29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


GLOSA: Zastupitelé noví v křeslech si jen hoví?

17.11.2014

Po letošních obecních volbách zasedly do zastupitelských lavic desetitisíce nových, v mnohých případech nezkušených zastupitelů. Chybí jim často nejen zkušenosti politické, ale i zkušenosti ze zodpovědného rozhodování. Ve slibu zastupitele města nebo obce se doslova praví: “Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Že jej složí, neznamená ještě, že se stanou „plnohodnotnými“ zastupiteli. Těmi se stanou teprve zkušenostmi, které je nutno trpělivě získávat.

Co jim zatím doporučit?

Využívat co nejvíce zkušeností těch, kteří zasedali v zastupitelstvu již dříve (třeba i opakovaně). Především těch, za kterými jsou vidět dobré výsledky pro občany, těch, o kterých je známo, že nebyli zapleteni do žádné z kauz a afér a nebyli zkorumpování.

Dobré je brát na zřetel doporučení jednotlivých výborů zastupitelstva a komisí rady, v nichž zasedají zpravidla dlouholetí odborníci.

Bývá dobré naslouchat doporučením těch, kteří řídí úspěšně různé podniky nebo firmy.To bývají totiž dobří hospodáři.

Problém je v tom, že část zastupitelů se domnívá, že když jsou zvoleni (třeba pro svůj sympatický vzhled), že všemu okamžitě rozumí a do všeho mohou, i odborně, mluvit. Když přece jenom některý problém nedokáží řešit, s nikým se neporadí a problém prostě neřeší. Neodborné rozhodování pak vede často k chybám. Domýšlivý zastupitel pak ještě ke všemu na chybách trvá, aby se snad nesnížila jeho prestiž u ostatních.

Stejně tak nebezpečné je rozhodování v zájmu určitých politických a zájmových skupin. Zájmy občanů města by měly být na prvním místě! Viz právě slib zastupitele.

Vhodné je brát na zřetel názory občanů – hlavně těch zkušenějších. Případně vytvořit Radu starších jako poradního orgánu zastupitelstva.

Počítat nutno také s tím, že když bude zastupitel hájit zájmy občanů, tak se dostane do střetu se zájmovými skupinami a jejich lobbisty. Bude šikanován a pomlouván. Bude brán téměř jako „třídní“ nepřítel (jako za diktatury komunistů).

Dobrý zastupitel by měl být především dobrý hospodář. Těch několik praxí ověřených dobrých hospodářů (například i “živořící” živnostníci), kteří jsou mezi zastupiteli, je dobré zvolit do rady města. Samozřejmě není vhodné volit do rady ty, kteří se na ekonomickém diletantství již podíleli. Cesta k dobrému hospodaření je poměrně jednoduchá: stačí si představit, že majetek města je majetkem každého zastupitele jednotlivě – a pak také podle toho s ním ohleduplně zacházet. Sledování „odkláněných“ finančních prostředků a jejich omezování k tomu samozřejmě patří.

Tolerantnost k názorům druhých je základem úspěšné spolupráce v zastupitelstvu. To, že má někdo jiný názor, neznamená nutně, že je hlupák. Znamená to, že žll v jiném prostředí, četl jiné knížky a měl jiné zkušenosti. Může to však take znamenat, že byl – bohužel – někým zkorumpopván nebo zastrašen.

Přeji všem 62 121 zastupitelům úspěšnou činnost pro blaho města (obce), takovou činnost, za kterou se nebudou musit stydět.

Nenechme se omrzet, jak říkal Karel Havlíček Borovský.

Autor je praktický sociolog