27.5.2024 | Svátek má Valdemar


PRÁVO: Politické strany nemají 100% kontrolu voleb

15.4.2021

Vzhledem k nyní probíhající novelizaci volebního zákona, a i snahy o zavedení korespondenčního hlasování, bych rád přispěl do této diskuse připomenutím mého zjištění a článku z října 2013 - kdy jsem byl v pozici olomouckého krajského předsedy Strany svobodných občanů a zajišťoval za ni delegování do volebních komisí v kraji.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky umožňuje politickým stranám a hnutím možnost kontroly řádného průběhu voleb pomocí možnosti delegování členů do volebních okrskových komisí v ČR. Tím by měla být systémově zaručena teoretická možnost jejich 100% „nezávislé“ kontroly.

Pro představu reálného stavu z mé osobní zkušenosti mohu říci, že jsme za Svobodné delegovali v Olomouckém kraji členy do 23 % volebních okrskových komisí a kolegové z kraje Zlínského dokonce do 85 % volebních okrskových komisí. Protože je mezi členy, příznivci a sympatizanty Svobodných větší množství VŠ studentů, kteří jsou v průběhu voleb v zahraničí, byl jsem v posledních týdnech oslovován, zda je možné delegovat i do volebních komisí v zahraničí, tedy do „zvláštních volebních okrskových komisí“ na zastupitelských úřadech.

Sám jsem z nejrůznějších zdrojů tuto informaci nedohledal, a tak jsem 4.10.2013 zaslal dotaz na volby@mvcr.cz na který mi 7.10.2013 přišla odpověď, že delegování do „zvláštních volebních okrskových komisí“ je plně v kompetenci daného velvyslance a politické strany tuto pravomoc nemají. Z čehož mimo jiné vyplývá, že tak nemohou plně kontrolovat průběh voleb. Jaká míra je tedy takto „nepokryta“?

Ve volbách do PSP ČR v roce 2010, hlasovalo na stovce českých zastupitelských úřadů 6 601 Čechů, což z celkových 5 268 098 hlasujících tvoří cca 0,125 %. Lze tedy konstatovat, že současné zákony systémově neumožňují 100% kontrolu jejich průběhu kandidujícími subjekty, přičemž z poslední zkušenosti dosahuje možnost kontroly cca 99,875%.

Nemyslím si, že by kvůli tomu měli na české zastupitelské úřady být, v průběhu těchto voleb, vysláni zahraniční pozorovatelé, kteří by dohlédli na jejich řádný průběh, a že jsou výsledky „vylepšovány“ právě vládním politickým stranám nebo kterým jsou ti kteří velvyslanci něčím zavázáni. Praktický vliv je také nyní řádově nulový, nicméně dokáži si představit situaci, že v zahraničí bude hlasovat klidně i 5 % voličů a stav rozložení politických stran bude silně vyrovnaný a tlaky na zneužití této „díry“ v zákoně se logicky zvýší. Mělo by tak dle mého názoru dojít ke změně volebního zákona, který by umožnil delegovat politickým subjektům kandidujících ve volbách i do „zvláštních volebních okrskových komisí“.

Závěrem bych rád poděkoval za vstřícnost českému velvyslanci ve Slovinsku doc. Ing. Petru Voznicovi, Csc., se kterým jsem konkrétní situaci řešil a který 10.10.2013 vyhověl „individuální žádosti občana ČR“ pro jeho zařazení do „zvláštní volební okrskové komise“ ve slovinské Lublani.

Zdroje:
Politické strany dnes nemají možnost plné kontroly voleb (10.10.2013)
Jak se stát členem „zvláštní volební okrskové komise“ v zahraničí (29.10.2013)