24.4.2024 | Svátek má Jiří


GLOSA: Blaničtí rytíři, vylezte!

15.5.2021

Tak se nám v České republice zavádí apartheid. Když pominu, že je vládou po majitelích různých živností požadováno, aby shromažďovali údaje o zdraví zákazníků (obstojí to vůbec před GDPR?), tak navíc začíná být zcela otevřeně dělena společnost na ty hodné a ty špatné.

Pan ministr Arenberger radí hospodským, aby část svých hostů diskriminovali tím, že je neobslouží, a zcela ignoruje fakt, že soudy daly vždy zapravdu lidem, kteří v minulosti nebyli z libovolného důvodu obslouženi - typicky třeba matkám s dětmi.

A pan Smejkal, šéf MeSES, přímo říká: „Když bude v restauraci někdo, kdo nebude mít QR kód nebo covidový pas, kdo tam evidentně nemá co dělat, tak hostinský může zavolat policii. Pro mě je to ekvivalent, jako by někdo byl opilý a začal se rvát. Tak ho vyhodím, nebo majitel zavolá policii, a ta ho vyvede,“ dodal.

Dovolím si uvést několik faktů, která možná oba lékaře překvapí.

1) Očkování chrání hlavně zdraví očkovaného, protože ten je pak buďto proti dané nemoci zcela imunní, nebo se její průběh výrazně zmírní. Není proto jediný důvod nevakcinovanou část populace diskriminovat. Listina práv a svobod občana, která je součástí Ústavy ČR, uvádí: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Něco tady hapruje.

2) Řada lidí nemá chytrý telefon, tedy může dost obtížně ukázat QR kód. Ústava ČR navíc hned ve článku dvě uvádí, že: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Nemám povinnost mít chytrý telefon. A stejně tak není ani zákonem nařízeno jakékoliv očkování.

3) Těhotné ženy nemohou být očkovány. Takže jim neumožníme, aby šly s kamarádkou na kafíčko? Listina práv a svobod, článek 3: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Takže opravdu ministr české vlády vyzývá k porušování Ústavy?

4) A článek 24 Listiny práv a svobod také říká: Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Mrzí mě, že zatímco se zcela vážně debatuje, zda je manželství také vztahem dvou mužů, dvou žen nebo dvou lidí, co se cítí být bojovými helikoptérami, tak je dnes a denně pošlapávána Ústava ČR za radostného potlesku užitečných idiotů. A nedosti na tom, ústavní činitelé jako pan ministr k němu ještě vybízejí. V jedné zemi už to kdysi zavedli, viz anekdota o Roubitchekovi, který chce utéct před Hitlerem a Kohn mu nabídne glóbus, ať si vybere.

„Poslouchaj, Kohn, a jinej glóbus by neměli?“

Závěrem bych ještě doplnil, že nejsem odpůrcem očkování, naopak. Ale na dobrovolné bázi a vyzkoušenou vakcínou, u které jsou vyloučeny dlouhodobé negativní účinky.