18.4.2024 | Svátek má Valérie


Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
Šerlok Homeless 9.9.2009 13:38

Re: Ústavní soud

Ústava se měla upravit už dávno, jenže jak vidíte, naši ústavodárci začnou pracovat až tehdy, když jim ÚS zapálí koudel v (Y).

pra 9.9.2009 14:44

Re: Ústavní soud

R^R^R^

Šerlok Homeless 9.9.2009 7:59

Vidím to podobně

Nejedná se tedy o ústavní zákon, ačkoliv tak byl označen, byl za takový poslanci a senátory parlamentu považován a byl přijat postupem a většinami, které se používají pro přijetí ústavních zákonů. Jedná se tedy jen o obyčejný zákon a nikoliv o ústavní zákon, který by svým textem byl v postavení lex specialis vůči běžným pravidlům rozpouštění sněmovny a měl by jako takový tedy přednost. Jako běžný zákon bude v pouhém rozporu s Ústavou, což běžný zákon být nesmí, pročež jej Ústavní soud může i zrušit, a to aniž by se argumentačně pustil na tenký led toho, zda Ústavní soud může rušit ústavní zákony, nebo nikoliv.

Vladimir 9.9.2009 10:22

Re: Vidím to podobně

Singularity existují skoro v každém zákoně (ať už to jsou přechodná ustanovení nebo jiné vyjímky). Singularitám nejsou uštřeny tedy ani ústavy. Při posuzování ústavnosti/ neústavnosti, oprávněnosti/ neoprávněnosti se má soud zabývat SMYSLEM zákona, ústavy, NE PITOMÝMI SLOVÍČKY a doslovným textem.  Bohužel posledních asi 10 let je náš právní řád (vč výroků justice, soudů) zaneřáděn slovíčkařením , bazírováním na slovíčku, na datumu ... a soudů uchází princip problému - ETIKA..

Kdyby Šalamoun (biblický, nikoliv ten český !!) soiudil jako dnešní soudy, nesekal by dítě, nedošel spravedlnosti, ale nejspíš by dal dítě té první, co své dítě zalehla nebo by dítě dal do sirotčince - to v tom lepším případě. Tím chci říct, že naše soudy, resp ¨rozsudky, "nálezy" neobsahují žádnou MOUDROST, ale spíš konstatují, že "zákon ten a ten existuje, žádost byla (nebla) podána včas, ... vyřízeno. Výsledek postrádá obvykle jakoukoliv etiku.

Šerlok Homeless 9.9.2009 11:41

Re: Vidím to podobně

V čl. 9 odst. 1 nejde o pitomá slovíčka, ale o podstatnou nnáležitost ústavního zákona. O kogentní ustanovení, o vymezení pojmu ´"ústavní zákon".

Vladimir 9.9.2009 14:13

Re: Vidím to podobně

Článek 9

(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.

(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.

(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Kde máte tu definici co je "ústavní zákon" ?Jeden je přesvědčem, že ústavní zákon je takový, který "odsouhlasí obě parlamentní komory 3/5 většinou a podepíše prezident". Máte jinou definici ústavního zákona ? Kde ? Ústavní zákon o zkrácení volebního období  tyto atributy má. Jde, jak mně se zdá, co považuje ÚS za měnění a doplňování ústavy. On si myslí, že ten zákon nemění ani nedoplňuje ústavu ... Ale to je jeho vidění. Z mého hlediska (řekněme člověka, který má blízko k matematice, je i zákon, který popisuje chování v jednotlivém bodě (singularite) pořád zákon, který popisuje ústavu. Takže jde spíš o přehnaný "purismus" ÚS,  o slovíčkaření, o hnidopyšství. Nikde jsem v ústavě nenašel podmínku, že ústavní zákon musí být obecný musí být obecný, obecně se vztahující na jakékoliv období státu. 

pra 9.9.2009 16:46

Re: Vidím to podobně

V matematice s k singularitě v bodě  mohu kdykoli vrátit. 16.října 2009 se však k singularitě 15.října 2009 již vrátit nemohu.

Šerlok Homeless 9.9.2009 19:54

Re: Vidím to podobně

Ano, mám jinou definici ústavního zákona. Je to takový zákon, který :

- je nazván jako Ústavní zákon

- a mění nebo doplňuje ústavu, aniž by byly změněny podstatné náležitosti demokratického státu

- a je odsouhlasen oběma komorami Parlamentu ČR 3/5 většinou a podesán prezidentem.

K tomu, aby nějaký zákon mohl být považován za ústavní, musí být splněny všechny výše uvedené pojmové znaky.

V.K. 9.9.2009 12:13

Jednorázové akty v zákonech Re: Vidím to podobně

Jsou nešvar, ale budiž, mohou se vyskytnout. ÚS by proto měl provést analýzu toho, za jakých okolnosti je taková legislativní technika ještě validní, a když již nikoliv, a to zejména s ohledem na zákony ústavní.

Kupř. si dovedu představit, že protože Ústava nemá obecnou úpravu referenda, je jednorázové referendum o vstupu do EU ještě zkousnutelné. Na druhé straně Ústava má úpravu rozpouštění poslanecké sněmovny a jednorázová změna proto tedy ne. Např., nevím zda to takto bude, ale nějaký rozlišující znak by k dispozici být měl, pokud se ÚS vydá cestou této Rychetským naznačené argumentace, jinak takovéto námitky jako post výše budou padat, a to oprávněně.

Rovněž by nebylo na škodu, kdyby se objevila nějaká argumentace k výkladovým metodám textů ústavních zákonů. Pokud ÚS dojde k potvrzení existence materiálního jádra ústavy, tak z toho plyne kvalitativní nestejnost norem nacházejících se v ústavním textu. Ještě to ale nic nevypovídá o metodách, jak se s nimi má/bude zacházet. Při stanovení metody "vyšší právní síly" vzniká oprávnění nesouladné normy rušit (což je úderné, pro občany i všechny orgány jasné). Při stanovení "aplikační přednosti"

se pouze nesouladné normy neaplikují, překlene se to výkladem. Popř. mohou být ještě jiné metody, ale hovoření o metanormě asi nestačí. Smlouvy mezinárodního práva mají svou úpravu výkladových metod, primární evropské právo má své výkladové metody, tuzemské "obyčejné" zákony mají své tradiční výkladové metody, pouze u ústavních zákonů systematika a vztahy výkladových metod příliš jasné nejsou...

Proto též v článku pravím a vysvětluji, že součástí rozhodnutí je množství analýz a jejich zpracování.

Šerlok Homeless 9.9.2009 20:04

Re: Jednorázové akty v zákonech Re: Vidím to podobně

Ústava je (mimo jiné) také návodem na řešení politických krizí. Tento návod by měl dávat opakovaně použitelná pravidla, podle nichž se budou řešit krize bez ohledu na to, kdo je momentálně u politické moci.

U nás je situace zvláštní v tom, že tato pravidla mohou změnit právě ti, kteří se podle nich mají řídit - tedy politici. Shodnou-li se ústavodárnou většinou, že Ústava je tak špatná, že pro řešení právě probíhající krize Ústava nedává rozumný návod, nestačí, když je změní ad hoc pro řešení aktuální krize.

Nevyhovuje-li Ústava pro řešení aktuální krize, je třeba ji změnit tak, aby podle ní bylo možno řešit i krize příští - nikdo jiný, než politici to bohužel nemůže udělat, mimo krize k tomu bohužel není "politická vůle" a nikdo jiný je k tomu nemůže donutit, než Ústavní soud.

Šerlok Homeless 9.9.2009 20:07

Re: Jednorázové akty v zákonech Re: Vidím to podobně

To se ptá kdo? Vojtěch Kment, autor článku? 8-o Měl jsem dojem, že v článku je to vysvětleno dobře a máme shodný názor! 8-o8-o8-o

V.K. 9.9.2009 12:34

Etika x právo Re: Vidím to podobně

Soudy nesoudí podle ETIKY, resp. rozhodně eitka nemůže být jádrem odůvodnění jejich rozsudků. Nejblíže tomu je souzení podle EKVITY (spravedlnosti), kdy je na poměrně volné úvaze soudu, čím se bude řídit a jak rozhodne. Podle ekvity se dá soudit pouze výjimečně, strany sporu se na tom musí předem dohodnout, a světě div se, skoro nikdy tak neučiní. Důvod: nepředvídatelnost a z toho plynoucí nízká právní jistota.

Je to bohužel tak a nedá se s tím moc dělat. Kdyby se dalo soudit podle etiky či morálky, tak by právo jako samostatný obor vůbec nemuselo vzniknout! V některých případech mohou právní normy připustit braní ohledu i na mimoprávní kriteria, ale není to právě časté. Útěchou vám může být, že moudrý soudce etiku do úvahy bere při hodnocení výběru použitelných norem atd. Ergo - nedá se říci, že by soudy morální apod. kritéria nebraly vůbec do úvahy, ale laikovi to nemusí být příliš patrné. 

Příklad z praxe: staří manželé penzisté jsou žalováni věřitelem (bankou) o svůj rodinný dům, protože se počátkem 90. let svému synovci zaručili za úvěr. Synovcovo podnikání krachlo, synovec se vypařil a banka se hojí na nich, na stáří jim nezbyde vůbec nic a vzhledem k věku již ani nemají šanci se z toho dostat další prací. Říkají, že si mysleli, že to ručení bude formální asi jako bývalo za socíku. Jsou to zjevně jednodušší lidé. Podle etiky, morálky ? Dovedl bych si představit, že soud je žaloby i sprostí. Soudce řídící se právem to nikdy neučiní, protože všechny právní normy jsou na straně věřitele. A rovněž kdyby takto soudit přestal, tak by zanikly úvěry, nikdo by nikomu nepůjčoval, protože by neměl jistotu, že přes soudy dostane své peníze zpět.

Ludva 9.9.2009 12:28

Re: Vidím to podobně

Pane Šerloku, jak byste hodnotil rozhodnutí ÚS, že poplatek 30 Kč je v souladu s Listinou zákl. práv a svobod o právu občana na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění ? Nemělo by se v listině vynechat to slovo bezplatně, když ve skutečnosti za péči musíte zaplatit těch 30 Kč z ruky ?

Šerlok Homeless 9.9.2009 7:49

Autore, aktuale .cz

bych nebral jako pramen, jsou to notoričtí popletové.

Standa 9.9.2009 6:50

ÚS

jasně pochybil, když zdůvodnění je lehce napadnutelné. Jednal ve stylu: sice víme, že 2+2=4, ale někdo si stěžoval, tak odkladem přijímáme předběžně náš výklad, že 2+2=5. Zdůvodnění: rozhodli jsme se přezkoumat platnost výše uvedeného a do doby než rozhodneme o platnosti, platí 2+2=5.;-D  

Šerlok Homeless 9.9.2009 7:50

Re: ÚS

To jsou kecy. (Y)

Lambda 9.9.2009 5:57

Ježíšikriste!

Tolik slátanin. Kdo sepsal Ústavu, kdo jmenoval ústavní soudce, kdo se rozčiluje nad tím, že někdo podá námitku a Ústavní soud se jí zabývá? Vždyť je to jasné i malému děcku, že od našich politiků nemůžeme čekat nic, dobrého! Z hov*a ještě nikdo bič neupletl!;-D

Vladimir 9.9.2009 3:20

Nemá pravdu

Autor nemá pravdu v tvrzení, že "ten kdo shodí vládu má zodpovědnost postavit novou vládu". Něco takového vůbec nevyplývá z ústavy, protože ani nemůže vyplývat.

Zodpovědnost za vytvoření (jmenování) vlády má prezident (dvakrát po sobě), po třetí pak předseda sněmovny. Vláda totiž může padnout (může jí být vyslovena nedůvěra) nejen z důvody úplně špatného vládnutí, ale i z důvodu  např. neschopnosti distancovat se od neetického chování některých svých členů. Vláda může padnout také díky vnitřní a vnější opozici (vnitřní opozice - uvnitř vládní strany), ale tyto 2 části opozice nejsou sourodé. Každá z nich vyslovuje nedůvěru z jiného důvodu. I proto ani v ústavě, ani v jiném zákoně, NENÍ stanovena odpovědnost těch, co vyslovili vládě nedůvěru za nové složení vlády !! To je odpovědnost jen prezidenta (a výše jmenovaného).

Proto pane autore neoblbujte lidi !

Brabec 9.9.2009 3:29

Re: Nemá pravdu

Ano - souhlasím !

Šerlok Homeless 9.9.2009 7:51

Re: Nemá pravdu

Něco takového z Ústavy nevyplývá, ale může a mělo by vyplývat.

šakal 9.9.2009 10:21

...Chi, chi, chi, chi...

"...nevyplývá, ale může a mělo by..."

Tak tohle je nářez úplně podle všech pravidel. Jako když sovětský prokurátor Krylenko hřímal: "My nesoudíme minulost ale budoucnost!"

;-D . . . :-/ . . . (Y)

Šerlok Homeless 9.9.2009 11:59

Re: ...Chi, chi, chi, chi...

Namočte ručník do studené vody a přiložte jej na čelo. Psal jsem, co si myslím, že by mělo být zakotveno v Ústavě, aby byly vlády stabilnější: Možnost odvolat vládu pouze prostřednictvím "konstruktivního veta nedůvěry", jak je popsáno v článku Martina Vrby:

http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-priciny-ustavnich-zmatku-duc-/p_politika.asp?c=A090906_231913_p_politika_wag

Vladimir 9.9.2009 14:19

Re: Nemá pravdu

Tak tohle - ta vaše myšlemka je ještě podstatně horší než jednorázový ústavní zákon. Napřed si tu myšlenku prosím propasírujte do ústavy, a až   potom laskavě argumentujte.

rtep 9.9.2009 10:56

Re: Nemá pravdu

Pokud někdo spustí nějaký proces, má minimálně morální odpovědnost za to, co tím způsobí. To, že měl právo to udělat, na tom nic nemění. Odpovědnosti ho nezbavuje ani fakt, že to způsobit nechtěl, ani to, že ústava (zákon) o této odpovědnosti přímo nemluví. Podle vaší logiky, by ten kdo vystřelí z legálně držené zbraně, neodpovídal za to, o střela způsobí.

Tx 9.9.2009 15:52

Re: Nemá pravdu

Máte pravdu, u nás to není. Je to v SRN, kde může žádat o v\slovení nedůvěry vládě jen ta strana, která předloží smysluplnou alternativu, ne tedy "vyslovili jsme nedůvěru a teď nevíme co s tím, tak si uděláme předčasné vpolby".

Ryšavý 9.9.2009 1:01

Dobré vysvětlení

Děkuji za dobře srozumitelné vysvětlení. Škoda že si tu vládu Paroubek nezkusil sestavit, byly by pak mnohem jednodušší volby  ;-)

MM Benátky 9.9.2009 8:05

Re: Dobré vysvětlení - O kapitalismu s láskou

Michal Moore:

"Pokud systém produkuje pouze jedno procento

extrémně bohatých a masu chudých, musí logicky zkrachovat,

neboť už nejsou ti, kdo by kupovali všechno, co se vyrobí."

Cricket 9.9.2009 9:36

Re: Dobré vysvětlení - O kapitalismu s láskou

Kdybaste řekl masu blbých, tak bych věřil. masu chudých zde nevidím.

Šerlok Homeless 9.9.2009 12:02

Re: Dobré vysvětlení - O kapitalismu s láskou

;-D;-D;-DR^

JaS 9.9.2009 0:25

"Otázky Václava Moravce jsou dobrý diskusní pořad ve špatném čase",

pročež je sleduji v dobrém čase na Internetu, pane Kmente ;-P