J. S. najde na internetu.

V. Kuhaj 28.5.2024 8:54

Toto, jakož i jiná vyjádření osoby J.S., vzbuzují podezření, že studoval Bibli na VUMLu.

F. Svoboda 27.5.2024 13:26

R^R^R^VVV

L. Harvánek 27.5.2024 9:18

Když už jsme u toho žehnání nejen homosexuálním párům, tak ono to má trochu odlišný význam než setěm zvenku zdá. Homosexuál může být věřícím katolíkem a pokud sexuálně žije s jiným homosexuálním partnerem, je to takřka stejně těžký hřích jako manželská nevěra. Tohoto hříchu se může zbavit při svátosti pokání, kdy svůj hřích musí přiznat, projevit upřímnou lítost a vykonat uložené pokání. A žehnací modlitby mají být prosbou a přímluvou, aby nastávající důležitý krok dopadl s Boží pomocí uspokojivě. Nemůže být ale uděleno pro jednání,které je samo hříchem. Nejsem homosexuál a mám mimo pochopení a toleranci také výhrady k jejich způsobu života. Ale mám-li postoupit v životě nějakou obtížnou zkoušku, důležitý životní krok či lékařský operační zásah, vždy si u svého kněze vyprosím požehnání. Samozřejmě nikdy nemohu posoudit, jaký vliv mělo udělené žehnání, ale člověk k tomuto kroku přistupuje s větší důvěrou. Takže proč by o požehnání nemohl žádat i homosexuál.

V. Církva 27.5.2024 11:37

Ano. Problém ale myslím je, že administrativa papeže Františka či on sám trochu mate lid, nejasným vysvětlením. A toho se dnešní podivný svět necudnosti rád chytá. I já bych souhlasil že k homosexuálům je třeba přistupovat empaticky. Nepraktikující homosexuál ale i ten kdo se vyzpovídal a nějakou dobu homosexualitu nepraktikuje má nárok na všechny milosti církve.

J. S. 27.5.2024 9:02

Bible dává návod, co s hříšným údem. Řídí se tím jen minimum lidí.

Mt 5,29 Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.

Mt 19,12 Jsou eunuchové, kteří se tak narodili z lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským přičiněním, a jsou eunuchové, kteří se jimi stali sami pro nebeské království.

Origenes to tak udělal. Tady je v akci:

https://en.wikipedia.org/wiki/Origen#/media/File:Origen_emasculating_himself_(MS._Douce_195).jpg

Ideál křesťana je zůstat panic, žádné manželství:

Zj 14,3 Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.

V. Heidlerová 27.5.2024 9:02

Jsem ráda, že nepatřím do katolické církve. Problémy, které řešili lidé při jejím vzniku, jsou zcela odlišné, než situace po 2.000 letech v době moderní a obrovském počtu obyvatel na Zemi. Katolíci udržují stav církve v hlubokém středověku. Změny současné nelze přehlížet.

Všichni jsme děti boží, tedy i ti homosexuálové, a těší se boží lásce jako všechno tvorstvo. Celibátní kněží nemohou radit většině, která žije v párovém modelu. Je to nepřirozené, proti přírodě, proti záměru božímu.

Žádný člověk nemůže být zástupcem BOha na zemi, protože je jen člověk. Víra v pochybné svaté je scestná, celibát nepřirozený, vedoucí k hříchu, okázalost života kléru nevkusná a výsměšná bídě světa, zpověď zneužitelná atd. Amen.

R. Langer 27.5.2024 9:36

No vida, občas z vás vypadne i něco rozumného... :-)

R. Kielbergerová 27.5.2024 11:01

R^...To jste si slovutného demagoga Stejskala, kterého musel stran jeho nadutosti a uprednostňování jedné jediné víry nedávno nazvat pyšným pan Mařák..to jste si tedy dovolila ho umravnit. Fanatik celodenně upicnutý ve svých představách u písíčka a do života všem( vojakúm v terénu, lidem v rúzných životních pozicích, mezi troskami, v osobních neštěstích a touhách) jako samozvaný papež přednášet opulentně svá jediná možná pravidla. A nikdy jinak...Na věčné časy...

V. Církva 27.5.2024 11:48

Tak zas má pan Stejskal svůj názro (ani já s ním třeba s názory na naši politiku vždy nesouhlasím) Vy jste ale nic takového nepředvedla.

R. Langer 27.5.2024 12:07

Nemyslím, že jste filozofii soudruha Mařáka pochopila a uchopila úplně správně... ;-)

R. Langer 27.5.2024 12:10

... NE úplně správně... ;-)

L. Stejskal 27.5.2024 12:18

Nevím, o jakém umravnění tu ve své nesnášenlivosti mluvíte, když s tím, co p. Heidlerová píše z velké části v zásadě souhlasím.---To, že mě někdo, kdo mě osobně vůbec nezná, nazve pyšným, nota bene člověk otevřeně se hlásící k pohanství, považuji za směšné, vhodné pouze pro to, aby se toho chytil člověk Vašeho typu. Kromě toho Vaše hodnocení mé osoby ("fanatik celodenně upicnutý...") je od základu falešné. A jenom na okraj: v článku je popsán nesoulad mezi dvěma křesťanskými denominacemi, zamontovat do toho autora tak, jak jste to udělala Vy je přesně tím, co u mě kritizujete - demagogie.

R. Kielbergerová 27.5.2024 15:03

Jenže Vy jste autor, který nejede celé desetiletí svých kobercově dlouhých textových náletů na ničem jiném než na přikrmování nesnášenlivosti ve společnosti. Jakákoli smírnost, co ji i učiněný imbecil vyčte z Písma jako to nejlepší a zásadní poselství, Vám, vážený pane Stejskale, pranic neříká. Nic jiného než vysvètlovat nesmiřitelnost neumíte. Jen vysvětlovat dokola a dokola, proč se má udržovat středověk a kdy se dá omlouvat i hnusné vraždění. Jděte do háje...v nebi se Nejvyšší z Vás musí denně orosit, jak ho akorát zneužíváte.

L. Stejskal 27.5.2024 15:34

Ocenil bych, kdybyste místo osobních útoků uvedla něco k tématu článku, ale to z Vaší strany nejspíš nehrozí, není-liž pravda? Ale ataky na autory, s nimiž nejste v souladu, jak jsme poznali na Blogosféře a iDNES, Vám jdou excelentně, to se musí uznat.

R. Kielbergerová 27.5.2024 16:22

Argumentem je pochopit, proč evngelia v své době vznikají. Hlavně...Proč!!! je nutné vnímat ty nalevo i napravo...jisté Matouše znáte, a neubližovat. Neb tím ubližujete Ježíšovi samotnému. Láska jako základ. LÁSKA bezpodmínečná. Homosexuální a vúbec sexuální ordinérnost Řecka a dekadentního Říma nelze aplikovat na lidi, co se v naší spolecnosti 2000 let dáĺ po zmíněné historii šťastně našli, jsou ve vzájemné lásce, a dokonce by mnohdy dali dítěti víc lásky než nezodpovědní on a ona brilantně podle církevní makety. Dneska makety. Váš narciska Klaus sice řečeno s Trcálkem neobcoval s výfukem, ale milenka jaksi byla. Jeho syn je rozvedenější než ekektrické dráty v novostavbě, Spousta politikú Vašeho obdivu neví, kam by jej vstrčilo, v církvi se tutlá pedofilie... ale budeme si hrát na vážnou tvář. V čemž jste přeborník. Útoky na Vas? No ano..Jste jeden velký pochodující článek. Člověka ve Vás nehledat. Absence...Milý autore. To je celé.

L. Stejskal 27.5.2024 17:27

Proč evangelia vznikla pochopil každý, kdo dle jejich poselství změnil svůj život.---Ano, vnímat ty nalevo i napravo, ale přesně v duchu Ježíšových slov "Neodsuzuji tě, jdi a nehřeš více".---Ježíšovo učení stran sexuality bylo nesrovnatelně přísnější než Mojžíšův zákon.---Láska jako základ: ano, ale nikoli bez mantinelů, stejně jako svoboda není bez mantinelů. Bible ty mantinely přesně definuje. V oblasti jak hetero-, tak homosexuálních vztahů.---Klaus není žádná "moje narciska", patrně neznáte mé výhrady vůči němu v minulých desetiletích, ty se ale netýkají úplně všeho, jsem vůči němu bezpochyby tolerantnější než Vy, která se snaží mě mistrovat.---Překrucujete Trčálkovu nehoráznost: Trčálek nenapsal, že Klaus neobcuje, ale že OBCUJE s výfukem auta. Rafinovaně ovšem srovnávat (u Klause neexistující) mechanofilii s mimomanželským poměrem, v tomto případě s milenkou, je hodně za hranou.---Klaus ml. není žádný církevní představitel bojující proti rozvodům, čili Váš atak vůči němu je nesmyslný.---Nerozumím Vaší poznámce "spousta politiků Vašeho obdivu"- koho máte na mysli a co víte o jejich sexuálních touhách?---Ano, v církvi se tutlá pedofilie, je ale zapotřebí říci v které nejvíc a jestli to náhodou není ta, kterou permanentně kritizuji, za což jsem plísněn jako člověk netolerantní a pokrytecký. Zvláštní.---Vyčítat mi, že jako bloger píšu články je absurdita, které nerozumím. Představte si, že svěřenci trenéra Rulíka soustavně hrají hokej. Jsou to snad pochodující hokejky?

R. Kielbergerová 27.5.2024 19:11

:))))) nojo...svěřencům Rulíka se dá véřit, že umějí nebo chtějí umět hrát co nejlíp hokej. Při vší úctě vy se pokoušíte psát nikoli blog...ale novinářské články. Které jsou od přímé a dobré objektivní žurnalistiky i svou únavnou délkou vzdáleny na kilometry. Tématy, rozbory, marginálie povyšované na smrt posvátného brouka, budiž..blogy, které nikoho vesměs nezajímají...kolikže máte na iDnes čtenářú? 8? 25? Píšete blogy. Ok. Smiřte se s tím, že je to festival demagogie pro některé...a s tím nic neuděláte...a že vám..publikujete.li...může kdosi něco omlátit o hlavu. A vyčíst. Že nikdy nehledáte smírná řešení. Hezký večer.

V. Heidlerová 27.5.2024 12:26

Já ho neznám ani pravidelně nesleduju, píšu, co si myslím a na co mých 87 let stačí a co mne zaujme. Zajímají mne názory mladých lidí, člověk nesmí žít jen v minulosti, i když jsem jí velmi zatížena. Jsem prvoplánově zavilá antibolševička a z toho zastánkyně všech směrů, které nenahrávají totalitě. Nazdar. Babka

F. Svoboda 27.5.2024 13:32

Babko máte ve svém požehnaném věku již poslední čas se vážně zamyslet nad životem, nejen odkud jsme přišli, ale především kam půjdeme. !!!!!!

R. Kielbergerová 27.5.2024 14:53

Chováte se jako výchovou nepolíbený debil, když tohle tedy této paní napíšete...a víte, co je zajímavé? Dotyčný mistr Stejskal opět Někde nehodlá svou diskuzi jaksi moderovat. Někde, kde jde o jeho důstojenství, má pan Stejskal řečí jako opice blech... Přeslavné apely na slušnost ...a tady máme výsledek. Babko?