20.6.2024 | Svátek má Květa


DOKUMENT: Růžový panter podává stížnost Radě ČT

6.3.2006


Vážený pane předsedo,
Vážení členové Rady České televize,

Domníváme se, že Česká televize neinformovala dostatečně a objektivně o návštěvě ruského prezidenta V. Putina v České republice.

Protože posláním České televize je "poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů", podáváme tímto stížnost k Radě ČT, která má "dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání", žádáme o její projednání a zaslání stanoviska ředitele ČT a Rady ČT.

Reportáže České televize týkající se návštěvy prezidenta Ruské federace V. Putina zohledňovaly především oficiální stanoviska politické reprezentace, diváci ČT neměli možnost seznámit se s názory odborné veřejnosti, což by vzhledem k historickým souvislostem a současnému politickému a hospodářskému vývoji mělo být samozřejmostí. Reportáže připravoval převážně zpravodaj ČT v Moskvě Jan Moláček, který také komentoval situaci v pořadu Události Komentáře spolu s náměstkem ministra zahraničí, bývalým velvyslancem v Rusku J. Baštou.

Co se týče problematického tématu cenzury a dodržování lidských práv v Rusku, byla v reportážích zmíněna pouze okrajově kritika senátora J. Štětiny, zaměřená na situaci v Čečensku a kritika bývalého prezidenta Václava Havla zaměřená na oblast lidských práv. Reakce na dotazy novinářů týkajících se dodržování demokratických principů v Rusku byla omezena na nic neříkající výrok prezidenta Putina: "Rozhovor o Čečensku byl a velmi dlouhý i o problémech demokracie. Informoval jsem pana prezidenta o tom, co v této souvislosti probíhá v Ruské federaci."
Prezident Klaus byl obdobně stručný: "Nás ta situace tam trápí, ale já myslím, že mohu říci, že neméně trápí i prezidenta Putina."
Zpravodaj v Moskvě Jan Moláček v rozhovoru jednou větou uvedl, že ruští novináři jsou ve své zemi kontrolováni.

Rádi bychom obdrželi vysvětlení, z jakého důvodu nebyly zahrnuty do zpravodajství informace z naší tiskové zprávy, obsah této tiskové zprávy nijak nereflektoval ani zpravodajský kanál ČT 24.

Naše argumenty vztahující se k působení sítí ruského organizovaného zločinu v České republice uvedené ve zprávě pokládáme za velmi závažné, minimálně stejně závažné jako byla návštěva ruského prezidenta v pražské pivnici, o které redaktor Jan Moláček informoval poměrně rozsáhle a to v hlavním vysílacím čase v pořadu Události.

Neumí Česká televize zpracovat profesionální zpravodajství k tak výjimečné události nebo nezvládla svou roli a soustředila svou pozornost pouze na nutné základní především ekonomické informace a banální historky o ochrance a ochutnávce piva pod nátlakem Hradu a vlády?

Naši tiskovou zprávu jsme včas rozeslali na následující adresy České televize:

ČT Zdeněk Šámal (zdenek.samal@czech-tv.cz); ČT Jan Němec (jan.nemec@czech-tv.cz); Filip Černý-ČT (filip.cerny@czech-tv.cz); alice.machalkova@czech-tv.cz; jiri.hynek@czech-tv.cz; Kuncová Zuzana ext.; marek.wollner@czech-tv.cz; nora.fridrichova@czech-tv.cz; milan.sima@czech-tv.cz; petr.mrzena@czech-tv.cz; vaclav.moravec@czech-tv.cz; zdenek.pokorny@czech-tv.cz.Znění naší tiskové zprávy z 1. března 2006


Tisková zpráva nevládní protikorupční organizace Růžový panter
k návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina v České republice

Nevládní protikorupční organizace Růžový panter vnímá s politováním skutečnost, že během návštěvy ruského prezidenta Vladimíra Putina v České republice není zatím řešena problematika nastolení vzájemné spolupráce při řešení působení ruských sítí organizovaného zločinu v ČR, se srozumitelným definováním priorit. Také zjevně není projednáváno řešení problémů, o kterých se opakovaně zmiňují výroční zprávy české zpravodajské služby (BIS) a odborné publikace předních pracovníků českých bezpečnostních složek.

Zprávy pro veřejnost z jednání s ruským prezidentem Putinem neposkytují zřetelné informace o tom, jaká pozitiva ve svých důsledcích ona diskutovaná ekonomická spolupráce přinese České republice.

Po akci "deblokace ruského dluhu", o jejímž průběhu dodnes Česká republika tají základní informace, se má česká veřejnost na pozoru.

Prezident Václav Klaus by měl své tvrzení: "Primárně se jedná o vzájemně výhodné ekonomické a ne politické vztahy," blíže vysvětlit, aby dal jasně najevo, na čí straně stojí a objasnil veřejnosti konkrétně zájmy Ruska a v čem spočívá ona výhodnost nejen primárně v oblasti ekonomické, ale i z hlediska strategického rozvoje České republiky.
Citace z výroční zprávy BIS za rok 2004:
"Důstojníci ruských zpravodajských služeb jsou pověřeni zejména plněním úkolů v hospodářské oblasti. Mají vytvářet podmínky pro znovunabytí a upevňování ekonomických vazeb mezi RF a ČR a vyhledávat pozice pro obnovení alespoň částečné závislosti českého hospodářství na Rusku. Na českém trhu mají nacházet příležitosti pro ruské strategicky významné firmy, ve kterých si ruský stát drží kapitálovou účast. O uplatnění v českém hospodářství se RF snaží i oklikou, cestou neruských zahraničních společností, za kterými stojí ruský kapitál.
K současným metodám zpravodajské práce při plnění ekonomických úkolů patří i oslovování nejvýznamnějších představitelů ruské diaspory trvale žijících na území ČR s podnikatelskými vazbami do RF. Přes tyto osoby by se měly začít rozvíjet obchodní vztahy a ruští zpravodajci by se měli stát garanty těchto obchodních vazeb a podílet se na uzavírání obchodních smluv".
Doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D. uvádí ve své knize "Mafie a zločinecké gangy", vydané v roce 2003: "Solncevská zločinecká skupina působí i v našich nejznámějších lázních v Karlových Varech, které se v posledních deseti letech stávají doslova centrálou ruskojazyčného zločinu. Karlovy Vary se v porevoluční době staly rekreační oblastí představitelů vyšších podnikatelských vrstev, zejména ruských naftových magnátů a obchodníků s drahými kovy, zejména se zlatem a diamanty, představitelů státní správy Ruské federace, ale také oblastí působení představitelů ruskojazyčného organizovaného zločinu. Zatímco původně byl za centrum ruského dění v Karlových Varech považován pouze jeden hotel, v současné době, zejména díky zájmu ruských investorů, kteří zde zcela zjevně legalizují i výnosy pocházející z trestné činnosti formou přímých investic do nemovitostí (zejména skupováním lázeňských domů a provozováním kasin a nočních podniků) se odhaduje, že ruský kapitálový podíl na zdejším hotelovém a lázeňském trhu dosahuje minimálně dvou třetin, či dokonce více. Že jde skutečně o významné centrum ruskojazyčných zločineckých struktur na našem území je fakticky doloženo i skutečností, že právě v Karlových Varech bylo již zatčeno několik celosvětově hledaných nejzávažnějších zločinců, včetně vůdčí osobnosti zločinecké skupiny nájemných vrahů v Sankt Petěrburgu, který byl obviněn z devíti vražd, dále zde byl zatčen organizátor a pachatel vraždy poslance ukrajinského parlamentu a další ruští zločinci, kteří zde měli v ruských lázeňských zařízeních dlouhodobě rezervovány nejluxusnější apartmány."


"Nemohli jsme si vzpomenout na žádný problém, protože žádné v podstatě neexistují", řekl podle serveru Aktuálně.cz Vladimir Putin na tiskové konferenci. Vydal tedy společně s prezidentem Václavem Klausem jasný signál, že působení sítí ruského organizovaného zločinu v České republice ani jednoho z prezidentů nijak netrápí.
Také věta: "O stavu demokracie i o Čečensku jsme jednali a mohu vás ujistit, že Rusko se těmto otázkám velmi věnuje," není příliš konkrétní.
Server Aktuálně.cz komentuje tento výrok: "Ani jeden z prezidentů však nepřiblížil, o čem přesně v této souvislosti hovořili".
Takovýto povrchní přístup může stěží českým občanům přinést jasnou představu o vizi ruského prezidenta v oblasti lidských práv a prosazování demokracie.

Nevládní protikorupční organizace
Růžový panter


Žádáme Vás z výše uvedených důvodů o projednání problému a zaslání vyrozumění s uvedením případných opatření e-mailem na adresu: info@ruzovypanter.czDěkuji,

s pozdravem,


Ředitelka nevládní protikorupční organizace Růžový panter