26.5.2024 | Svátek má Filip


POLITIKA: Začít se musí od velké koalice

20.1.2010

Supervolební rok 2010 zásadním způsobem pozmění politickou mapu na příští roky, které musí být ve znamení zásadních reforem. Nejde jen o změny neudržitelných ekonomických trendů, o nichž velmi přesně píše Miroslav Zámečník (Na prahu roku 2010: Dejme si kuráž a naději, HN 8.1.2010). Řešení korupce, drahé státní správy, malých výdajů na vědu a vzdělání, nutné změny (zvýšení) daní, neefektivního zdravotnictví a především důchodová reforma jsou nutné. Zámečník nabízí analýzy i dílčí recepty. Může si dovolit nepolitický, expertní názor, opakuje známá, děsivá fakta. Žijeme si nad poměry s možností zhroucení do pár let! Říká co, ale ne kdo a jak.

Přežívající marxismus

Ekonomika není základnou a vše ostatní nadstavbou. Změnám v hospodaření veřejné správy musí předcházet změny v politice. Dosavadní krotké návrhy politiků nabízejí místo otočení trendů jejich zmírnění. Příkladem beznaděje je, že rozdíl mezi návrhem deficitu státního rozpočtu z vládní dílny podporovaným „pravicí“ a mezi jeho schváleným navýšením „levicí“ jsou zanedbatelné 4 desetiny procenta (5,3 vs. 5,7) deficitu. Rady expertů nám nejsou nic platné, když s nimi politická reprezentace neumí naložit. Nelze nezopakovat banální tvrzení, že společnost má takovou vládu, politiky a elity, jaké si zaslouží.

Ústavní změny jsou nutné

Potřebujeme zásadní změnu struktury politických institucí a nové vybalancování jejich jednotlivých složek. Nekonstruktivní svržení vlády uprostřed našeho předsednictví Evropské unie bolestivě ukázalo, kam až došla neschopnost našich dvou hlavních stran na elementární politické shodě. Skleróza prostupuje celým politickým systémem a ochromuje jej s následným posilováním paralelních korupčních struktur.

Od roku 1996 máme slabé vlády, ať již menšinové, úřednické, smluvněopoziční nebo stojící na pochybně získaných přeběhlících. Vyčerpal se i nestabilní model koaličních vlád státostran ČSSD a ODS s menšími středovými stranami. Krátkodobé nutné řešení je velká koalice ODS a ČSSD. Dlouhodobé řešení vyžaduje zásadní ústavní změny. Potřebujeme většinový způsob volby do poslanecké sněmovny, přímou volbu starostů a hejtmanů, změny vztahů mezi vládou a prezidentem, úpravit vzájemné vztahy obou komor parlamentu. Volební období je účelné prodloužit na pět let a úplně zrušit imunitu poslanců a senátorů. Funkce senátora by měla být čestná (neplacená).

Rozumné jsou návrhy ústavního zákona o dlouhodobě vyrovnaném hospodaření státu s finančními postihy ministrů a poslanců za porušení. Dramaticky je třeba zpomalit legislativní proces, např. zakázat novelizaci zákonů častěji než za dva roky, kodexů za pět let a ústavy za deset let.

Náš nejdražší stát

Státní správu je nutné dramaticky zlevnit. Začít je třeba snížením ministerstev ze 14 na 8. Je vhodné spojit ministerstva životního prostředí a zemědělství, sociálních věci a zdravotnictví, spojit ekonomické resorty, dopravu, průmysl a místní rozvoj, originální by bylo spojení ministerstev obrany a zahraničí. Není potřeba Zámečníkem zmiňovaných personálních auditů, stačí jako na Novém Zélandě přidělit ministrům o 30 procent méně na provoz a platy úředníků a nechat na nich, jak to vyřeší.

Nezávislé instituce jako Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad na ochranu hospodářské soutěže a některé další je třeba posílit jejich vyvázáním z přímého vlivu partají přes poslance, přesunutím na senátory a prezidenta, obdobně jako v případě soudců Ústavního soudu.

Ve svém prvním prezidentském projevu 1.1.1990 nám Václav Havel oznámil, že naše země nekvete. I dnes máme značné ekonomické problémy, naplno řečeno, řítíme se do zdi. Nutné ekonomické a ústavní změny nelze učinit bez zásadní změny politiky provedené společnou rukou odpovědných částí ODS a ČSSD.

Autor je ředitel Institutu práva a demokracie (IPD) 

kráceno vyšlo v HN