13.6.2024 | Svátek má Antonín


BRITÁNIE: Královská svatba českýma očima

28.4.2011

aneb O přemyslovském původu prince Williama

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Morava a Slezska) srdečně blahopřeje druhému následníkovi britského trůnu k plánovanému vstupu do svazku manželského. Přestože princ William nemá potenciálně přímý nástupnický nárok na český trůn, sledují čeští royalisté jeho životní rozhodnutí se zájmem, a to zejména s ohledem na málo zdůrazňovanou skutečnost, že tomuto budoucímu královskému ženichu koluje v žilách také krev českých panovnických dynastií.

Vzájemná rodová provázanost evropských vládnoucích rodů je skutečností, která je dobře známá již několik set let a díky níž je umožněno jejich následníkům udržovat rodovou a následnickou kontinuitu. Teoreticky také zajišťuje nástupnické právo na jiných evropských trůnech, a to právě na základě skutečnosti, kdy je dotyčný princ potomkem více dynastií – byť po přeslici (dědictví přes ženského člena rodu).

Právě druhotný následnický nárok býval nejčastějším motivem těchto sňatků. Dnes již ve většině případů nejsou členové královských rodin povinni dodržovat státní či rodové statuty ohledně sňatkových pravidel a pojímají v některých případech za své manžele či manželky také občany bez urozeného původu. To je také případ sňatku, který 29. dubna 2011 proběhne ve Velké Británii a během kterého si své „ano“ řeknou druhý následník britského trůnu William z Walesu a jeho doposud netitulovaná snoubenka slečna Catherine Middletonová.

V době, kdy náš první kníže Bořivoj I. se sv. Ludmilou zakládali nejen první český kostel na Levém Hradci (dnes součást města Roztoky u Prahy), ale také českou královskou dynastii, jistě netušili, že jejich potomci budou úspěšně vládnout také v jiných zemích, a to až do současnosti. Proto si i dnes můžeme odvodit přemyslovský původ současné britské královské rodiny. Možností, jak to učinit, je více, proto jsme se snažili v následujícím schématu vybrat pokud možno tu nejjednodušší a nejpřehlednější, která představuje prince Williama jako potomka prvního historicky doloženého českého knížecího páru v 38. generaci. Každý řádek zachycuje jednoho příslušníka rodu (i jeho partnera) s tím, že na předcházejícím řádku jsou vždy uvedeni rodiče a na následujícím jejich potomek s manželem či manželkou.

Přirozeně že díky zmíněné dynastické provázanosti je William potomkem mnohem většího počtu korunovaných hlav, a tak u něj můžeme úspěšně zmapovat i původ z dalších evropských dynastií; v jeho rodokmenu tak najdeme další významné osobnosti – za všechny jmenujme např. krále Jiřího z Poděbrad.

premyslovci

Autor je místopředseda Koruny České

Petr Nohel