4.3.2024 | Svátek má Stela


EKOLOGIE: Věda a pavěda

3.8.2009

Letos je tedy bouřek skutečně hodně. A taky záplav a takzvaných „svatojánských povodní“. Ovšem pokud si vzpomínám, když jsem byl kluk, tak letní záplavy a bouřky, kdy u nás naproti do sloupu mlátily blesky každý týden a po ulici tekly potoky vody, nebyly nic zvláštního. Jak jsme se ostatně mohli dozvědět z LN, kde byl uveřejněn, pokud si ho dobře pamatuji, článek (někdy z roku 1835?) z časopisu pro rolníky a zemědělce. V něm byla napsána před cca 200 lety varováni, že prudké záplavy v době po svatém Jánu bývají horší než záplavy v dobách tání. A tedy nebezpečnější a nepředvídatelnější.

Přesto vždycky, když je nějaké vedro - nejvíc se mi líbí, když to měří někde uprostřed města a porovnávají s dobou před 100 lety! – a nebo když je někde záplava, začíná a končí většina článků a výkřiků v TV tak, že je to podle vyjádření vědců tím „globálním oteplováním“ a nebo dneska se říká „změnou klimatu“.

Mně to ze všeho nejvíc připomíná ona komunistická hesla o “proletářích, co se určitě spojí na celém světě“ a taky tu mantru, jak prý bylo údajně nevyhnutelné, že „socialismus zvítězí na celém světě“ (myšleno ruský typ komunismu).

Vzpomněl jsem si na to, když jsem čet reakci pana Tuttera z Greenpeace (Netolerantní (Greenpeace)! Kříčí netolerantní (Janouch)) na článek Františka Janoucha Greenpeace nebo Brownwar na Psu.

Právě jsem znovu pročítal „Darwinovy hodinky“ od T. Pratchetta, I. Stewarta a J. Cohena, což je kniha, která se nám, kteří jsem umdleli před branami vyššího fyzikálního a matematického vzdělání, pokouší vysvětlit zábavnou formou některé zásady z této oblasti. A přitom prostě autoři také musí vysvětlit, co je to věda, jak se chová a jaké má zásady. To mne zaujalo.

Cituji: “ …Věda ve své nejlepší formě vždy zůstává přístupná otázkám. … Vždy hledá nové způsoby, jak vyvrátit staré teorie, i když se zdají nevyvratitelné… Náboženství a kulty, pseudovědecká hnutí se snaží zabránit dotazům. Po svých následovnících žádají, aby přijali víru, jak je jim předkládána….

Věda není jedinou oblastí lidského myšlení vyvíjející se flexibilním způsobem… Avšak věda si ukládá mnohem tvrdší disciplinu … a pro kontrolu používá experimenty. Náboženství, kulty a pseudovědecká hnutí se tak nechovají… „

Přečteme-li si prakticky jakýkoliv „manifest“ například o „oteplování,“ můžeme jeho vyznění shrnout do oné klasické bolševické věty: “Straně věřte, soudruzi!„. Jen se na nic nesmíte ptát a klást ošklivé otázky! Jinak běda vám!

Tohle heslo ostatně bolševici vymysleli právě v okamžiku, kdy bylo jasné, že jejich „vědecké teorie“ nefungují a že totálně zklamaly. Oni totiž i bolševici si původně mysleli, že Marxovy a Engelsovy teorie fungují a byli, jak ukazují třeba i Leninovy zápisky, strašlivě zklamáni, že je to jinak. Přesto ještě sedmdesát let ovládali Rusko a východní Evropu a dodnes jsou statisíce nadšenců přesvědčeny, že marx-leninismus je spása lidstva.

Tak se mi zdá, že „zelení“ jsou na tom po čtyřiceti letech od dob Římského klubu stejně. Všimněme si, jak postupuje ve své argumentaci například vzdělaný profesionální manager Greenpeace pan Tutter. Bolševici tvrdili, že je jejich teorie „vědecká“ a správnost toho, co se má stát a učinit, nezvratná, a odůvodňovali ovšem nikoliv tvrdými fakty, ale odvoláním na „široký konsensus“ údajných stranických kádrů (tedy těch nejlepších, že) a pracujícího lidu. Diskuzi pak uzavřelo plenární zasedání ÚV komunistické strany. Fakta nebyla důležitá, „Usnesení“ (či ony slavné „Závěry“) bylo důležité.

Dneska místo zpráv ÚV komunistických stran máme jiné „zásadní závěry“, viz Wikipedie – Globální oteplování: …“ V roce 2001 byl prezentován ve „Zprávě třetího zasedání IPCC“ (Mezivládního panelu pro změny klimatu) vědecký (sic!!) názor na změny klimatu. Tento dokument, který byl v roce 2005 explicitně potvrzen národními akademiemi věd zemí G8, konstatuje, že průměrná globální teplota od konce 19. století vzrostla o 0, 6 ± 0, 2 °C a že je pravděpodobné, že většinu oteplování pozorovaného během posledních 50 let lze připsat lidským aktivitám“.

Takže žádná skutečná fakta. Jen „pravděpodobně“ a “lze připsat“ a různé závěry diskuzních „panelů“ a „potvrzení“ údajně „národních akademií“ z G8. (Mimochodem, většina států žádnou Národní akademii vůbec nemá).

Porovnáte-li argumentaci vědců a pseudovědců a vyznavačů různých kultů, jako je pan Tutter, najednou se „pravděpodobnost„ mění na „důkaz“ a to hned opakují všichni novináři a mnoho politiků a nadšení aktivisté. (Jako v době SSSR, protože marxismus je vlastně také vyznavačství určitého kultu.)

Podávejme se na fakta. Třeba Tutterem označované „důkazy“ cituji: „globální problémy se pomocí Greenpeace podařilo vyřešit.“ Informace naleznete na jejich webu, česky zde.

Tyto odkazy jsou ve skutečnosti jen přehlídkou ničím nepodložené propagandy a tlachů a výčtem úspěšných nátlakových akcí. Ale jejich skutečný výsledek na zlepšení života na Zemi není nikde uveden ani kvantifikován. Je to něco jako „přehled úspěchů budování rozvinutého socialismu“. Fakta žádná a pokud, tak překroucená.

A tak se stále zelení ohánějí „závěry panelů„ a „naměřenými hodnotami“, ale když chcete skutečná fakta, nikde nic. Oproti vědě. Ta bez fakt nepracuje.

Takže stále postrádáme odpovědi na celkem jednoduché otázky, jako například

a) Kolik se spotřebuje energie na výrobu, stavbu a napojení do sítě větrné elektrárny v porovnání s jejím výkonem?

b) Jak chtějí řešit ekologisté a Greenpeace problém toho, že někdy vítr fouká a někdy ne? Jak budou dodávat energii v noci, když fotovaltaika nefunguje?

c) Zajímají se o skutečně funkční vyřešení problému skladování a pozdější použití elektrické energie? Bez ní nemají všechna fotovaltická a větrná zařízení valného praktického významu.

d) Jak říká Greenpeace, 20% vyspělého světa spotřebovává 80% energie. Čím je toto tvrzení doloženo? Není to spíše doklad toho, že svět má obrovský nedostatek energie, tedy např. elektřiny? A že bez takovéto výroby upadneme do stejné bídy jako ti, kteří energii nemají?

Ale odpovězte prakticky, prosím, žádné ideologické výmluvy a žvásty! Jen čísla a fakta mají nějakou cenu.

Mimořádně hloupá až fanatická je pak představa či tvrzení, které předkládá pan Tutter v diskuzi s Janouchem, že rozšíření atomových elektráren je cestou k větší nebezpečnosti světa a odvolává se přitom na nukleární program Íránu a Severní Koreje.

To nám skutečně chce Greenpeace namluvit, že lze vůbec nějak zajistit, aby většina států na světě v dohledné době nepoužívala jaderné reaktory? To je myšlenka stejně tak pitomá, jako byla představa některých starověkých vládců, že zabrání jakýmkoliv způsobem rozšíření vědomostí o výrobě železa a výroby z nich použitelných zbraní.

Pan Tutter jako vždy plácá ideologické nesmysly a hlásá pseudovíru v „zelený svět“. Ovšem pozor. To, že nejde o vědu a pokrok a že nejde o žádné lidstvo, neznamená, že této ideologii nepodlehnou miliony lidí a že ji politici a finanční skupiny nevyužijí ve svůj prospěch. I kdyby nás to mělo stát příchod zelené inkvizice nebo zeleného bolševismu.