18.6.2024 | Svátek má Milan


VIZE: Proč je nutné zastavit Green Deal

8.6.2024

Green Deal rezonuje v předvolební kampani, část politického spektra je proti, část jej prohlašuje za příležitost, část za poznanou nutnost. Dovolím si předložit argument, že bez ohledu na potřebnost či zbytečnost Green Dealu je nutné jej zastavit, pokud ještě chceme uchovat principy reprezentativní demokracie.

Důvody následují:

  1. Nelegitimní přijetí: nikdo se neptal voličů, žádná naše politická strana neměla v programu obsah Green Dealu. Argumenty „ad EU“ (odkazy na směrnice, procedury, zasedání Rady, „Babiš to mohl vetovat“ apod.) zde neplatí: formální „compliance“ není totéž co legitimita. Green Deal neprošel testem souhlasu voličů, nezískal mandát. Tento samotný důvod je dostačující pro zastavení Green Dealu a jeho předložení voličům. Nechť politici obhájí to, co prohlašují za nutnost a příležitost.
  2. Green Deal je založen na principu centrálního plánování. My z hořké zkušenosti víme, k čemu to vede, naši západní přátelé zjevně ne. Vytváření různých taxonomií je cestou do pekel. O čistotě energetických zdrojů nerozhoduje měření a fakta, ale politické hlasování (viz boj o zařazení jaderné energetiky mezi čisté zdroje). Budovali jsme beztřídní společnost, tentokráte má být bezuhlíková. Výsledek bude stejný.
  3. Green Deal je ideologický, jednokriteriální koncept, který nebere ohledy na důsledky a náklady, a už vůbec nebere v úvahu to, čemu Alex Epstein říká „human flourishing“, tedy lidskou prosperitu. Za cenu enormních nákladů a zchudnutí obyvatelstva dosáhneme mizivého efektu. Navíc si zavedeme cosi jako klimatický socialismus: dotace a přerozdělování v míře dosud nevídané. A socialismus vždy a všude vede k chudobě a úpadku, lhostejno, čím je ospravedlňován.
  4. Green Deal je velký plán založený na hypotéze. „Vědecký konsenzus“ je totéž co „vědecký komunismus“: contradictio in adjecto. Najdete tvrzení seriózních vědců, kteří celý „konsenzus“ zpochybňují a předkládají důkazy, že příčinná souvislost je opačná: vyšší hladiny CO2 jsou důsledkem oteplování (https://clintel.org/). Takže kdo má pravdu? Proč slyšíme jen jednu verzi a odlišné výklady jsou cejchovány nálepkami popíračů, novodobých heretiků?
  5. I pokud přijmeme výchozí hypotézu o antropogenním oteplování, Green Deal představuje drahou a neúčinnou odezvu – extrémní náklady, mizivý efekt. Zchudneme, ztratíme konkurenceschopnost i mobilitu a dopad na vývoj klimatu bude blízký nule. Viz např. Lomborgovy analýzy.
  6. Podmínkami prosperující společnosti jsou svoboda, meritokracie, vláda práva a hojná, dostupná a levná energie. Green Deal vytváří nedostatkové a drahé energie a odstraňuje princip svobodné volby a volné soutěže (vybírá vítěze, popírá technologickou neutralitu). Zase jednou chtějí politici vychovávat obyvatelstvo.

Shrnuto: Green Deal je nelegitimní sociálně-inženýrská utopie, která skončí stejně jako budování socialismu. Ještě je čas to zastavit. Chtějí-li politici Green Deal uvést do života, musí s tímto programem předstoupit před voliče a získat mandát. Otázkou je, zda k tomu někdo má odvahu a sílu.