24.4.2024 | Svátek má Jiří


FEJETON: Otevřený dopis Potěmkinovi

8.10.2021

V Praze, 19. září 2021

Vaše Blahorodí,

slyšel jsem o Vás mnohem dříve, než jsem si Vás dobře všimnul na dvoře Kateřiny Veliké. Vedle nesporného umění válečníka mě nejvíce zaujaly schopnosti architekta a stavební dovednosti, které jste prokázal. Dá se konstatovat, že u nás se to Vašimi proslulými vesnicemi doslova hemží. Hlavně v éteru, jak se říká. To je taková specifická forma Vašeho stavebního konceptu. Ale ani v nejmenším nepochybuji, že právě Vy ji bezesporu dokážete ocenit.

Oproti Vašemu stylu a slohu má jednu zásadní odlišnost, která ovšem představuje nespornou výhodu při uplatňování. Vlastně ji nelze ani docenit, protože její přínosy jsou nevyčíslitelné. Už jenom v tom ohledu, že zcela odpadá cestování. Člověk se prostě ani nemusí trmácet po kraji ty stovky verst. Stačí mu jen poslouchat, o čem se hovoří. A mluvit se dá o čemkoliv. Jen když Vás to napadne, hned je to z toho realita.

Vezměte si konkrétně např. takový KDOL. Pardon, vysvětlím: mám na mysli Kanál Dunaj-Odra-Labe. Už od počátku, co se tohle téma objevilo, skýtá na veřejnosti značné možnosti k úvahám, diskusím, dohadování i rozepřím, a to dokonce v mezinárodním měřítku. To by jistě dokázala ocenit i carevna, jak jsem ji poznal. Ostatně také tady to přišlo takříkajíc z nejvyšších míst, tj. z Hradu – po Vašem: z Kremlu. Tam s touto metodou pracují už dlouho, rádi a často. Osobně právě v tomto směru vidím obrovský potenciál, ve kterém by mohla najít Vaše panovnice inspiraci.

Předem Vás mohu ujistit, že efektivnost téhle inovace Vaší stavební metody předčí všechna očekávání. Už dnes vzduchem létají třeba Gigafactory na baterie do e-povozů. Detaily Vás nechci zatěžovat, jen by Vás zdržovaly. Radši uvedu pár dalších: např. taková JED2 v Dukovanech či nejnověji Centrum pro léčení rakoviny atd.

Už pouze z tohoto prostého výčtu je vidět to nejpodstatnější: člověk nemusí být žádný troškař. A ještě jeden, z Vašeho úhlu pohledu jistě důležitý aspekt, bych rád zdůraznil: každá ta stavba začíná shora. Toho si nelze nevšimnout. Ale co je nejpodstatnější? Po žádné z nich - ani památky, prostě nikde ani vidu. Ovšem co se týká slechu, to už je jiná. U nás stačí, jen když máte všechno pěkně z doslechu. To je taková naše tradice. Jak určitě víte, jsme národ muzikantů. Hudbu jsme vždycky milovali, pořád jsme potřebovali něco k poslechu. Proto měl u nás takový úspěch kdysi Mozart a dneska rozhlas. Poslouchat jsme prostě zvyklí a na rozhlasové vysílání nikdy nedáme dopustit.

Navíc jsme to všechno přivedli v současnosti skutečně k dokonalosti. Nejen po technické stránce, ale i takříkajíc po obsahové. Dneska může kohokoliv napadnout opravdu cokoliv. Stačí to někomu nebo někde říct a už je z iluze realita. Jakmile se to dostane do éteru, hned to funguje. Má to všude takový ohlas, že už se to uchytilo i zdola. O všem stačí každému jen mluvit, ať jde o cokoliv. Našinci jsou postě vynalézaví, což platí i o vašincích. Už teď mi něco říká, že na veliké Rusi se to do budoucna dobře uchytí stejně jako ty Vaše vesnice.

S úctou