12.6.2024 | Svátek má Antonie


GLOSA: Politika a koronakrize, nebo politika a marketing

31.5.2021

Koronakrize vyvolala výjimečný stav a ten pak vyvolává dojem, že jsme se přiblížili ke svrchovanému existenčnímu momentu, kdy politici mají moc rozhodovat o životě a smrti. Jenže krize zároveň odkryla meze politiky a ukázala na její závislost na vědeckém poznání lékařů, zvláště epidemiologů, ale i na umělé inteligenci, kybernetice, matematických modelech atd.

Pokud však tato koordinace nemá jasná pravidla, má to nedozírné následky, jak ukázal začátek letošního roku, kdy jsme měli na počet obyvatelstva v naší civilizaci nejvyšší počet úmrtí. Problém tkví v tom, že vědecké poznání není nikdy definitivní, představuje proces, který nezná žádnou definitivu a politici se v tom těžko orientují, zvlášť když nikomu kromě sebe nevěří.

Takhle na tom byly všechny státy, ale u nás k tomu přistupuje ještě několik dalších nebezpečných momentů: Mezioborová skupina pro epidemické situace MeSES byla zřízena až v dubnu 2021 a když v květnu prohlásila, že boj s covidem-19 jsme nezvládli, byla jeden den zrušena, a když to vzbudilo povyk, další den zase vyzvána ke spolupráci s Národní ekonomickou radou vlády. Ta sice byla loni v dubnu obnovena, ale naposled se sešla na konci února v roce 2021, jak řekl Daniel Prokop, takže to zní velmi nevěrohodně. Navíc členové těchto skupin pracují na zadaných úkolech ve volném čase a v podstatě zadarmo, tedy po večerech. Jinými slovy poradenství u nás není institucionalizováno, nemá jasná zadání, nejsou jasně definované pravomoci, neexistuje stanovený proces výběru poradců ani jejich odměňování. To vládě vyhovuje: tyto týmy jsou pak jen falešnou zástěrkou a ani premiér je nemusí respektovat, důležitější je pro něj marketing.

Důsledky se zdají být dnes dle odborníků zřejmé: podpora navrhovaných opatření stoupla vždy jen v dobách, kdy epidemie vrcholila a experti to viděli jinak: chtěli, aby opatření byla tvrdší, dřív a kratší dobu. Tím by se dala snížit úmrtnost, za kterou tato vláda nese odpovědnost.

Další problém představují říjnové volby, v nichž má zase hlavní slovo marketing, který vyžaduje, aby se Andrej Babiš mohl prohlásit za vítěze boje s epidemií, proto experty vyřadil ze hry a nechal ho vystupovat na veřejnosti pouze s pozitivními zprávami. To může mít ale nedozírné důsledky na podzim, kdy nás čeká další vlna a spousty nečekaných mutací viru covid-19. V listopadu se sníží teploty, což viru vyhovuje a účinky našeho očkování budou slábnout. Ignorování této skutečnosti a malé investice do sekvencování, které sleduje genetické změny, představuje opět hazard s životem našich občanů: situace z jara letošního roku by se mohla opakovat, protože bychom opět reagovali pozdě. Koronokraze nejen ukázala na meze politiky, ale i na meze naší vládní garnitury a i nás všech lidí.

Napsáno pro ČRo Plus.

(převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem redakce)

Autor je novinář a spisovatel