15.4.2024 | Svátek má Anastázie


VOLBY: I vyřčeno bylo Slovo

4.11.2022

A Slovo toto přišlo jest shůry i zajásali zástupové mnozí, radostně volajíce hosana! Řečeno slovy biblickými. Neb na přání vševeliká a modlitby tajné i veřejné, splněno bylo jest to, co mnozí žádali. A tak se všickni radovali radostí převelikou, chválíce Boha a jásajíce k politickým nebesům. Neboť toto Slovo bylo jest, jako by padala mana nebeská na hladovějící a žíznící, na něž by jinak čekala dlouhá doba strádání, hladovění a smutných okamžiků, když by se zástupové vzdalovaly od myšlének jejich.

ironie

Adonaj! neboť neuvěřitelné se stalo skutkem! Jak pravil svatý Hrabal. Slovo ono, které jest zní „Babiš bude kandidovat“, vneslo červeň do tváří zástupů mnohých, kteří jest již se zaradovali, jak sami sebe vidí v čele svých následníků a jásajících davů, kterým přinesou tu pravou pravdu, která jest jediná hodna jejich Veliké myšlenky a poslání. Jistěže potěšení pocítili mnozí, neb také dary mnohé z jejich příznivců jim poskytnou za každé slovo, které vmetnou v tvář nevěřícím ďaurům a odpadlíkům od Jediné a svaté pravdy. Mudrcové slavní se sejdou, když Slovo bylo vyřčeno, na různých fórech, které sledovati budou mnozí dychtící po prozření a chtějící se přesvědčiti o odpornosti ďábla „B“. Za moudra ta, která přednesou kazatelé pod dozorem těch správných kněží, známých tajných věd skrytých pod slovy píár, jistě následně obdrží svaté pomazání a dary a odměny mnohé a také ta místa posvěcená, která si dle svého přesvědčení zcela jistě zaslouží.

A nyní nastane radostný halas, neb přijde požehnaný čas proroků a soudců mnohých, a lid prostý bude hltati slova jejich, aby zavlažili mysl jejich, vyschlou na troud myšlenkami nehezkými a od pekla samotného pocházejícími. I naplněna bude mysl jejich slovy radostnými, světlými a jásajícími, jak si celé zástupy kazatelů a soudců (novinářů, redaktorů, komentátorů, politologů, mudrců i nadšených amatérů) usmyslí. Nastane čas hlásajících tu Jedinou svatou Pravdu a ukojena tak bude duše jejich. I měšce jejich se naplní jako, odměna za všechna ta svatá slova určená k prozření davů, kázání a modlitby, kterými povedou národ jediným správným směrem. A to je nevolit Babiše.

Adonaj! Ještě že tak politický bůh, matka příroda či samotný vesmír zařídili toto šťastné Slovo, že Babiš kandidovati bude. Kdyby, nedej Brusel, kandidovali na prezidenta jen Petr Pavel (do něj by se jistě dalo kopat jako do bývalého bolševického špiona, ale koho to dnes zajímá?!?) anebo jistá naprosto politicky nulovitá jakási Danuše Nerudová? Což je vlastně jen mediální kopie slovenské prezidentky Čaputové, která je pak ovšem jen evropskou nepovedenou kopií zkrachovalé pokrokové dámy Hillary Clintonové. A co by proboha psali o Pavlu Fischerovi, který je takový demokrat, že se pokoušel zorganizovati ústavní puč proti Miloši Zemanovi? Když ten už se proslavil výrokem, že jistěže svůj pevný názor má (na manželství gayů a lesbiček), ale pokud bude potřeba, tak s ním bude jako president hluboce nesouhlasit.

Kde by bylo místo na vášně? Jak by mohli bojovat a odhalovat další a další tajemství démona Babiše, kdyby nekandidoval? O kom by mluvili a na kom by ukazovali morální převahu? Co by vysílaly televizní kanály? Ostatně myslím si, že ty tři měsíce do druhé volby prezidenta jsou pro ně sice dobré, ale kdyby vydržel Babiš na Hradě potom ještě dalších pět let, tak by některým vydržel „antibabišismus“ na celý život.

A mohli by si blaženě citovat: Jan 1:1-5 B21

„Na počátku bylo Slovo… Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl (náš) život a ten život byl světlem naším (tedy jejich). A to světlo svítí ve tmě a dokud je tma nepohltí, blaze nám ‚pravým demokratům‘ bude až do skonání věků. Amen, amen, pravím vám…“

Bude sranda.

P.S Pro hysteriky na síti, já sám jsem Babiše nikdy nevolil.