20.6.2024 | Svátek má Květa


POSLANECKÁ SNĚMOVNA: Proměna na koncertní sál….

6.3.2024

Tato zpráva musela zahřát u srdce snad každého diváka Zpráv ČT v pondělí 4. března. Orchestr Colegium 1704 je báječný soubor, jehož kvality nemám odvahu hodnotit. Bylo by to ode mne troufalé, protože nejsem v této věci odborník. Mohu pouze vyjádřit svůj pocit, že poslech jejich výkonů přináší obdiv a radost. Repertoár Mozart, Mysliveček. Byl to zcela jistě krásný večer. Navíc když předsedkyně sněmovny sdělila, že tímto způsobem chce tuto instituci-Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, více otevřít občanům.

Z jejích slov jsem už tak u vytržení nebyla. Pozváním tohoto špičkového tělesa chtěla sice otevřít prostory sněmovny, ale asi nikoli ošetřit, zalepit a zafačovat rány, které jsou normálnímu lidskému organismu uštědřeny při sledování programu, přenosů a nebo při pouhých krátkých šotech z jednání tohoto zákonodárného tělesa. Být u vytržení se asi podařilo pouze těm obdivovatelům interiéru a následně hudebního zážitku, kteří seděli s posvátnou úctou v lavicích, na nichž jsou umístěny cedulky se jmény lidí, kteří silně ovlivňují svými rozhodnutími náš život. A protože ho ovlivňují ne sice většinou, ale přece jenom určitým dílem ne zrovna pozitivně, bylo by ošetření ran na místě.

A jaký lékař nebo alespoň kvalifikovaná zdravotní sestra by měli nastoupit? Kdo by to tedy měl být? Absolvování Fakulty medicíny nebo zdravotnický výcvik není v tomto případě podmínkou! Podmínkou by měl být jednoznačně zájem České republiky, zájem občanů České republiky a v neposlední řadě i dobré jméno zákonodárného sboru, vyjádřené seriózním vystupováním jeho členů.

Anglická historická osobnost nedodržování poslání členů parlamentu v 17. století řešila slovy „Jděte, ve jménu Božím, jděte!“ Tak daleko zatím u nás ještě nejsme, i když zvuk motorů traktorů může být předehrou ke slovům českého Olivera Cromwela. My ale přece máme demokratický způsob, jak se vyjádřit, jaké složení parlamentu stanovit. Jsou to volby. Každý poslanec, který tvoří jednu dvousetninu našeho zákonodárného tělesa, by si měl být vědom svého nejen výlučného, ale velmi odpovědného postavení. Nejen slušný finanční příjem pro každého z nich, nejen krásná kancelář a auto pro ty významnější členy a nejen auto se řidičem pro ty postavené nejvýše, by ho mělo motivovat.

Žádný koncert na půdě sněmovny dobré jméno této instituci neudělá. Všechna rozhodnutí, která z této budovy vycházejí, zákony ČR, lidé vyhodnotí podle důsledků jejich prospěšnosti, tak jak na každého z nás dopadají. A žádné otevírání, třeba i krásným koncertem, k dosažení dobrého jména nepomůže.

Na protějším břehu Vltavy stojí sídlo České filharmonie, budova Rudolfina. Ta v minulosti jako sídlo zákonodárného sboru také sloužila. Snad paní předsedkyně nechtěla naznačit, jaké využití by budově ve Sněmovní ulici č. 4 na Malé Straně slušelo lépe.