12.6.2024 | Svátek má Antonie


DOBA: Islám, jediný relevantní konzervatismus

3.7.2023

Tuhle a tamhle slyším, jak je tenhle a tamten politik a podobně konzervativec a jak vyznává jakési konzervativní hodnoty. Při té příležitosti a vzhledem k mé povaze šťouravě rýpající mne přirozeně napadá, co je to vlastně ten bájný konzervatismus? Je to snad tohle?

Nebo dokonce ta slavná Revoluce zelená industriální, v rámci které proti globálnímu oteplování bojují konzervativci ve stejné Británii? Ostatně již pojmy revoluce a konzervatismus jsou podle mne zcela neslučitelné a buď toryové úplně zapomněli, co vlastně konzervatismus znamená, nebo stejně jako současní liberálové vytvořili z dříve jasného pojmu liberalismus (dnes klasický liberalismus) pojem mající úplně jiný obsah.

Konzervatismus a konzervativní hodnoty mám spojené s něčím úplně jiným a vlastně, dalo by se říct, mně víceméně splývají s myšlenkovým odkazem italského myslitele Julia Evoly, jehož pojetí konzervatismu je možná pro některé konzervativce až příliš radikální. Sám se za konzervativce nepovažuji, mám na něho stejný pohled jako klasický liberál F.A.Hayek, jenž ho vysvětlil ve známé stati Proč nejsem konzervativcem. Dílo Julia Evoly jsem si však oblíbil a musím se přiznat, že na mne jistým způsobem působí, zároveň jsem tak trochu konzervativní, neboť jsem pohanem a vzdávám hold tradičním evropským Bohům. Ty náboženské náplavy odkudsi z orientální dálky mne nijak neoslovují.

Když tak z nadhledu pozoruji to globální lidské hemžení, napadá mne, že jediným zastáncem skutečných konzervativních hodnot a to nejen v Evropě, ale i všude v západní civilizaci, jsou vlastně pouze členové bibloidní frakce mohamedánské, o zženštile progresivistickém ježíšismu snad ani nemá cenu psát, ten se konzervativních hodnot vzdal již dávno a kráčí ruku v ruce s pokrokem. Zrušením patriarchátu toxické maskulinity se podle mne naše civilizace řítí plnou parou do feministického woke-cancel-nadvláda-menšin ráje pozemského a je zajímavé, že se pokrokáři v tomto pomyslném boji o rovnostářskou společnost spojili i s mohamedány, které považují za jednu z utlačovaných menšin.

Kouzlo nechtěného se však projevilo třeba v americkém městě Hamtramck, ve kterém jako v prvním městě v USA městskou radu v roce 2015 naprostou většinou obsadili členové bibloidní frakce mohamedánské, což s jásotem přivítala tamější levicově pokroková média jako důkaz o správnosti multikulturalismu a jako první vítězství jinakosti nad doposud zavedenou většinou. Jenomže přišel červen roku současného, měsíc, kdy jsou pochody hrdosti v USA v plném proudu, no a radní města Hamtramck přijali zákon, jenž zakazuje vyvěšování etnických, náboženských, rasových a politických vlajek, počínaje vlajkou LGBTQ+, na veřejném prostranství ve městě. A je to.

Z výše popsaného usuzuji, že vyznavači bibloidní frakce mohamedánské toho jejich společného Boha biblického mojžíšovsko-ježíšovsko-mohamedánského, tedy jediní relevantní konzervativci v Evropě, již v tom chaosu, o kterém často rádi píší alternativní informační zdroje a jiní profesionální obchodníci se strachem, dříve, či později udělají pořádek.