23.2.2024 | Svátek má Svatopluk


EKOLOGIE: Čekáme na nového Husa?

29.10.2009

Jedno je jasné: člověk by měl ctít otce a matku svou, neměl by žádat manželky bližního svého (jen mi není jasné, jak je to s manželkama těch, co tedy rozhodně nejsou „bližní“ dotyčného pána), nemělo by se vraždit, plenit a tak vůbec. A mělo by se věřit v cosi Vyššího. U většiny Evropanů je to Bůh, u Čechů pak „Morálka“, „Spravedlnost“ a podobně, což je jen trochu jiné vyjádření téhož. Prostě lidi se mají chovat slušně. Což ovšem zhusta nečiní. Ale zaprvé je potřeba je nějak potrestat a za druhé, ti slušnější, trpí „výčitkami svědomí“. Takže křesťani nejprve vymysleli „očistec“, kde se duše „očistí“ od hříchů a budou, tak ňák, jak říkali „souzi“, lepší, a pak hned vynalezli „odpustky“.

No a pak přišly chytré hlavy na to, že by se to dopouštění dalo nějak zařídit předem. Původně to u nás fungovalo tak, že někdo z rodu Lišek zabil někoho z rodu Zajíců a aby se všichni při krevní mstě vzájemně nevyvraždili, vymysleli „smírčí“ kříže. Viz zde. Až vám bude zase někdo vykládat, jak jsme všichni stejní a stejně myslíme –tedy aspoň v tý Evropě -, tak jim nenápadně sdělte, že u nás zmizela krevní msta tak někdy kolem roku 1000, zatímco v Albánii, Srbsku, na jihu Itálie, i na Kavkaze funguje tak nějak dodnes.

Ale zpět. Komu by se chtělo trpět celé věky někde v očistci, když lze získat „odpustek“. Nejprve upřímnou motlitbou, pak „upřímnými činy“ a nakonec prostě za peníze. Hupsneš na sousedku, ukradneš městskou pokladnu, vyvraždíš pár tisíc lidí… a konáš jako vzteklý pokání a nebo zaplatíš nějakému fráterníkovi a jsi čistý jak slovo Boží. To je nápad. Celý středověk se odpustky prodávaly, až to dunělo, peněz z toho bylo jako želez. Ty dostávali svatí otcové a to byl kšeft! Jako noha!

Až se to nějak přestalo lidem nějak líbit. On už to pak byl jenom kšeft a žádný pokání a dobré skutky. Dobrý jen pro flanďáky, jak se u nás říká. Nejprve se naštval jistý Jan Hus a potom, neb „bylo rozhořčení lidu veliké“, vznikly husitské války. Pak se namíchli další, zvaný Luther, pak Kalvín a další a už se mydlila celá Evropa. Bodejť by ne, šlo o peníze. O velké peníze. A taky o to, že hamižná partička dělala úspěšně z lidí blbce. A kdo zapochyboval, toho upálili. Demokraticky si to předem na nějakém tom kongresu schválili. Pryč s pochybovači a zrádci všemi…!

Přiznejme našim předkům, že to původně mysleli dobře. Vyvedeš něco, Pán Bůh tě potrestá. Ale když se budeš kát, tak ti bude (aspoň něco) odpuštěno. Až do toho vlezly ty peníze. A chamtivost. A touha po prebendách. A teplých místech. A po moci. A taky po hezkých přítulných holkách, jak lze nalézt třeba v zápisech z Koncilu Kostnického, na kterém toho bláznivého Husa upálili. Zatímco jim večery zpříjemňovaly mladé, sice křesťanské, ale nikoliv úzkoprsé děvy. Bodejť by ne, když hned na místě dostaly holky „odpustek“. A peněz na děvy bylo z odpustků dost, že. Účastníků bylo 600 – těch oficielních.

Dnes máme dobu novou a rebelantští Češi zase kladou nepříjemné otázky. Pacholci jedni husitský! A zase jde, tedy aspoň oficielně, o odpustky. Tentokrát se jim ovšem říká jinak. Protože i problémy jsou nové. Kdo by dneska věřil na očistec?! A na to, že se má chovat mravně a neobcovat s cizí manželkou. Když jsou preservativy, pilulky a penicilin. A je málo lidí. Tedy aspoň křesťanů.

Takže místo očistce fungujícího někdy až umřeme, byl vymyšlen očistec zde na Zemi. Tedy jistě že ne hned. Až někdy …Ale brzo! Továrny kouří, lidi kouří, auta kouří, v luftě je plno smradu a nebezpečného uhlíku. Co je proti tomu nějaké to braní Božího jména nadarmo a jiné staré hříchy proti nebezpečí, že se Zeměkoule přehřeje? Mimo jiné, všimli jste si tu podobnost ekovýhrůžek s plameny pekelnými a Apokalypsou ? Teplo bude fšude a požáry velké zachvátí Zemi. Potopa se blíží – páč je vedro a led taje, furt und furt taje jako šílenec – celé rajské kraje jako Maledivy anebo Holandsko budou zaplaveny, Sahara se rozsahaří až k rovníku, vyhynou ryby, raci a ptáci taky a vůbec nás čeká zatracení všeliké. Pokud jste se někdo ve škole smál, když jste si četl o „chiliastech“, co byli přesvědčeni, že v roce 1000 bude konec světa, rozdali majetky, modlili se a bičovali a tak různě, tak proč se nesmějete teď? Když do roku 2000 měly vyhynout miliony tvorů, dojít nafta a uhlí, a přemnožené lidstvo mělo živořit hlady v nekonečných globálních válkách? He?! A ono nic? (Až na nějaké tygry a nosorožce a podobně, což je sice škoda, ale takových druhů už na Zemi od dob „kambria“ vyhynuly miliony.)

Noví obchodníci s odpustky se s problémem ovšem nemazlí. Naivní idealisté sice stále tvrdí, že by se „ekologické odpustky“ měly rozdávat na základě „dobrých skutků“, ale většina ví, co chce. Prodávat. Nedávno se jich , těch milovníků eko-byznysu sešlo 10 000 v Asii a vyhlásili tvrdý boj. Prodávat. Neb tak jako fráterníci ve středověku, ti prodavači dnešních odpustků vědí, že je to nezpochybnitelný kšeft. Obchod se strachem a nadějí, to funguje, vždycky. Takže jejich vítězství je jisté.

Urychleně tedy vytvořili a vyhlásili zelené náboženství, sami se jmenovali jeho apoštoly a hlasateli, píší různá Písma Svatá a hlásají svoji pravdu o příchodu Očistce a později Pekla na Zem, když …… Však víte. Hlavně zničit uhlík. To je něco jako dogma Nesvětější Trojice. Jsou tři a přitom jsou jeden. Počasí sice blbne stejně jako celá staletí, ale Oteplování je prý nezvratné.

Už i kacíři se však objevili. Jistý Bjorn Lomborg – no jistě, je to dánský protestant!!! Pacholek jeden! A taky nějaký Klaus. Z bezvýznamné zemičky někde na Východě, ani nevíme, kde vlastně ti divoši žijí.

No, tak to o neznámé a zaostalé zemi už jsme taky slyšeli, a několikrát, prvně právě po tom, co upálili Husa a Češi se namíchli. Když už to vypadalo po bitvě u Lipan že bude pokoj - tedy z hlediska prodavačů odpustků -, tak se objevil nějaký Martin Luther vedle v Německu a přišla reformace a dvě stě let válek.

Lidi ze sebe nechají dělat blbce vždycky jen nějakou dobu. Ovšem co se týče Klause a nás, dopadneme asi podobně jako tehdy. V Ženevě v takovém tom pantheonu luteránských „ svatých“ není o Husovi ani slovo A Češi jsou navždy v Evropě za kacíře. Tedy dneska bezvěrce. U nás ovšem i malé dítě i stará babička z vesnice ví, že

- Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
- Nepromluvíš křivého svědectví.
- Nepožádáš manželky bližního svého.
- Nepožádáš statku bližního svého.
Dokonce i poněkud posunutě: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne (stále vzývaná demokracie), Nevezmeš jména Božího nadarmo (nerouhej se a nepomlouvej jiné)

.No jen si otevřete každý den noviny a zprávy na TV. Té vyžadované morálky, toho lkaní nad úpadkem mravů. Jako kdyby to psali samí náboženští fanatici bojující za svatou Pravdu.

Takže odpustky (tedy emisní povolenky) se prodávat budou, zelení kněží je budou opatrovat a rozdělovat (to je to důležité) a hotovo. A peníze potečou. Jen já být Klausem, tak na žádný koncil či konferenci o víře v oteplování nejdu. I kdyby nebyla v Kostnici. Ale v Kodani. Ani kdyby mi Barroso a Obama dali glejt. Už máme své zkušenosti.