24.6.2024 | Svátek má Jan


FEJETON: Jak neprošustrovat demokracii?

9.6.2016

Je zcela notoricky známo, že naše demokracie má tolik trhlin, že to občany až irituje. Jak je to možné, takhle blbě vládnout? Co dělají ti naši politici zgruntu špatně - a to napříč politickým spektrem? Proč se jejich chyby stále opakují? Proč nové chyby vznikají rychleji, nežli zanikají chyby staré? Vždyť těmi kauzami politiků by se už mohla vydláždit skoro celá republika!

Stálé nadávání a licitování, co dělají politici špatně, zřejmě nic neřeší! To funguje třeba u strojvůdců. Ti, když někdy způsobí neštěstí, jsou velmi rychle odstraněni. Ne tak politici, ti neřídí jenom vlak, ale celý stát. Jsou za to velmi štědře zaplaceni, což jim nikdo nezávidí, ale jak to, že dělají průšvihy takřka denně? Přesto nejsou nikdy diskvalifikováni, ba naopak vydrží na svém postu roky. A když konečně, nakrásně, jednoho dne vypadnou a lid si oddychne, tak se zase znovu, po určité době, jako bumerang nečekaně objeví a vyplavou nad hladinu, jako by se nechumelilo, a jsme zase tam, kde jsme nechtěli být.

Možná, že by stačilo, kdyby každá politická partaj, která sestavuje novou vládu, musela mít povinně ve svém závazném politickém prohlášení jako preambuli tyto tři zásady.

1) Jsme si vědomi, že sloužíme všem občanům České republiky, tj. voličům i nevoličům, a proto to chceme vždy a za všech okolností dodržovat. Slibujeme, že nebudeme nikdy národ rozeštvávat, ale budeme svorníkem, co spojuje všechny politické názorové proudy. K tomu nám dopomáhej ... (bůh / svědomí).
2) Pro nás už nikdy nesmí platit, že všechno to, co uskutečnili politici před námi, je špatné, a jen proto to bude zrušeno. Naopak pro nás musí platit, že, to dobré a demokratické bude převzato a ponecháno, protože naši předchůdci byli také demokraticky zvoleni českými, dospělými a příčetnými občany.
3) Jsme si konečně vědomi toho, že nás zvolila jenom část obyvatelstva (x %), a tudíž jenom toto procento z celkového našeho programu má naše partaj právo prosazovat a uskutečňovat, ale nikoliv všechno vnucovat a tzv. kráčet přes mrtvoly. Celkový význam politiky jako takové nesmí být nikdy nadřazen významu přátelství a soudržnosti občanů této země.

Občan obecný pak nebude motivován nenávidět všechny ostatní jenom proto, že volí jinou stranu. Nad tím vším pak bude bdít a moudře vládnout, téměř všemi milovaný nebo aspoň uznávaný NADSTRANICKÝ prezident...

Je toto ještě vůbec možné? Nebo je to utopie?

Převzato z Toms.bigbloger.lidovky.cz se souhlasem autora