24.4.2024 | Svátek má Jiří


POVÍDKA: Vzestup a pád Císařské občanské strany

15.8.2015

cos

Bylo před prvními volbami a Císařská občanská strana, zvaná COS, vylepila na všech nárožích a bilbórdech své plakáty. Čeští vtipálkové hned od vzniku této strany četli její zkratku KOS. Dnešní doživotní předseda strany císař Václav byl tenkrát ještě nedoživotním předsedou a jmenoval se Václav Císař.

Tehdejší pan Václav Císař okamžitě zareagoval na vtipy o ptácích a o kosech svou vybroušenou češtinou, jejíž skvostnost se vyznačovala hromaděním pleonasmů: „Takové vtípky jsou opravdu a skutečně neskonale a nekonečně hloupé, tupé a debilní.“

„Pane Císaři,“ řekl tehdy hlavní manažer vymývání hlav, a řekl opravdu pane Císaři, ne jak je dnes zvykem a nepsaným zákonem oslovovat pana předsedu titulem „Cisařská občanská výsosti Václave“.

„Pane Císaři,“ řekl tedy tenkrát manažer, „využijme toho a zvolme ptáka jako symbol naší strany.“

„Myslíte obyčejného, běžného kosa bez neobyčejných a výjimečných , který sbírá všelijakou havěť, brouky a vytahuje žížaly ze záhonů? Taky nám oklobává třešně. To bychom byli pro smích opozici.“

„Zvolme si třebas ptáka kosa, ale transformovaného na dravce. Taková je naše strana,“ hájí se manažer. Panu předsedovi Císařovi se to o dravci zalíbí a přikáže: „Nakreslete velice, značně a důkladně transformovaného kosa. Budeme vždycky draví, když se bude jednat o transformaci společnosti. Stejně jako pták kos se změníme v případě nutnosti ve dravce!“ Pan předseda Císař se na momentík zamyslel a pak jasnozřivě dodal: „Jsme taky nesmírně a neúnavně pracovití. Nechť náš pták dravec má místo křídel rozepjaté ruce!“

Pan předseda Císař spokojeně přikývl a výtvarníci se dali do práce a vytvořili logo naší Císařské občanské strany, dravčí zahnutý zoban, mírumilovné ptačí tělíčko a pracovité lidské ruce místo křídel. Pod nespočetnými bilbórdy s tímto logem proběhly volby, většina voličů se nechala přesvědčit a souhlasila s programem COS, a tak byl stát transformován na Volitelné císařství bohémské, jak bylo psáno v programu strany COS. Z pana Václava Císaře se stala Císařská občanská výsost Václav. Navenek jsme stále vystupovali jako demokratický stát s pravidelnými volbami, uvnitř vládla disciplina jako řemen. Když výsledky výzkumu veřejného mínění po čase naznačovaly, že by COS mohla dostat ve druhých volbách jen 20 %, odhlasoval parlament s COSí většinou, že se hlasy COS budou násobit koeficientem 3,2 podle Trompeur-Counterfeitova principu, a většina v parlamentu byla zachovaná i po druhých volbách.

Před třetími volbami však výzkum vykazoval sotva 11 % příznivců COS. Parlament proto dostal za úkol přehodnotit přepočítávací koeficient na 4,7 podle Betrüger-Barattierových postupů. Stalo se a můžeme jít svobodně ke třetím volbám.

Naše Císařská občanská výsost Václav se rozhodla pro bojovou propagandu a vymyslela nové heslo do nynějších voleb: LÉTEJTE SE MNOU. Poznamenávám, že jsem obdržel povolení, abych mohl nadále zkracovat oficielní název Císařská občanská výsost Václav na prosté císař Václav. Ó, jak jsme demokratičtí, hlásali hned propagandisté dosazení císařem Václavem do televizí a do novin.

Dvorní umělci převedli heslo LÉTEJTE SE MNOU do řeči výtvarné, zachovali ptáka-dravce, ale ruce nahradili podle principu asymetrie. Tenhle princip císař Václav popsal ve své poslední, třiadvacáté publikaci, kde rozvedl tak zvané asymetrické teze, že omezování plodí svobodu, jednota pluralitu a císařství demokracii. Podle principu asymetrie má pták-dravec jedno křídlo zachované a místo druhého je portrét našeho císaře Václava, a tato asymetrie křídla a moudrého císaře umožňuje to nejdokonalejší létání, které je volebním heslem císaře Václava. Tak jsme byli poučováni televizí, novinami a internetem.

„To je výstižné, opravdu symbolické a skutečně opravdové,“ pochválil císař Václav dílo dvorních výtvarníků a dal příkaz, aby byly zhotoveny tisíce korouhví podle tohoto návrhu. V hantýrce příslušníků COSu se říkalo těmto korouhvím Náš létající císař. Slyšel jsem taky, že císař Václav dokonce uvěřil v existenci takových asymetrických ptáků a že vydal zákaz střílet tyto dravce pod trestem smrti. Co kdyby se při tom nějaký sváteční honec strefil do hlavy císařské.

Na příštím volebním mítinku náš pan císař ukončil svůj projev zvoláním: „Létejte se mnou! Všichni mí voliči na útes!“ Obrovský dav se hrnul pod korouhvemi našeho létajícího císaře na onen útes, pod nímž se v hloubi pěnilo moře.

„Všichni mí voliči budou létat se mnou,“ zvolal opět náš císař Václav a nechal rozvinout další korouhve a zfanatizovaný dav se v ukázněných řadách vrhal z útesu a císař Václav tomuto projevu oddanosti z výše útesu tleskal.

Proběhly stovky mítinků, císař Václav měl opuchlé dlaně od neustálého tleskání. Když nemluvil na předvolebních shromážděních, pouštěl si doma ve volebním štábu video na téma LÉTEJTE SE MNOU a neustále opakoval: „Jsem dojatý tou neuvěřitelnou, nesmírnou a bezmeznou oddaností. S takovými poddanými dosáhneme všech, ale naprosto a úplně veškerých cílů a opozici smeteme s konečnou platností z povrchu zemského.“

Voleb se dožilo sotva 5 % jeho voličů a postupy Betrüger-Barrattierovy nic nepomohly. Tak zanikla Císařská občanská strana. Tak se rozpadlo Volitelné císařství bohémské.

Naučení:
Ani pták politický nelítá věčně.

Ilustrace U.G. Sato