14.4.2024 | Svátek má Vincenc


VLÁDA: Hrozba pro ekonomiku a společnost

21.3.2024

Vláda Petra Fialy nedávno provedla významnou změnu v oblasti dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, která vyvolala vlnu rozčarování mezi zaměstnavateli i pracovníky. Tato změna posiluje byrokracii, místo aby usnadňovala pracovní proces a podporovala flexibilitu na trhu práce.

Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti sloužily jako flexibilní nástroj pro řadu pracovníků, zejména pro studenty na brigádě či důchodce hledající si přivýdělek. Tyto dohody umožňovaly jednodušší a rychlejší uzavření pracovního poměru, přizpůsobení se měnícím potřebám trhu a individuálním potřebám zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Avšak nová opatření, která prosadila vláda Petra Fialy, komplikují a zatěžují tyto dohody. Namísto podpory flexibility a jednoduchosti na trhu práce se zdá, že nové zákony jdou proti proudu, podporujíce byrokracii a zvyšujíce administrativní zátěž pro všechny zúčastněné strany.

Jedním z hlavních opatření je nařízení byrokratické evidence dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. To znamená, že zaměstnavatelé musí vést podrobnou dokumentaci o každé uzavřené dohodě, což přináší další administrativní povinnosti a zvyšuje náklady na správu.

Dalším důsledkem této změny je zvýšení odvodové zátěže pro dohody o provedení práce. Vláda zavedla nová daňová pravidla, která způsobují, že tyto dohody jsou nyní více zdaněny než dříve. To může vést k menší ochotě zaměstnavatelů uzavírat dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, což může mít negativní dopad na „brigádníky“, kteří se spoléhají na tuto formu zaměstnání.

Zaměstnavatelé již předem varovali vládu před tímto nápadem, upozorňujíce na možné negativní dopady pro trh práce a ekonomiku země. Avšak jejich varování padla na neplodnou půdu a vláda pokračovala v prosazování svých opatření.

Jak si s tím poradila praxe?
Práci „dohodářů a dohodářek“ zaměstnavatelé nejčastěji přerozdělili mezi ostatní zaměstnance nebo najali osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ).

Najímají také více pracovníků v jiných smluvních vztazích, jako jsou například smlouvy o dílo, nebo využívají služeb pracovních agentur.

Neoficiálně se říká, že právě agentury práce tlačily na tuto změnu, která jim přinesla více byznysu. Ale čert ví.

Závěrem
Celkově lze tedy napsat, že změna českého zákoníku práce v oblasti dohod o provedení práce a o pracovní činnosti přináší spíše problémy než řešení. Namísto podpory flexibility a jednoduchosti na trhu práce vláda prosazuje byrokracii a zvýšenou administrativní zátěž, což může mít negativní dopady na pracovníky i zaměstnavatele. Doufejme, že příští vláda nesmyslnou byrokracii u DPP a DPČ odstraní. A to bylo řečí, že ODS a spol. nebudou zvedat daně a budou sekat hlavy hydře jménem byrokracie.

Navrhuji přijmout usnesení PSP - Fialova vláda je hrozbou pro českou ekonomiku a společnost!

-----------------------

Zdroje: Odkaz, Odkaz , Odkaz

Převzato z autorova blogu na Seznam Médium