28.5.2024 | Svátek má Vilém


FEJETON: O poklekávání kvůli otroctví a rasismu

15.4.2021

Nejsem pravda znalec jazyků. Vždycky jsem tvrdil, že umím česky a sprostě. Ale drobet znalostí přece uvízlo. Co člověka tak napadne, když čte anglický výraz slave - otrok, slavery - otroctví. Co to k čertu jen připomíná. Hele co, takhle Slovan, anglicky Slav. Tak jsem si sedl k překladači a prošel pár jazyků:

První v daném jazyce výraz pro otroka, druhý pro Slovana.

Dánština: slave, Slaver

Esperanto: sklavo, Slava

Frísština: slaaf, Slavysk

Galicijština: Escravo, Eslavo

Irština: slábhaí, Slav

Italština: schiavo, Slavo

Katalánština: esclau, eslau

Korsicky: schiavu, Slava

Nizozemština: slaaf, Slavisch

Afrikánština:slaaf, Slavjes

Němčina: Sklave, Slawish

Norština: slave, Slavisk

Portugalština: escravo, Eslavo

Španělština: esclavo, Eslavo

Švédština: slav, Slavisk.

Je to zvláštní. V latině, pramáti mnoha jazyků a jazyce , který ovlivnil i ty mimo románskou rodinu, je výraz pro otroka servus a pro Slovana Slavicae. Proč tedy se v románských jazycích i v germánských výraz pro otroka blíží výrazu Slovan? Inu, z historických důvodů. Když se naši předkové objevili na historické scéně, objevili se jako bojovní válečníci a barbaři, leč ze všeho nejzdatnější byli v pobíjení se mezi sebou. Pro západní zboží, luxusní předměty ze Středomoří či Středního východu se vyplatilo sousedovi vypálit ves a prodat přeživší obchodníkům s otroky.

Jakmile si to člověk uvědomí, hned je mu veseleji na duši. Vysvětluje to pracovní podmínky v průmyslových zónách i masový příliv prostitutek do bordelů světa po pádu socialismu. Vysvětuje to i tzv. sovětský socialismus, v podstatě návrat nevolnictví a otroctví, zrušeného Alexandrem II. Vysvětluje to boje na Balkáně v devadesátých letech i tahanice o Ukrajinu, či politiku Lukašenka.

Takže, vážení sportovci: Až se na vás bude vyžadovat poklekání na výraz úcty, je to naopak. Před vámi musí klečet a odprošovat za užívání otrocké práce předků vaši evropští i zámořští soupeři. Žádný černošský národ, ale my , Slované, jsme systému otrocké práce dali jméno - slavery.

zastupitel za ČSSD na Tetíně